Over ons

Missie

Via deze website willen wij onze zorgen over de steeds hogere stralingsniveaus kenbaar maken aan alle gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland. Daarnaast willen wij de gemeenten en alle inwoners informeren over wat straling nu eigenlijk is, wat de gevolgen hiervan voor onze gezondheid kunnen zijn en welke maatregelen genomen kunnen worden. Wij willen bereiken dat de gemeenten hun zorgplicht voor hun inwoners serieus nemen door te zorgen voor stralingsbewust beleid. Zodat we samen kunnen bouwen aan een gezonde toekomst voor ons allemaal!

Werkgroep

De leden van de werkgroep hebben elkaar ontmoet tijdens de ontwikkelingen rondom de plaatsing van de zendmast tussen de flat aan de Claus Sluterweg en het Coornhert Lyceum in Haarlem. Ieder heeft vanuit zijn/haar eigen invalshoek bijgedragen aan de totstandkoming van de daarop volgende Raadsmarkt (voorlichtingsbijeenkomst voor gemeenteraadsleden) over Zendmasten & Gezondheid op 29 november 2017. Zo heeft Erika de Blij tijdens een hoorzitting over de plaatsing van een zendmast uitgebreid haar zorgen en ervaringen gedeeld met de gemeente Haarlem. Vera Verhagen heeft (namens 65 inwoners) ingesproken bij de commissie Beheer van de gemeente Haarlem en het idee aangedragen om een Raadsmarkt te organiseren. Dit naar voorbeeld van de Raadsinformatiebijeenkomst over zendmasten die op 12 januari 2017 in Utrecht heeft plaatsgevonden. En Silvia Belgraver heeft het gemeentebestuur van Heemstede geïnformeerd over de gezondheidseffecten van straling en voorgesteld dat Heemstede zich aansluit bij de Raadsmarkt van Haarlem. Daarnaast heeft Silvia deze website bedacht en gemaakt. Roy Zonnenberg adviseert de werkgroep vanuit zijn vele project-ervaringen in de circulaire economie.

In de persoonlijke ervaringsverhalen valt meer te lezen over de stralingservaringen van de werkgroepleden (en andere inwoners).

Waardeer je onze website en ons werk, dan is een donatie van harte welkom! Met behulp van donaties kunnen wij deze website onderhouden en de webhosting betalen, zodat wij iedereen ook in de toekomst van eerlijke en onafhankelijke informatie kunnen blijven voorzien.