Nieuws

Brochure samenvatting presentaties rondom straling en gezondheid

Wij hebben vanuit onze werkgroep inmiddels een zeer informatieve brochure gemaakt met een samenvatting van de gehouden presentaties tijdens de Raadsmarkt (informatiebijeenkomst) over Zendmasten & Gezondheid op 29 november 2017. Het doel hiervan is dat de gemeenteraadsleden en andere geïnteresseerden e.e.a. nog eens kunnen nalezen. De brochure kun je hier downloaden. Lees “Brochure samenvatting presentaties rondom straling en gezondheid” verder

Ziek door wifi-straling: kan dat echt?

Verslag bijeenkomst Zendmasten & Gezondheid gemeente Haarlem

Afgelopen woensdag heeft de gemeente Haarlem een informatiebijeenkomst voor gemeenteraadsleden (Raadsmarkt) georganiseerd rondom het thema straling van zendmasten en mogelijke gezondheidseffecten voor inwoners. Wij zijn verheugd dat ook de gemeenten Heemstede, Bloemendaal en zelfs Voorschoten hierbij vertegenwoordigd waren. Daarnaast was er een grote opkomst van geïnteresseerde inwoners.

Ondanks ons speciale verzoek kon de wifi in de raadzaal helaas niet uitgezet worden tijdens deze bijeenkomst. Erg jammer, want hierdoor konden er een aantal stralingsgevoelige mensen niet aanwezig zijn tijdens deze bijeenkomst. Dat maakte gelijk ook weer duidelijk dat stralingsgevoelige mensen worden buitengesloten van deelname aan de samenleving. Lees “Verslag bijeenkomst Zendmasten & Gezondheid gemeente Haarlem” verder

Vandaag in Editie NL: Maakt wifi ziek?

Wat goed dat er op de landelijke televisie aandacht wordt besteed aan Elektro Hyper Sensitiviteit (EHS), oftewel stralingsgevoeligheid. Een kort item, maar toch weer een stapje verder in het bewustwordingsproces.

Er wordt verteld dat EHS betekent dat mensen heel gevoelig zijn voor laagfrequente elektromagnetische velden van bijvoorbeeld elektriciteit of voor radiofrequente straling van zendmasten, wifi en mobiele telefoons. Voor mensen die hier last van hebben, kunnen de gevolgen groot zijn. Lees “Vandaag in Editie NL: Maakt wifi ziek?” verder

CDA stelt vragen aan Tweede Kamer over straling en stralingsgevoeligheid

Maurits von Martels (Kamerlid CDA) heeft op 9 november 2017 schriftelijke kamervragen gesteld aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over elektromagnetische velden en elektrohypersensitiviteit.

Hulde aan het CDA voor het stellen van vragen in de Tweede Kamer!
Wij zijn heel benieuwd naar de antwoorden. Lees “CDA stelt vragen aan Tweede Kamer over straling en stralingsgevoeligheid” verder

Bijeenkomst werkgroep 17 oktober

Vandaag was er weer een inspirerende bijeenkomst van de werkgroep Stralingsbewust Zuid-Kennemerland. Wij zijn heel blij dat Roy Zonnenberg (zie foto) onze werkgroep komt versterken. Hij heeft vanuit zijn diverse innovatieve projecten in de circulaire economie veel te maken gehad met gemeenten en politiek. Een mooi aanvulling op onze kennis en ervaringen.

Als werkgroep willen wij op een constructieve manier zorgen voor adequate voorlichting rondom straling in onze regio. Daarbij willen wij via samenwerking zoeken naar mogelijke verbeteringen/alternatieven. Lees “Bijeenkomst werkgroep 17 oktober” verder

Boekpresentatie De Draadloze Kooi

Vandaag vond in cultureel centrum De Kargadoor in Utrecht de boekpresentatie van Chantal Halmans plaats. Zij heeft het boek ‘De draadloze kooi, ziek van elektrosmog’ geschreven. Hierin zijn tien persoonlijke ervaringsverhalen rondom straling gebundeld (waaronder haar eigen verhaal). Speciaal voor de boekpresentatie had De Kargadoor de wifi uitgezet, een mooi gebaar.

Het was ook gelijk een informatieve middag. Elektrotechnisch ingenieur Jan-Rutger Schrader gaf een toelichting op de stand van zaken van de wetenschap. Er is allang meer dan genoeg onderzoek waaruit de schadelijkheid van straling is gebleken. Het blijft verwonderlijk hoe hardnekkig overheidspartijen dit toch steeds maar niet serieus willen nemen. Lees “Boekpresentatie De Draadloze Kooi” verder

Waardevermindering huis bij zendmast

Veel huiseigenaren weten niet dat de WOZ-waarde van hun huis met 5% naar beneden kan gaan als daar een zendmast voor mobiele communicatie in de buurt staat. Toch is hier al jaren jurisprudentie over bekend. Zie bijvoorbeeld de uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam op 2 februari 2012. De reden voor de vermindering van de verkoopwaarde is niet dat de rechter straling van zendmasten schadelijk acht voor de gezondheid. Maar dat potentiële kopers hier wel bezorgd over zijn vanwege de maatschappelijk discussie. Zij zullen eerder afzien van de koop of een lagere prijs bieden voor een huis in de nabijheid van een zendmast. Lees “Waardevermindering huis bij zendmast” verder

5G, een risico voor de volksgezondheid

In mei 2017 zijn het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie al akkoord gegaan met het WiFi4EU-initiatief. Dit houdt in dat er 120 miljoen euro aan subsidie vrijkomt voor Europese gemeenten om gratis wifi-hotspots te realiseren op zoveel mogelijk openbare plekken, zoals parken, pleinen, overheidsgebouwen, bibliotheken, ziekenhuizen, musea, etc. Hierdoor worden openbare plekken dus niet meer toegankelijk voor stralingsgevoelige mensen.

Toename blootstelling aan straling

En alsof dat nog niet genoeg is komt nu ook de 5e generatie (5G) van mobiele communicatie al weer op ons af. Het 5G-netwerk zal met name gebruikt gaan worden voor het Internet of Things (draadloze communicatie met koelkasten, wasmachines, beveilingscamera’s, zelfrijdende auto’s, etc.).

Door 5G zal de blootstelling aan straling voor alle mensen substantieel verhoogd worden. Het komt ook bovenop de straling van 2G, 3G, 4G en wifi die momenteel al actief is. Van elektromagnetische straling is inmiddels al bewezen dat het schadelijk is voor mensen en hun leefomgeving. Lees “5G, een risico voor de volksgezondheid” verder