Zendmast Claus Sluterweg/Coornhert Lyceum

In november 2016 ontvingen de bewoners van de hoge flat aan de Claus Sluterweg een brief van T-Mobile met het verzoek 9 parkeervakken op de parkeerplaats tegenover de flat en naast het Coornhert College vrij te houden i.v.m. ‘werkzaamheden ten behoeve van een tijdelijke opstelplaats van apparatuur voor het mobiele netwerk’. Ik las het en dacht okay dit kan van alles zijn en legde de brief weer weg, aldus bewoonster Erika de Blij.

En dan gebeurt waar niemand aan had gedacht. Op dinsdag beginnen de werkzaamheden en wordt het gaandeweg, na gesprekjes met de werklui, duidelijk wat hier aan de hand is. De alarmbellen beginnen te rinkelen. En ja hoor in de daaropvolgende dagen kwamen de onderdelen voor de mast en een noodstroom-aggregaat. Van de ene op de andere dag stond er ineens een zendmast recht voor onze flat.

De bewoners van de flat komen tot de conclusie: Waarom heeft T-Mobile geen helderheid gegeven en niet aangegeven dat het om een tijdelijke opstelplaats gaat van de zendmast die voorheen op het kantoorgebouw stond. Dan ben je eerlijk en open! En hoe komt het dat wij als bewoners die vlak tegenover deze mast wonen en de school waar de mast pal naast staat, geen enkele vorm van inspraak hebben? En hoe heeft de gemeente Haarlem er een vergunning voor kunnen geven om een zendmast zo dicht op een woonflat en school te mogen plaatsen?

We hebben toen met verschillende flatbewoners flink van ons laten horen bij T-Mobile en de Gemeente. Met een paar bewoners hebben we ons overal geïnformeerd om erachter te komen hoe je met een dergelijke situatie omgaat. We hebben metingen laten doen door twee woonbiologen. Zij waren geschrokken van de metingen die lieten zien hoe hoog de elektromagnetische straling was. De mast blies de straling namelijk recht de woningen in van de 10e, 11e en 12e etage. Ik woon op de 10e en kon de straling letterlijk fysiek voelen.

Daarnaast bleek het noodstroom-aggregaat van de zendmast op diesel te lopen, wat ook nog eens wekenlang een vreselijke stank veroorzaakte.

We hadden de media erbij gehaald. Het Haarlems Dagblad heeft er een aantal artikelen over geschreven en tijdens een televisie-opname van RTV Noord Holland was er opeens een enorme storing waardoor er niet gefilmd kon worden. Een komische, maar duidelijke bijkomstigheid.

Bewoners, die gevoelig blijken voor straling, werden ziek, of zieker waaronder ikzelf. Mijn gewone reguliere huisarts, van wie ik het niet had verwacht, bevestigde zelfs dat mijn klachten voort konden komen uit stralingsbelasting. Mijn extra klachten bestonden nu uit: Slijmvorming in m’n keel en een hoestje. Druk op m’n borst als ik voel dat er gestraald wordt. Koude rillingen en als ik achter de computer zit (voor m’n werk rapporten schrijven) krijg ik sinds de mast er staat hoe langer hoe meer pijn in schouders en nek, soms steken. Regelmatig bezoek ik therapeuten om te zorgen dat het behapbaar blijft. Straling tast het immuunsysteem aan en zo werd ik prooi voor teken met als gevolg: ziekte van lyme. Mijn immuunsysteem zo sterk mogelijk houden is van belang, maar kost ook onnodig veel geld.

Op 28 december 2016 heeft T-Mobile een meting gedaan bij een bewoner op de 11e etage. De waarden lagen binnen de vastgestelde normen zoals Nederland die hanteert. Maar mijn eigen ervaringen en  gezondheidsklachten spreken voor zich. Dan klopt er blijkbaar iets niet met die normen.

Als gevolg van alle media-aandacht en de vele klachten richting T-Mobile en de gemeente volgde er op maandag 9 januari 2017 een bijeenkomst (georganiseerd door T-Mobile), waar het Antennebureau en T-Mobile een presentatie trachtten te geven. Echter de gemoederen waren al snel oververhit omdat de heer John van der Lee van T-Mobile aangaf dat hij niet wilde praten over de plaatsing van de noodmast en de gezondheidsklachten die dit bij ons veroorzaakte. Maar daar kwamen wij nu juist voor! Hij wilde het alleen hebben over een mogelijke verplaatsing van de tijdelijke noodmast naar een vaste plek bij ons op het dak. Als we geen toestemming zouden geven, dan zou de noodmast nog zeker een jaar tussen de flat (en dus naast de school) blijven staan. Pure chantage. De avond werd voortijdig beëindigd.

Inmiddels was het duidelijk geworden dat er gesprekken gaande waren met de woningbouwvereniging Elan Wonen over plaatsing van de mast op het dak van onze flat. Het was ook duidelijk dat die gesprekken al in een ver gevorderd stadium waren. De heer Van der Lee van T-Mobile deelde mede dat er via een ‘onafhankelijk bureau’, te weten het Antennebureau, een enquête gehouden zou worden onder de flatbewoners. Bij 51% tegenstemmers (dan moeten echt alle bewoners gestemd hebben) worden de masten niet op het dak geplaatst, maar… dan zou de mast voor de duur van de vergunning van 1 jaar voor de flat blijven staan. Het is dus belangrijk om te weten dat 1 persoon uit ieder appartement moet stemmen.

Velen denken dan: beter op het dak dan voor de deur. Ondanks informatie die we stuurden aan alle bewoners over stralingsgevaar voor de bovenste etages (voordat de enquête in de brievenbus gleed), bleek dat er te weinig bewoners de enquête hadden ingevuld en opgestuurd.

Het Antenneconvenant stelt dat er sprake moet zijn van ‘een volstrekte meerderheid van stemmen (dus méér dan de helft van de bewoners) tegen de voorgenomen plaatsing van een antenne-installatie om deze tegen te houden’ zo stond in de brief met de uitslag van de stemming. Omdat 32 van de 60 formulieren niet waren teruggestuurd en 17 stemmen tegen waren, was dit geen volstrekte meerderheid van de stemmen (17 van de 60), zodat de voorgenomen plaatsing kon doorgaan.

Op woensdag 8 februari 2017 was er een hoorzitting bij de commissie beroep en bezwaar van de gemeente Haarlem om onze klachten toe te lichten. De gemeente-ambtenaar van de vergunningen gaf aan dat er wettelijk gezien geen mogelijkheden waren om de vergunningsaanvraag af te wijzen.

Ronald Smink van de directie van het Coornhert Lyceum hield nog een pleidooi waarin hij o.a. aangeeft dat de school helemaal niet is geïnformeerd over de plaatsing van de zendmast en dat hij er wel op wordt aangesproken door bezorgde ouders.

Aan het eind van de hoorzitting deelt de heer Van der Lee van T-Mobile triomfantelijk mee dat er bij de enquête niet voldoende tegenstemmers waren en dat de mast dus verplaatst zal worden naar het dak van de flat. En daarmee was de zaak afgedaan.

Inmiddels staan de masten (T-Mobile en Tele-2) alweer ruim 4 maanden op het dak van de flat. Zeer recent werd door een woonbioloog in mijn appartement de elektromagnetische straling opnieuw gemeten. Deze bleek in vergelijking met de meting van de periode met de mast voor de deur spectaculair te zijn gedaald. Ik kan dit ook merken. Slaap beter, geen hoofdpijnen meer, hoest en keelpijn weg en nauwelijks nog krampen in mijn benen. De verdere klachten zijn stukken minder. In de slaapkamer komen nog wel hoge pulsen voor, die waarschijnlijk afkomstig zijn van straling van buren of van buiten (masten op het dak of mast verderop). Ik zou dit kunnen voorkomen met een speciaal gordijn, waarmee we ook getest hebben.

Maar goed ik maak me toch op om te gaan verhuizen. Wanneer 5G ingevoerd wordt voel ik me hier echt niet meer veilig. Behalve op het dak staan er overal masten om ons heen.

Documenten/nieuwsberichten

16-11-2016 T-Mobile – Aankondiging werkzaamheden Claus Sluterweg

28-12-2016 T-Mobile – Meetrapport Claus Sluterweg

03-01-2017 Haarlems Dagblad – Vrees voor straling van noodmast Claus Sluterweg

09-01-2017 NH Nieuws – Boze flatbewoners over zendmast Claus Sluterweg

08-02-2017 NH Nieuws – Haarlemse flatbewoners doen beroep op gemeente

09-02-2017 Haarlems Dagblad – Coornhert Lyceum lijdt onder UMTS-mast

14-02-2017 Administratie Instemmingen Antenneconvenant – Uitslag stemming Antennebureau plaatsing zendmast Claus Sluterweg

04-04-2017 NH Nieuws – Hinderlijke zendmast voor Haarlemse flat eindelijk weggehaald

01-12-2017 Haarlems Dagblad – Straling van zendmasten: ziekmakend?