Nieuws

EHS-er maakt bezwaar tegen WMO-besluit, Hoorzitting op 20 augustus

Aanstaande dinsdag 20 augustus vindt er om 20.15 uur een Hoorzitting plaats bij gemeente Goirle. De WMO-aanvraag van EHS-er Antonia Holthuizen is wel gehonoreerd, maar zij heeft besloten toch bezwaar aan te tekenen omdat zij geen erkenning heeft gekregen dat er een mogelijk verband is tussen haar gezondheidsklachten en de elektromagnetische velden in haar woonomgeving. Zij wenst serieus genomen te worden en neemt geen genoegen met een zakje geld zonder daarbij de reden hiervoor te horen.

Je kunt Antonia ondersteunen door als toehoorder aanwezig te zijn bij deze Hoorzitting. Deze kwestie is uiteraard ook gelijk in het belang van alle EHS-ers! Onderstaand haar verhaal.

WMO-traject

Na juridisch advies en een gesprek met de burgemeester over een bijgeplaatste zendmast in de kerktoren, kreeg ik (een EHS-er uit Goirle) begin 2018 uiteindelijk toch een WMO-traject aangeboden. Dit hield in dat ik bij positief advies eventueel verhuiskosten zou kunnen ontvangen, dan wel een vergoeding van de kosten om het huis stralingsarm te maken. Met enige scepsis ben ik hier aan begonnen.

De afdeling WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in Goirle werkt met Adviesbureau Treve. Treve stuurde een medisch adviseur bij mij langs voor een huisbezoek. Een paar maanden later ontving ik een negatief concept-advies. Hierop heb ik een scherpe reactie geschreven. Toch vond Treve het niet nodig om haar concept-advies te wijzigen. Wel wilde Treve mijn reactie bij het adviesrapport voegen en dit zo naar de opdrachtgever, de gemeente Goirle, sturen. Ik stemde hiermee in. Onderstaand het besluit van de gemeente Goirle.

Besluit

“Uit het medisch advies dat wij hebben opgevraagd blijkt dat er in de huidige stand van de medische wetenschap geen duidelijke oorzaak van de klachten vast te stellen is. Wij sluiten ons aan bij de strekking van het onafhankelijk medisch advies. Het advies is zorgvuldig tot stand gekomen. Het medisch advies vindt u bij deze brief. Op basis daarvan zouden wij uw aanvraag kunnen afwijzen, omdat het niet zeker is dat de door u aangevraagde voorziening een bijdrage zal leveren aan uw zelfredzaamheid en participatie.”

“Wij hebben uw reactie op het concept medisch advies ontvangen. Wij hebben met toepassing van de ‘hardheidsclausule’ besloten om u toch tegemoet te komen door aan u een PGB (persoonsgebonden budget) te verstrekken voor verhuis- en inrichtingskosten. Hiermee kunt u uw woonsituatie naar eigen inzicht verbeteren. Verstrekking van PGB gebeurt op basis van het overleggen van facturen.”

Beperkingen en belemmeringen formuleren

Bij navraag had ik deze positieve uitkomst vooral te danken aan mijn schriftelijke reactie op het negatieve medisch advies van Treve. Met name aan de concrete omschrijving hierin van mijn ‘beperkingen’ en van de ‘belemmeringen’ die daar voor mij uit voortvloeien, aldus mijn contactpersoon bij de afdeling WMO van de gemeente.

De Hardheidsclausule

Op de vraag wat de ‘hardheidsclausule’ letterlijk betekende wist de contactpersoon geen antwoord te geven. Google meldt dat de hardheidsclausule toegepast kan worden ‘in schrijnende gevallen’. Maar later werd mijn vermoeden bevestigd door een juridisch adviseur. Het zou bij de hardheidsclausule inderdaad gaan om een oordeel dat niet ‘hard’ kan worden gemaakt en waar middels deze clausule aan ontsnapt kan worden.

Men krabt zich achter de oren en vraagt zich af: Zou het in dit geval niet toch eens zo kunnen zijn dat er wel een verband bestaat tussen de klachten en de door WMO-aanvrager aangewezen oorzaak? Zou ElektroHyperSensitiviteit, zoals de term beweert, inderdaad verband houden met EMV (elektromagnetische velden)? Ook het Kennisplatform EMV houdt dit verband immers voor mogelijk, al zou het verband nog niet onomstotelijk zijn bewezen.

Toch bezwaar aangetekend

Uiteindelijk heb ik besloten om toch bezwaar aan te tekenen tegen de grond van het besluit:

“Ik ben blij met het bedrag dat mij is toegekend. Maar ik maak mij kwaad over de gammele onderbouwing van het WMO-besluit van de gemeente Goirle. Men neemt de strekking van het zogenaamd ‘onafhankelijk’ ‘medisch’ advies van Treve klakkeloos over, terwijl mijn reactie op het conceptrapport van Treve precies duidelijk maakt wat er mis was aan het medisch advies en waarom.

Bovendien realiseer ik mij dat heel veel EHS-ers bij hun WMO-aanvraag met dezelfde gammele onderbouwing te maken krijgen, en vervolgens vaak niets krijgen om hun huis af te schermen tegen EMV of om eventueel te kunnen verhuizen. En waarheen dan? Verhuizen binnen Europa zal er met de uitrol van 5G niet meer in zitten. We zitten helemaal in de knel. We worden niet serieus genomen. Het economisch belang weegt in Nederland zwaarder dan dat van de volksgezondheid. Al zal de overheid straks lelijk opkijken van alle zorgkosten van het steeds zieker wordende Nederland.”

“In de hoorzitting over mijn bezwaar zal ik ingaan op de gammele onderbouwing en op het spelletje dat de overheid merkbaar met ons speelt om haar zin door te kunnen drijven. Ik laat mij niet langer onder de mat vegen.”

Oproep aan EHS-ers om bij de Hoorzitting aanwezig te zijn

Er zijn op dit moment vier mensen die mij komen ondersteunen met hun aanwezigheid. Maar hoe meer toehoorders hoe beter. Dat maakt van de individuele zaak een maatschappelijke en politieke zaak. Ook meteen goed als actie in aanloop naar de landelijke demonstratie op 9 september.

De Hoorzitting vindt aanstaande dinsdag 20 augustus 2019 plaats in het gemeentehuis aan het Oranjeplein 1 te Goirle. Aanvang 20:15 uur. NB: Zorg dat je er minimaal 10 minuten van tevoren bent i.v.m. garderobe, zaalkeuze, smartphones UIT enz. Einde 21:00 uur. Dus precies 3 kwartier voor de hele hoorzitting. Er zijn voor die avond drie hoorzittingen gepland. Dus de klok wordt nauwlettend in de gaten gehouden.

Van de Commissie voor Bezwaarschriften zijn er vier leden, waarvan een de voorzitter is van de hoorzitting, twee leden die beide partijen aanhoren, en een lid die als secretaris verslag doet van de hoorzitting. Deze vier leden zijn onafhankelijk in die zin dat men enkel presentiegeld ontvangt en niet werkzaam is bij de gemeente. Allen hebben een juridische achtergrond. Direct na de hoorzitting wordt er door de Commissie over het bezwaar vergaderd. De uitslag hiervan volgt drie weken later.

De twee partijen die gehoord worden zijn: Antonia Holthuizen, degene die het bezwaar heeft ingediend, en anderzijds de heer Rombouts, Mr. in de Rechten, namens het College van B&W.

Wil je graag als toehoorder bij de Hoorzitting aanwezig zijn, meld je dan uiterlijk aanstaande maandag 19 augustus via dit e-mailadres aan, zodat Antonia zich gesteund weet en zij de gemeente tijdig kan doorgeven hoeveel mensen er op de openbare Hoorzitting aanwezig zullen zijn en hoe groot de ruimte dus moet zijn waar de Hoorzitting gehouden gaat worden. Wees welkom!

Lees ook:
Succesvolle praktijkvoorbeelden van voorzieningen vanuit de Wmo
Aanpassingen in je huis en de Wet maatschappelijke ondersteuning

EU dwingt Nederland tot invoering van de 5G Telecomwet

Of we er nu op zitten te wachten of niet, snel ‘5G’ internet komt eraan en zal vanaf volgend jaar over het land worden uitgerold, te beginnen met enkele grote steden en proefprojecten als het Johan Cruijffstadion in Amsterdam. Via frequentieveilingen zullen de te gebruiken frequentiebanden onder de providers worden verdeeld. Het Europees parlement heeft lidstaten daartoe verplicht en in de komende Telecommunicatiewet wordt een en ander geregeld. Op dit ogenblik is er een inspraakronde voor belanghebbenden.

In eerste instantie zal gebruik gemaakt worden van de opstelpunten van 4G zenders en wordt met relatief lage frequenties tot 2600 MHz gestart omdat die een groot doordringingsvermogen hebben. Enig wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijke gezondheidseffecten van 5G toepassingen ontbreekt. Het blijft dus afwachten in hoeverre de mens problemen zal krijgen bij de ingebruikname van de nieuwe zendertypen. Lees “EU dwingt Nederland tot invoering van de 5G Telecomwet” verder

Hoe zit dat nu met die internetconsultatie over de Telecomcode?

Diverse mensen vragen zich af waar die internetconsultatie van de overheid over het ‘Wetsvoorstel Implementatie Telecomcode’ nu ineens vandaan komt.

Wilma de Jong heeft zich verdiept in de materie en onderstaand een toelichting geschreven over de achtergrond van deze consultatie. Ze reikt ook interessante literatuur aan voor degenen die zich er verder in willen verdiepen. Maar het belangrijkste is uiteraard dat je ook jouw reactie geeft op deze internetconsultatie. Lees “Hoe zit dat nu met die internetconsultatie over de Telecomcode?” verder

Wetsvoorstel verplichte uitrol 5G – Jouw reactie is nu nodig!

De overheid heeft op 16 juli een concept wetsvoorstel gepubliceerd waarin te lezen valt dat zij gemeenten willen gaan verplichten om mee te werken aan de uitrol van 5G. Via een internetconsultatie kan iedereen nog tot 9 september reageren op dit voornemen.

Met het wetsvoorstel wil de overheid o.a. de uitrol van 5G makkelijker gaan maken, maar ondertussen wordt de volksgezondheid nog steeds niet serieus genomen. Er is geen enkel onderzoek waaruit blijkt dat 5G veilig is voor onze gezondheid. Terwijl er al heel veel wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar straling van 2G, 3G en 4G, waaruit wel degelijk gezondheids­risico’s zijn gebleken. Dat zijn alarmerende signalen die de overheid steeds maar weer negeert. Het ‘koploper willen zijn’ en de economische belangen worden belangrijker gevonden.

Als we niets doen, dan hangt straks ook jouw hele leefomgeving vol met 5G-antennes. Dus doe ook mee aan deze internetconsultatie en geef ook jouw reactie op dit wetsvoorstel via deze link. Lees “Wetsvoorstel verplichte uitrol 5G – Jouw reactie is nu nodig!” verder

Straling meten net zo belangrijk als schoonmaken

Wil jij weten hoeveel straling je in huis hebt? En hoe hard de favoriete gadgets van je kinderen zoals tablet, mobiel en spelcomputer stralen? Ik wel. In dit draadloze tijdperk kun je met een stralingsmeter checken hoeveel straling je om je heen hebt.

Stralingshygiëne is net zo belangrijk voor de gezondheid van jou en je kinderen als goed schoonmaken. Schimmels bijvoorbeeld zijn dol op onze elektromagnetische uitstoot: ze groeien daardoor veel harder en produceren 600 keer meer biotoxines. Hoe je zelf eenvoudig thuis straling kunt meten en waarom dit belangrijk is lees je in dit bericht [geschreven door Judith Jobse].

De meeste mensen kletsen maar wat over straling maar hebben eigenlijk geen idee waar ze het over hebben. Als je over straling en de gezondheidseffecten praat kun je dooddoeners verwachten als dat het ‘vaag’ is en ‘niet wetenschappelijk’. Maar als je vervolgens een stralingsmeter uit je handtas tevoorschijn tovert gebeurt er iets anders: meten is tenslotte weten. Hoezo vaag? Wie is hier nou zweverig? Lees “Straling meten net zo belangrijk als schoonmaken” verder

Gezondheidsrisico’s van 5G stralingsbronnen

Met de komst van 5G netwerken betreden we onbekend terrein. Op basis van wat momenteel wetenschappelijk bekend is valt te vrezen dat de gemiddelde gezondheidsklachten toenemen. Ook omdat de ‘oude’ conventionele systemen voorlopig nog in gebruik blijven en alle velden cumulatief werken.

5G straling geeft naar verwachting andere typen van klachten omdat de kortgolvige velden het lichaam minder ver doordringen. Met name de fysiologie van de huid zit in de gevarenzone. Daarom is het van vitaal belang dat we ons voorbereiden op het vergaren van voldoende kennis, om ons te kunnen beschermen tegen kortgolvige straling van vele nieuwe bronnen. Lees “Gezondheidsrisico’s van 5G stralingsbronnen” verder

Terugblik op 5G-debat Tweede Kamer en demonstratie

Op 4 juli vond op de valreep van het zomerreces dan toch nog het debat in de Tweede Kamer plaats over de uitrol van 5G. Blijkbaar hebben alle acties, demonstraties, brieven en de overhandiging van de landelijke petitie effect gehad want zeven van de acht sprekers van de diverse politieke partijen noemden in het debat het onderwerp Gezondheidsrisico’s. Een aantal politici gaf ook aan vele mails en reacties van burgers hierover ontvangen te hebben.

Helaas wapperde staatssecretaris Mona Keijzer de meeste argumenten gelijk weer van tafel, dus het blijft wel belangrijk om te zorgen dat we de Kamerleden blijven informeren dat de werkelijkheid toch echt anders is dan wat er wordt voorgespiegeld. Onderstaand een terugblik op de demonstratie en op wat er in het Kamerdebat werd besproken.

Lees “Terugblik op 5G-debat Tweede Kamer en demonstratie” verder

Demonstratie & Debat Tweede Kamer over 5G op donderdag 4 juli. Kom je ook?

LET OP: De Demonstratie en het Debat over de uitrol van 5G zijn verschoven van woensdag 3 juli naar donderdag 4 juli!


Op donderdag 4 juli om 16.00 uur vindt het Debat over de uitrol van 5G plaats in de Tweede Kamer. Voorafgaand aan het debat zal er vanaf 15.00 uur een demonstratie plaats vinden om aan de politiek te laten weten dat we geen uitrol van 5G willen zolang niet wetenschappelijk is bewezen dat dit veilig is. Maak jij je ook zorgen over de uitrol van 5G en wil jij ook dat de overheid het voorzorgsprincipe toepast? Kom dan donderdag mee demonstreren op de Hofplaats in Den Haag! Je kunt je aanmelden voor deze actie via deze link.
Lees “Demonstratie & Debat Tweede Kamer over 5G op donderdag 4 juli. Kom je ook?” verder

Landelijke petitie STOP 5G ingediend bij de Tweede Kamer

Gisteren is in Den Haag de landelijke petitie Stop 5G overhandigd aan de Tweede Kamer. De petitie, die door ruim 18.000 mensen is ondertekend, roept de overheid op om het voorzorgsprincipe toe te passen en 5G niet uit te rollen. Er is nog geen enkel onderzoek dat aantoont dat 5G veilig is voor de volksgezondheid, terwijl uit de vele duizenden onderzoeken naar de effecten van 2G, 3G en 4G wel degelijk schadelijke gezondheidseffecten zijn gebleken. Alle reden dus om het voorzorgsprincipe toe te passen.

En hulde voor de actiegroepen en demonstranten die de hittegolf gisteren hebben getrotseerd om op te komen voor de nationale volksgezondheid! Lees “Landelijke petitie STOP 5G ingediend bij de Tweede Kamer” verder

Congres 5G: The Trojan Horse

De Melkweg in Amsterdam presenteert op zondagavond 15 september van 19.00 tot 22.00 uur:

5G: THE TROJAN HORSE

In de nieuwe serie ‘Ultimate Science’ worden interessante, maar ook beladen onderwerpen als 5G, AI en Robotica, Solar Radiation Management en Verborgen Technologieën onder de loep genomen. Baanbrekende sprekers belichten vanuit wetenschappelijk onderzoek verschillende theorieën, die door de reguliere media doorgaans worden vermeden.

In deze eerste editie duiken we in de complexe materie omtrent 5G, het snelle nieuwe draadloze communicatienetwerk wat 4G zal opvolgen. En ook in de bijbehorende dilemma’s: Wat is het werkelijke verhaal achter 5G? Is 5G een wapen of niet? Wat is het Internet of Things en wat komt er daarna? Lees “Congres 5G: The Trojan Horse” verder