Raadsmarkt

Op 29 november 2017 heeft er in Haarlem een Raadsmarkt (voorlichtingsbijeenkomst) plaats gevonden over het onderwerp straling van zendmasten en de mogelijke gezondheidseffecten voor inwoners. Onderstaand een kort verslag, het programma, een brochure met een uitgebreide samenvatting, alle gehouden presentaties en een krantenartikel uit het Haarlems Dagblad over de Raadsmarkt.

Raadsmarkt Zendmasten & Gezondheid

Op initiatief van de politieke partij Trots Haarlem heeft de gemeente Haarlem op woensdag 29 november 2017 een Raadsmarkt (voorlichtingsbijeenkomst) georganiseerd rondom het thema straling van zendmasten en mogelijke gezondheidseffecten voor inwoners. Wij zijn verheugd dat ook de gemeenten Heemstede, Bloemendaal en zelfs Voorschoten hierbij vertegenwoordigd waren. Daarnaast was er een grote opkomst van geïnteresseerde inwoners.

Het doel van de Raadsmarkt was om de gemeenteraadsleden zo breed mogelijk te informeren over het onderwerp straling, zodat er in de toekomst weloverwogen beslissingen genomen kunnen worden en er passend beleid binnen de regio Zuid-Kennemerland kan worden vastgesteld.

Wij hebben vanuit onze werkgroep een informatieve brochure gemaakt met een uitgebreide samenvatting van de presentaties die gehouden zijn tijdens de Raadsmarkt. De brochure Raadsmarkt Zendmasten & Gezondheid kun je hier downloaden (pdf-bestand). Degenen die de Raadsmarkt hebben moeten missen kunnen e.e.a. in deze brochure nalezen. Eventuele vragen hierover kunnen gesteld worden via onze contactpagina. Alle gehouden presentaties (pdf-bestanden) staan op de pagina over de Raadsmarkt.

Het Haarlems Dagblad was ook aanwezig bij de Raadsmarkt en heeft er op 1 december 2017 dit artikel over geschreven: ‘Straling van zendmasten: ziekmakend?’

Wij willen de gemeente Haarlem, de aanwezige raadsleden & wethouders en alle sprekers hartelijk danken voor het mogelijk maken van deze interessante Raadsmarkt. Daarnaast willen wij hierbij ook alle andere geïnteresseerden bedanken voor hun komst naar deze informatiebijeenkomst.

Programma

Gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort

Woensdag 29 november 2017 van 19.30 tot 21.30 uur
Stadhuis Haarlem, Grote Markt 2 – Raadzaal
(bereikbaar via de toegangspoort aan de
linkerzijde van het stadhuis)

publiek is welkom (toegang is gratis)

Z E N D M A S T E N   &   G E Z O N D H E I D

19.15 – 19.30:   Inloop met koffie/thee

19.30 – 19.35:   Welkom en opening door voorzitter mevrouw Anne Sterenberg, voorzitter commissie Beheer gemeente Haarlem

19.35 – 19.45:   Mevrouw Vera Verhagen en mevrouw Erika de Blij, ervaringsdeskundigen uit Zuid-Kennemerland

19.45 – 20.00:   De heer Louwrens Wemekamp, Antennebureau Rijksoverheid over zendmasten, straling en blootstellingsnormen

20.00 – 20.15:   Mevrouw Annemiek Kamphuis van gemeente Haarlem, afdeling VTH, over vergunningen en dekkingsgraden

20.15 – 20.30:   Mevrouw Rinske Keuken, arts van GGD Kennemerland over gezondheidseffecten, de stand van onderzoek daarnaar en hoe we om (kunnen) gaan met mensen die gezondheidsproblemen ervaren

20.30 – 20.45:   De heer dr. Hugo Schooneveld, bioloog en adviseur van Stichting Elektro Hypersensitiviteit (EHS) over de wetenschappelijk aangetoonde biologische effecten van straling

20.45 – 21.00:   De heer Rob Verboog van Stop-Overdosis-Straling over de implicaties van het leven met EHS, het voorkomen van stralingsgerelateerde gezondheidsklachten en de (gewenste) rol van overheids- en medische instanties

21.00 – 21.15:   Toelichtende vragen van raadsleden aan de sprekers

21.15:   Afsluiting door de voorzitter

21.15 – 21.30:   Napraten met glaasje frisdrank

Brochure met samenvatting van de Raadsmarkt (pdf)

Brochure Raadsmarkt Zendmasten & Gezondheid Haarlem 29-11-2017

Onderstaand de gehouden presentaties op 29 november (pdf)

Presentatie Vera Verhagen
Presentatie Erika de Blij
Presentatie Antennebureau – Louwrens Wemekamp -> Zie voor meer informatie hun website
Presentatie VTH vergunningen – Annemiek Kamphuis
Presentatie GGD Kennemerland – Rinske Keuken
Presentatie dr. Hugo Schooneveld
Presentatie Rob Verboog

Artikel Haarlems Dagblad over de Raadsmarkt

Straling van zendmasten: ziekmakend?