Voorbeeld brieven, posters en flyers

Onderstaand voorbeelden van brieven, bezwaarschriften, agendaverzoeken, inspraakreacties, formulieren, posters, flyers en brochures die diverse actiegroepen hebben gebruikt. Wellicht een handige inspiratiebron voor als je zelf ook in jouw regio voor meer stralingsbewustzijn wilt zorgen.

Stappenplan

Voorkom 5G, informeer je gemeente zelf – Stappenplan van actiegroep Verminder Electrosmog om je gemeente zelf te informeren over 5G

Brieven

Brief over 5G Space Appeal – geschreven door Let’s Talk About Tech. Deze is in januari 2019 verzonden aan alle gemeenten en Kamerleden (PDF). Hier kun je bijvoorbeeld aan refereren als je een brief stuurt aan jouw gemeente (vragen wat ze gedaan hebben met deze informatie).

Brief van inwoners over 5G aan gemeenteraad – geschreven door Geen5GinZaanstad (PDF)

Brief informatiebijeenkomst gemeente i.v.m. slimme lantaarnpalen – Heusden (Word-document met links)

Buurtbrief plaatsing zendmast voorkomen – Den Hoorn

Buurtbrief straling in gemeenteraad bespreken/informatiebijeenkomst – Haarlem

Bericht aan dorpsbewoners over antennebeleid op agenda gemeente – Blauwhuis (Friesland)

Buurtbrief over slimme meters (uitgebreid) – afkomstig van 5G Report

Buurtbrief slimme meter weigeren Liander (met afbeelding)

Buurtbrief plaatsing slimme meter Liander (kort)

Onderstaand drie informatieve voorbeeldbrieven van de actiegroep ‘Stralen doen we liever zelf’ aan de gemeente Utrechtse Heuvelrug (persoonsnamen zijn verwijderd):
1. Brief aan gemeente met verzoek tot uitstel van de aanbesteding van de openbare straatverlichting vanwege volksgezondheidsrisico’s en schending van de privacy.
2. Inspreken tijdens raadsvergadering inzake aanbesteding openbare verlichting met verzoek tot het achterwege laten van de smart city-toepassingen en oproep tot aanleggen glasvezelnetwerk.
3. Brief aan gemeente met oproep tot aanbesteding zonder 5G, wifi, camera’s, sensoren, etc. en toepassen van het voorzorgsprincipe.

Brief van Zeeuws Platform Stralingsrisico ‘Elektromagnetische velden als nieuwe milieufactor in de Omgevingsvisie’ van 16 november 2017 aan Provinciale Staten Zeeland.

Bezwaarschrift

Voorbeeld bezwaarschrift antenne-installatie met nadruk op gezondheidsrisico’s van straling. Tekst is geschreven door A.d.B. (Word-document).

Zie ook deze bijlage bij het bezwaarschrift met een selectie van toonaangevende (wetenschappelijke) publicaties. Hier staan veel onderzoeken naar de effecten van straling van zendmasten in: Bloemlezing van toonaangevende wetenschappelijke publicaties (Word-document).

Agendaverzoek gemeente

Agendaverzoek met uitgebreide toelichting (Word-document) om het onderwerp straling/de komst van 5G op de gemeenteagenda te krijgen zodat het besproken kan worden in de gemeenteraad (de ‘X’ in de tekst veranderen in de naam van je eigen gemeente). Document als PDF. Tekst is geschreven door Silvia Belgraver.

Inspraakreactie

Inspraakreactie Antennebeleid gemeente (PDF). Geschreven door Wilma de Jong. Zeer informatieve brief waarin zij gemeente Berkelland aan de hand van 39 vragen ter verantwoording roept over de nalatigheid op het gebied van gezondheidsbescherming en de niet geringe stralingsrisico’s van draadloze technologie voor burgers. Ook als Word-document om zelf te hergebruiken.

Formulieren

Invulformulier voor burgerinitiatief tegen plaatsing zendmasten bij basisscholen en kinderdagverblijven – voorbeeld uit Eindhoven

Machtigingsformulier inspreken bij gemeente inzake zendantennes – actie Haarlem

Formulier schadeclaim gezondheidsschade door elektromagnetische straling zendmasten – UMTS Protest Nieuwkoop

Flyers / brochures

Brochure over 5G en Flyer met Tips – geschreven door Eerlijk over Straling (papieren versie is hier te bestellen)

Brochure ‘Vraagtekens bij 5G: Privacy en Gezondheid. Wat de overheid en telecomproviders u niet vertellen’ – Een aantal belangrijke feiten op een rijtje (PDF), geschreven door Actiegroep 5G, Het Gooi zegt Nee

Flyer Gezondheidsklachten door mobiel netwerk – actie bewoners Lombok (Utrecht)

Informatieve flyer – werkgroep Zendmast Anders uit Heeg (Friesland)

Actiefolder van UMTS Protest Nieuwkoop met oproep om de gemeente en KPN aansprakelijk te stellen voor mogelijke gezondheidsschade van straling: flyer binnenkant en flyer buitenkant.

Pamflet Zeg nee tegen de ‘slimme’ meter

Flyer Rijsenhout zegt NEE tegen 150 KV transformatorstation

Brochure ‘Wat zijn de risico’s voor uw gezondheid?’ – actiegroep Beperk de Straling (gratis papieren versie bij hen te bestellen)

Brochure ‘Wifi op school?’ – Stichting EHS

Posters

Poster Rijsenhout zegt NEE tegen 150 KV transformatorstation.

Posters Haarlem: Hoorzitting gemeente over zendmast en  Actie verminder straling zendmast.

SOS nationale poster actie. Poster verkrijgbaar in A3-formaat en A4-formaat.

Poster voor buurtbewoners  om gezondheidsclaim te ondertekenen van UMTS Protest Nieuwkoop.

              

 

 

 

 

Petities

Onderstaand een aantal petities als voorbeeld voor het geval je zelf een petitie wilt opstarten:

Petitie: Geen zendmast aan de Leeuwenveldseweg te Weesp (247 handtekeningen)
Petitie: Zorgen inwoners over ‘slimme’ lantaarnpaal Utrechtse Heuvelrug (970 handtekeningen)
Petitie: Geen 5G in Culemborg
Petitie: Geen 5G maar een verlaagde stralingslimiet en Witte Zones in Gooi en Vechtstreek

De Actiegroep Verminder Electrosmog is een landelijke petitie gestart om de overheid op te roepen om geen 5G uit te rollen zolang niet onafhankelijk is vastgesteld dat dit niet schadelijk is voor de volksgezondheid. Er zijn inmiddels 20.124 ondertekenaars (stand per 7 september 2019). Je kunt de petitie hier nog steeds ondertekenen.

Ook jouw aanvullingen zijn welkom. Hier kun je anderen weer mee op ideeën brengen/helpen.

Zie voor meer informatie over acties en initiatieven in het land deze pagina.


Waardeer je onze website?
Via een donatie kun je meehelpen om ons werk en deze website voort te zetten.
Klik hier voor meer informatie en voor de donatieknop. Alvast bedankt voor je hulp!