Wat kan de gemeente doen

Bewustwording

 • stralingsgerelateerde gezondheidsklachten van inwoners serieus nemen
 • gezondheidsklachten van inwoners nauwkeurig registreren voor meer inzicht en doorsturen naar het RIVM
 • inventariseren van het aantal mensen met SOLK-klachten (= Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten), deze lijken veel op stralingsklachten
 • deskundigheidsbevordering bij de betreffende gemeente-ambtenaren en overleg met externe onafhankelijke deskundigen
 • deskundigheidsbevordering bij de GGD
 • de GGD Handreiking Elektrogevoeligheid implementeren
 • voor huisartsen en eerstelijns artsen een regionaal meldings- en inventarisatiepunt instellen voor gezondheidsklachten in relatie tot straling, bijvoorbeeld bij de GGD
 • nadenken over de komst van de 5G-technologie en de mogelijke gevolgen hiervan voor de gemeente en haar inwoners
 • deze gezondheidskwestie landelijk aankaarten bij de Rijksoverheid

Communicatie en voorlichting

 • inwoners met gezondheidsklachten desgewenst adviseren over straling
 • doorverwijzen naar Stichting Elektrohypersensitiviteit (EHS)
 • open en eerlijke communicatie naar omwonenden bij plaatsing van een nieuwe zend-installatie; ruim vóór de plaatsingsdatum
 • pro-actief voorlichting geven aan inwoners en scholen inzake (eigen) gebruik van wifi, DECT-telefoon, iPad, digitale schoolborden en andere draadloze technologie
 • pro-actief voorlichting geven aan huisartsen en eerstelijns artsen over de specifieke gezondheidsklachten en mogelijke gezondheidsrisico’s van straling (en betrek SOLK daarbij)
 • op de website van de GGD Kennemerland informatie plaatsen over straling (dit onderwerp wordt nu helemaal niet genoemd) en vermelden dat vragen/klachten bij hen gemeld kunnen worden
 • samenwerken met de GGD Amsterdam (GGD-commissie EMV) die zelf onderzoek heeft gedaan rondom straling (zoals GESOND- en ABCD-onderzoek)

Financiering, samenwerking en vergunning

 • geen vergunning afgeven voor zend-installaties midden in woongebieden en bij kinderdagverblijven, scholen, ziekenhuizen en andere locaties waar kwetsbare inwoners langdurig verblijven
 • pro-actief samenwerken met telecomproviders en omwonenden om passende locaties te zoeken voor zend-installaties
 • WMO-gelden gebruiken voor het vergoeden van stralingsmetingen en noodzakelijke afschermingsmaatregelen bij stralingsgevoelige inwoners (de gemeente ontvangt tenslotte ook gelden voor de plaatsing van zend-installaties op gemeentegebouwen/-gronden)
 • stralingsvrije zones creëren in bibliotheek, gemeentehuis en andere openbare gemeentelijke instellingen, zodat stralingsgevoelige inwoners ook gebruik kunnen blijven maken van deze voorzieningen
 • de stralingsintensiteit in Zuid-Kennemerland structureel laten verlagen door de telecomproviders; de uitgezonden elektromagnetische velden zijn nu veel hoger dan noodzakelijk is
 • samen met inwoners en telecombedrijven oplossingen verzamelen, bekijken hoe gezondheidsklachten van mensen kunnen worden verminderd en dit terugkoppelen aan de gemeenteraad

Wij roepen de gemeenten hierbij op om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het welzijn van hun inwoners en te zorgen voor stralingsbewust beleid.