Voorbeeld brieven, posters en flyers

Onderstaand voorbeelden van brieven, formulieren, posters, flyers en brochures die diverse actiegroepen hebben gebruikt. Wellicht een handige inspiratiebron voor als je zelf ook in jouw regio voor meer stralingsbewustzijn wilt zorgen.

Brieven

Brief informatiebijeenkomst gemeente i.v.m. slimme lantaarnpalen – Heusden (Word-document met links)

Buurtbrief plaatsing zendmast voorkomen – Den Hoorn

Buurtbrief straling in gemeenteraad bespreken/informatiebijeenkomst – Haarlem

Bericht aan dorpsbewoners over antennebeleid op agenda gemeente – Blauwhuis (Friesland)

Buurtbrief over slimme meters (uitgebreid) – afkomstig van 5G Report

Buurtbrief slimme meter weigeren Liander (met afbeelding)

Buurtbrief plaatsing slimme meter Liander (kort)

Agendaverzoek met uitgebreide toelichting (Word-document) om het onderwerp straling/de komst van 5G op de gemeenteagenda te krijgen zodat het besproken kan worden in de gemeenteraad (de ‘X’ in de tekst veranderen in de naam van je eigen gemeente). Document als PDF. Tekst is geschreven door Silvia Belgraver.

Onderstaand drie informatieve voorbeeldbrieven van de actiegroep ‘Stralen doen we liever zelf’ aan de gemeente Utrechtse Heuvelrug (persoonsnamen zijn verwijderd):
1. Brief aan gemeente met verzoek tot uitstel van de aanbesteding van de openbare straatverlichting vanwege volksgezondheidsrisico’s en schending van de privacy.
2. Inspreken tijdens raadsvergadering inzake aanbesteding openbare verlichting met verzoek tot het achterwege laten van de smart city-toepassingen en oproep tot aanleggen glasvezelnetwerk.
3. Brief aan gemeente met oproep tot aanbesteding zonder 5G, wifi, camera’s, sensoren, etc. en toepassen van het voorzorgsprincipe.

Brief van Zeeuws Platform Stralingsrisico ‘Elektromagnetische velden als nieuwe milieufactor in de Omgevingsvisie’ van 16 november 2017 aan Provinciale Staten Zeeland.

Formulieren

Invulformulier voor burgerinitiatief tegen plaatsing zendmasten bij basisscholen en kinderdagverblijven – voorbeeld uit Eindhoven

Machtigingsformulier inspreken bij gemeente inzake zendantennes – actie Haarlem

Formulier schadeclaim gezondheidsschade door elektromagnetische straling zendmasten – UMTS Protest Nieuwkoop

Flyers / brochures

Flyer Gezondheidsklachten door mobiel netwerk – actie bewoners Lombok (Utrecht)

Informatieve flyer – werkgroep Zendmast Anders uit Heeg (Friesland)

Actiefolder van UMTS Protest Nieuwkoop met oproep om de gemeente en KPN aansprakelijk te stellen voor mogelijke gezondheidsschade van straling: flyer binnenkant en flyer buitenkant.

Pamflet Zeg nee tegen de ‘slimme’ meter

Flyer Rijsenhout zegt NEE tegen 150 KV transformatorstation

Brochure ‘Wat zijn de risico’s voor uw gezondheid?’ – actiegroep Beperk de Straling (gratis papieren versie bij hen te bestellen)

Brochure ‘Wifi op school?’ – Stichting EHS

Posters

Poster Rijsenhout zegt NEE tegen 150 KV transformatorstation.

Posters Haarlem: Hoorzitting gemeente over zendmast en  Actie verminder straling zendmast.

SOS nationale poster actie. Poster verkrijgbaar in A3-formaat en A4-formaat.

Poster voor buurtbewoners  om gezondheidsclaim te ondertekenen van UMTS Protest Nieuwkoop.

              

 

 

 

 

 

Ook jouw aanvullingen zijn welkom. Hier kun je anderen weer mee op ideeën brengen/helpen.

Zie voor meer informatie over acties  en initiatieven in het land deze pagina.