Roy Zonnenberg

Ik ben Roy Zonnenberg (1980), woonachtig in Zaanstad (Zaandam) en actief als Innovatie makelaar en Strategisch adviseur in de circulaire economie in de regio Amsterdam (met een focus op Zaanstad, Amsterdam, Almere en Haarlemmermeer). Ik werk met name op het gebied van microbiologisch en ruimtelijk watermanagement, duurzame energie innovatie en technologie, huisvesting, duurzame voedselproductie en gezondheid innovaties. Hierbij ga ik uit van een integrale duurzame keten-samenwerking. Daarbij worden kennis, ervaring en netwerken aan elkaar gekoppeld voor het versterken van lokale initiatieven op het gebied van innovatieve oplossingen.

Elektromagnetische velden

Door  onderzoek naar de invloed van kunstmatige elektromagnetische velden op de vitaliteit van het water en het microbiologisch leven, realiseer ik mij wat wij mensen voor gezondheidsrisico’s lopen in de nabijheid van UMTS-masten, wifi en mobiele communicatietechnologie.

De oorzaak herleid ik tot het gegeven dat deze velden gebaseerd zijn op onvolledige en daarmee schadelijke principes van energie opwekken, omdat de bron olie of gas door middel van verbranding gebaseerd is op uitputting van grondstoffen. Deze niet geharmoniseerde frequentie wordt doorgegeven aan de eindgebruiker via het elektriciteitsnet en het huidige communicatietechnologie netwerk. Omdat het elektriciteit- en telecommunicatie netwerk deze niet geharmoniseerde frequentie versterkt, ontstaan er op cel-niveau zowel bij de flora & fauna als bij mensen allerlei schadelijke effecten en klachten die op het eerste gezicht niet direct naar ons elektriciteit- en telecommunicatie netwerk te herleiden is.

De schadelijke effecten in de flora & fauna zijn bijvoorbeeld: een verslechterde kiemkracht, verminderde water-vitaliteit, bijensterfte, vergroeiingen en toename van boomkanker en boomsterfte onder boomsoorten in de nabijheid van UMTS-masten en antennes.  Als schadelijke effecten bij mensen valt op de korte termijn te denken aan effecten zoals hoofdpijn, geheugenverlies en cel-opwarming. En op de lange termijn aan effecten zoals verzwakking van het immuunsysteem, DNA-schade, tumorvorming en het klonteren van bloedcellen.

Zelf heb ik in mijn eigen omgeving ook stralingsmetingen gedaan, zowel binnen als buiten op straat. Bij een grote UMTS-mast in het centrum van Zaandam sloeg de stralingsmeter wel uit naar 1,5 MilliWatt/m², waar 100 MicroWatt/m² aanvaardbaar is. Dit een overschrijding van 15 duizend keer. Gemiddeld was de radiofrequente straling tussen de 700 tot 1500 MicroWatt en vaak was er meer straling in huizen dan er buiten, dankzij de krachtige draadloze modems. Metingen in de openbare ruimte van 3500 tot 4500 MicroWatt/m² waren heel gewoon.

Kortom echt gezond is dit allemaal niet, omdat het ook nog eens overal aanwezig is en er experimenten gedaan worden met hele krachtige wifi-zenders op publieke plekken met veel mensen (crèches, scholen, ziekenhuizen, stations, etc.). De overheid geeft hier geen ruchtbaarheid aan omdat er via het veilingstelsel van de radiofrequenties miljardenbelangen van de telecom-industrie gemoeid zijn. En alsof dit nog niet genoeg is worden er op publieke plekken nu ook experimenten gedaan met 5G. Deze 5e generatie UMTS-technologie veroorzaakt nog krachtigere stralingsvelden. En dan hebben we het nog niet eens over het energieverbruik.

Gezien de alsmaar groeiende hoeveelheid data die er geconsumeerd wordt, is de huidige vorm van draadloze communicatie straks niet meer houdbaar. De hoeveelheid elektriciteit die er dan nodig is zal voor zoveel schadelijke straling zorgen dat het bijna op een oorlogswapen gaat lijken. En er is een steeds groter risico op het uitvallen van het mobiele communicatie netwerk.

LiFi (draadloos internet via licht)

Er is vanuit Perpignan (Frankrijk) een nieuwe ontwikkeling gaande, te weten LiFi. Dit is een op licht gebaseerde communicatietechnologie, die via LED-lampen (zonder fosfor) en black light communiceert. Dit biedt vele voordelen. De bandbreedte van licht is veel groter, dus er kan veel meer data veel sneller verwerkt worden (wel 200x sneller) zonder de schadelijke gezondheidseffecten en kwetsbare data-lekken die wifi met zich mee brengt. Licht gaat niet door muren heen, waardoor data-diefstal niet mogelijk is vanuit een andere ruimte, waar dit met wifi wel mogelijk is. Daarnaast bespaart LiFi 80% op de energiekosten.

In onderstaande TED-talk uit 2015 demonstreert Harald Haas in 7 minuten dat het mogelijk is om bijvoorbeeld een video te verzenden vanuit een kant en klare LED-lamp naar een zonnecel met een laptop als ontvanger. Er komt geen wifi aan te pas, het is alleen licht. De data wordt supersnel verzonden op een veilige manier. De gegevens worden door het licht overgebracht, gecodeerd in subtiele wijzigingen van de helderheid.

In Frankrijk is al een heel project uitgevoerd. Zie bijvoorbeeld deze video van 3 minuten over een ziekenhuis in Perpignan waar LiFi al functioneert. Het is Franstalig, maar je kunt goed zien hoe de LiFi-apparatuur is geïnstalleerd. LiFi is al uitrolbaar voor in het openbaar vervoer, supermarkten, bibliotheken, fabrieken en buiten in de openbare ruimten. Als er een LED-lamp in past, dan kan LiFi er op functioneren. Er is geen vervuiling van het licht met LiFi, deze LED’s zijn fosfor-vrij. LiFi kan ook een mooi hulpmiddel zijn in het begeleiden van blinden door de stad.

Het huidige op radiogolven gebaseerde draadloze communicatie netwerk kan getransformeerd worden naar een op licht gebaseerd communicatie netwerk. LiFi zal wifi niet helemaal gaan vervangen. Het zal vooral in stedelijke gebieden, waar er een hoge kunstmatige radiofrequente intensiteit aanwezig is, een goed alternatief zijn. LiFi werkt dan via het lichtnet in gebouwen en het openbare lichtnet in de buitenruimten. Zie ook deze website en hun korte samenvatting van het fenomeen LiFi.

Samenwerking en transformatie

Door aandacht te vragen voor elektrostress als gevolg van elektrosmog, kan het bewustzijn bij het grote publiek vergroot worden. Daarnaast kan er begonnen worden met het toepassen van oplossingen om elektrostress en elektrosmog te voorkomen. Dit vraagt om samenwerking van gemeenten en hun inwoners, centrale overheden, bedrijven en kennis-instituten. Zodat er transformatiecampagnes tot stand kunnen komen, gericht op de overgang naar het niet-schadelijke LiFi (licht gebaseerd) communicatie netwerk.