Zendmast United Davo Zuid Schalkwijkerweg

Verzet omwonenden tegen tijdelijke zendmast Zuid Schalkwijkerweg

Op 21 december 2017 verleende gemeente Haarlem aan Vodafone een omgevingsvergunning voor de plaatsing van een (tijdelijke) zendmast op het sportveld van United Davo, aan de Zuid Schalkwijkerweg in Haarlem.

       

Rechter foto: direct aan de linkerkant is de tijdelijke mast gepland, aan de rechterkant wonen de omwonenden

De mast moet een reeds ontmantelde mast op het dak van het Spaarne Gasthuis vervangen. Reden voor de plaatsing is volgens bureau Koning & Hartman het oplossen van een dekkingsgat van Vodafone. Naar een definitieve locatie voor de mast (in Molenwijk, Haarlem? De mast stond dus eerst op Heemsteeds grondgebied?) wordt nog gezocht, maar daarover is tot op heden door Vodafone geen contact gezocht met bijv. wijkraad Molenwijk.

Alom wordt gevreesd/aangenomen dat er van een tijdelijke vergunning (duur max. 2 jaar, waartegen wellicht minder weerstand, en waarbij andere plaatsingscriteria gelden) toch een vergunning voor langere duur komt, en dat er dus niet naar een andere, voor omwonenden en sporters veiliger locatie wordt gezocht.

Toestemming sportvereniging zonder overleg

Het bestuur van de sportvereniging gaf, naar zeggen van SRO, reeds toestemming voor de plaatsing van de mast. Zonder overleg met (de ouders van) de sportvereniging, of de overburen, naar zeggen van een bestuurslid van de vereniging toen daarnaar werd gevraagd.

Omwonenden vonden helaas geen bondgenoot in de sportvereniging, die immers een zorgplicht heeft naar haar overburen (die bijv. bij geluidsoverlast i.v.m. een feestje ook jaarlijks wel een brief in de bus krijgen), maar uiteraard zeker ook naar haar (minderjarige) sporters. Aangenomen wordt dat de sportvereniging in ruil voor de toestemming om de mast op haar grondgebied te plaatsen, een (stevige) financiële vergoeding ontvangt van Vodafone.

Onduidelijk is of de gemeente zelf ook een vergoeding ontvangt van Vodafone, en of zij masten bij voorkeur op eigen grond laat plaatsen, dus bij sportverenigingen en scholen (het sportveld van United Davo is in eigendom van SRO, dat voor 50% in eigendom is van gemeente Haarlem, en voor 50% van gemeente Zandvoort). Hoewel zich juist bij sportverenigingen en scholen uiteraard veel kinderen ophouden, voor wie de effecten van straling nog gevaarlijker kunnen zijn, vanwege een dunnere schedel.

Bezwaar ingediend

Een aantal overburen van de Zuid Schalkwijkerweg diende voor 31 januari 2018 bezwaar in bij de gemeente tegen de vergunningverlening. Aangevoerde gronden waren o.a.:

Dat de gemeente haar zorgplicht naar inwoners niet is nagekomen, door (a) de bijzonder matige communicatie ter zake de (aard van de) mast, de inspraakmogelijkheden terzake de vergunningverlening, enz.; en (b) door plaatsing van de mast toe te willen staan op veel kortere afstand van omwonenden dan de 400 meter afstand die algemeen wordt aangeraden tussen mast en omwonenden. Dit terwijl er in de regio braakliggend terrein is, zoals het vervuilde afgesloten terrein aan de andere kant van de Schouwbroekerplas, ook dichterbij de oorspronkelijke locatie van de mast. En mag/moet een mast die voorheen in Heemstede stond, nu in Haarlem geplaatst worden?

Ook over het willen nemen van en regelmatig willen toezien op andere veiligheidsmaatregelen is onduidelijkheid: een minimale dosering van de straling, gezien de dekkingsdoelstelling; stralingsbron zoveel mogelijk van de omwonenden afwenden, enz. Juist in de buurt van kinderen, zoals bij een sportvereniging telt deze zorgplicht zwaar.

Zie voor aanbevelingen terzake zendmasten/straling o.a. de uitkomsten van de raadsmarkt, die nota bene kort voor deze vergunningverlening plaatsvond op het stadhuis in Haarlem, n.a.v. eerdere gezondheidsproblemen van omwonenden na de plaatsing van een zendmast van T-Mobile op een appartementencomplex vlak bij het Coornhert Lyceum. Lokale politieke partij Trots Haarlem werkt aan een initiatiefvoorstel voor veilige plaatsing van zendmasten in Haarlem.

(c) Dat een dekkingsgat van Vodafone niet (onafhankelijk) werd aangetoond. Omwonenden die bellen met een Vodafone abonnement hebben geen klachten over bereik!

Afwezige communicatie

Begin februari vernamen ook bewoners van het Jaagpad, en eigenaren van de volkstuintjes aan het Jaagpad over de mast. Onduidelijk is wie er nu wel en niet werd ingelicht over de mast, het lijkt om uitsluitend een zeer beperkt aantal huizen aan de Zuid Schalkwijkerweg te gaan. Ook daar heeft de vergunningverlening tot zorgen geleid, en tot verbazing en irritatie over de totaal afwezige communicatie over de voorgenomen plaatsing van de mast!

Bijeenkomst

Het plan is nu om een eerste bijeenkomst te beleggen met in elk geval bewoners van de Zuid Schalkwijkerweg, bewoners van het Jaagpad/eigenaren volkstuintjes, bewoners van het complex waar de T-Mobile mast werd geplaatst, Trots Haarlem, en als het even wil lukken, vergunningverlener gemeente Haarlem.

Hoofddoel is te komen tot een voor omwonenden (en sporters!) veiliger plaats en gebruik van de mast (als een dekkingsgat al noodzakelijk is, en als het al acceptabel is dat een Heemsteedse mast nu op Haarlems gebied wordt geplaatst!). Waarbij meteen aangepaste normen kunnen worden opgesteld voor de plaatsing van overige masten in Haarlem/Zuid-Kennemerland. Een nevendoelstelling is een veel betere communicatielijn tussen gemeente en betrokkenen.

Bron: een omwonende

Politiek

De politieke partij Trots Haarlem heeft gelijk vragen gesteld aan de gemeente Haarlem over deze kwestie. De afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving heeft hier op 25 januari 2018 schriftelijk antwoord op gegeven. Deze kun je nalezen via deze link. Gelukkig zijn er dus ook politieke partijen die het onderwerp zendmasten & straling wel serieus nemen en die hun nek hiervoor durven uit te steken!

NH Nieuws: Kort geding op 8 maart 2018

Ruim dertig buurtbewoners spannen een kort geding aan tegen de gemeente Haarlem, omdat er een zendmast op enkele tientallen meters van hun huis wordt geplaatst. “Waarom moeten wij eerst ziek worden, voordat de mast verplaatst wordt?”

De bewoners zijn bang dat zij ziek worden van de straling die de zendmast zou afgeven. De mast wordt geplaatst naast de velden van de Haarlemse voetbalclub United Davo, die aan een woonwijk grenst. Een opmerkelijke keuze, vinden buurtbewoners, die zich zorgen maken om de gezondheid van hun kinderen.

De vergunning voor het plaatsen van de mast is door de gemeente al afgegeven. Of de voetbalclub hiervoor toestemming heeft gegeven, is onduidelijk. Buurtbewoner Alex van Eijck is woedend. De mast komt vlakbij zijn huis te staan. “Er is hier 300 meter verderop een prachtige plek waar die uitstekend kan staan. Waarom moeten wij eerst ziek worden, voordat de mast verplaatst wordt?”

Volgens de actievoerders zou de mast bij de plas Put van Vink in Heemstede worden neergezet. Daar wisten buurtbewoners de plaatsing te voorkomen. “En nu zadelt de gemeente ons ermee op”, vertelt een buurtbewoner. “Ik ben behoorlijk boos, ja!”, geeft de vrouw toe, terwijl ze met een groep medestanders richting de voetbalvelden loopt. Daarnaast is de buurt boos, omdat zij door de gemeente Haarlem helemaal niet zijn ingelicht over de plaatsing van de mast. De gemeente op haar beurt meent dat ze zich aan de regels houdt.

Op dit moment ligt bij het college van burgemeester en wethouders van Haarlem een initiatiefvoorstel van de lokale partij Trots Haarlem, om telefoonmasten verder van de bewoonde wereld af te plaatsen. “Wat ons betreft hoeft de zendmast nergens te komen. De veiligheid van de bewoners staat voorop”, zegt fractieassistent Albert Keevel, die ook bij het protest aanwezig was.

Omdat de buurtbewoners zich niet gehoord voelen door de gemeente, stappen zij nu dus naar de rechter. Vorig jaar maakten het bestuur van het Haarlemse Coornhert Lyceum en bewoners van de Zandvoorter Allee in Haarlem-Zuid een soortgelijke situatie mee. De zendmast werd daar uiteindelijk weggehaald.

Het kort geding vindt op donderdag 8 maart plaats.

Bron: NH Nieuws 08-02-2018

Plaatsing zendmast voorlopig van de baan

Op donderdag 8 maart stond er een zitting gepland bij de voorzieningsrechter te Haarlem ter voorkoming van de plaatsing van een zendmast bij United Davo. Een groot aantal omwonenden hebben zich geschaard achter de procedure en hebben extra bezwaarschriften aangeleverd ter ondersteuning. Dit alles voor een snelle verwijzing naar de prullenbak van deze omgevingsvergunning voor de zendmast.

De advocaat heeft laten weten dat er door de gemeente geen procedurele fouten zijn gemaakt in de aanvraag, waarbij de hoop op een directe streep met de pen door de vergunning waarschijnlijk niet reëel was. De volgende stap zou dan een officiële procedure zijn bij de rechtbank. De betrokkenen hebben toen een gesprek aangevraagd met United Davo over de ontstane situatie. Zij hadden het vermoeden dat “het geld” wat als vergoeding betaald zou worden voor plaatsing van de mast, de belangrijkste reden is geweest voor hun instemming. Hun vermoeden was juist, dit was noodzaak. Het gaat financieel niet goed met de vereniging.

Met in het achterhoofd een procedure bij de rechtbank en de duur/kosten die dit met zich meebrengt, heeft men United Davo gevraagd naar de hoogte van het bedrag van de vergoeding. Dit bedrag is € 2.500 per jaar, totaal € 5.000. Na het maken van een rekensom om of een procedure te voeren zonder zekerheid over de uitkomst of om United Davo te ondersteunen in het geldbedrag wat gemoeid is met de plaatsing van de zendmast, hebben de gesprekspartners een toezegging gedaan om samen met de omwonenden dit geldbedrag te verzamelen/funden.

United Davo heeft woord gehouden en de omgevingsvergunning is inmiddels ingetrokken. De zitting bij de voorzieningsrechter is van tafel. Misschien is dit niet de meest gangbare manier (voelt als soort afkoop) om zo je recht/gelijk te halen, maar het is verreweg de snelste en waarschijnlijk ook de goedkoopste manier. Het gaat hier immers ook over onze gezondheid en andere zaken.

Aangezien dit ons allemaal treft, hoop ik dat alle omwonenden en buren bereid zijn te doneren en de gesprekspartners hier niet alleen voor te laten opdraaien. Dit gaat ons allemaal aan en de hoogte van het bedrag is verwaarloosbaar als het gaat om o.a. stralingsgevaar, landschapsvervuiling, daling huizenwaarde en de verdere goede relatie met United Davo.

Uiteraard hopen wij dat zo veel mogelijk omwonenden mee willen doen, zodat de hoogte van het bedrag meevalt. Misschien kunnen we ook nadenken over een gezamenlijk funding plan via bijvoorbeeld de opbrengst van de verkoop van spullen op Koningsdag of het verkopen van spullen via Marktplaats, etc. Over een verdere uitvoer van de afspraken is nog niet nagedacht. Ik hoop dat iedereen blij is met dit goede nieuws. Ik ben zeer blij dat er direct is gehandeld toen de gelegenheid zich voordeed.

Bron: een omwonende

Haarlems Dagblad

Op 8 februari 2018 heeft het Haarlems Dagblad aandacht besteed aan deze zendmast-kwestie in het artikel Slapeloze nachten door bouw van zendmast.

Op 13 februari is de ingezonden brief van omwonende Alex van Eijk geplaatst: Zendmast bij Put van Vink.

Op 10 februari plaatste de krant het bericht Gemeente: straling zendmast onbekend. ‘Haarlem wil uitleg Vodafone na vraag van krant.’ En op 15 februari het antwoord van het Antennebureau op die vraag: Veilige afstand van nieuwe zendmast ‘ongeveer tien meter’. Jammer dat de auteur van het artikel, Arthur de Mijttenaere, alleen het Antennebureau heeft geraadpleegd. Er zijn inmiddels al duizenden onderzoeken die het tegendeel bewijzen.

Op 12 februari 2018 stond er een artikel in de krant van hun ombudsman Durk Geertsma: Ziek door straling drie zendmasten naar aanleiding van het verhaal van Piet van Velzen aan de Brouwersvaart in Haarlem. Durk heeft zich gelukkig wel breder verdiept in de materie en brengt in beeld dat de blootstellingsnormen in andere Europese landen veel lager zijn vastgesteld, aangezien ze daar wel inzien wat de schadelijke gevolgen van een teveel aan straling zijn. Voor Piet van Velzen is er geen oplossing, hij staat er alleen voor. Dit betreft een situatie elders in de stad, maar het geeft wel weer dat deze problematiek in allerlei buurten speelt. Het gaat ons dus allemaal aan.

Documenten/nieuwsberichten

13-12-2017 Brief Koning en Hartman – Voorgenomen plaatsing tijdelijke Vodafone-mast

13-12-2017 Brief Koning en Hartman – Positie tijdelijke mast

21-12-2017 Overheid.nl – Officiële bekendmaking verlening omgevingsvergunning plaatsing zendmast

25-01-2018 Gemeente Haarlem – Beantwoording vragen van Trots Haarlem inzake zendmast SV United

08-02-2018 Haarlems Dagblad – Slapeloze nachten door bouw van zendmast

08-02-2018 NH Nieuws – Haarlemmers stappen naar de rechter vanwege zendmast

10-02-2018 Haarlems Dagblad – Gemeente: straling zendmast onbekend

13-02-2018 Haarlems Dagblad – Ingezonden brief omwonende: Zendmast bij Put van Vink

15-02-2018 Haarlems Dagblad – Veilige afstand van nieuwe zendmast ‘ongeveer tien meter’