Nieuws

Verkeerslichten nu al met wifi-antennes op de N205 bij Schiphol

Op de N205 bij Schiphol zijn nu al zes kruispunten op de weg tussen Haarlem en Nieuw-Vennep voorzien van ‘slimme’ verkeerslichten. Hierdoor kunnen de kruispunten aankomend verkeer herkennen en inspelen op de actuele verkeersdrukte.

In de regio rond Amsterdam zullen dit jaar 80 kruispunten worden uitgerust met de ‘intelligente’ verkeerslichten. Op korte termijn volgen er 15 in Amsterdam en de verwachting is dat daarna Amstelveen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede, Hilversum en Zaanstad snel zullen volgen. Hoewel het formeel nog gaat om een test is de verwachting dat alle verkeerslichten in Nederland zullen worden vervangen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterschap investeert met regionale overheden in de plannen. Onder de noemer ‘Talking Traffic’ werken zij met zo’n 20 marktpartijen vanuit de verkeersindustrie, telecom- en internetsector en de auto-industrie aan de ontwikkeling en uitrol van nieuwe verkeerstoepassingen.

De voertuigen moeten er wel op zijn toegerust om – nu nog via 4G – met de verkeerslichten te communiceren. Waarschijnlijk komen hiervoor apps beschikbaar voor de mobiele telefoon. Op termijn is het de bedoeling dat dit wordt geïntegreerd in de systemen die in de auto’s zitten. Dit is een voorbereiding op de komst van 5G en de zelfrijdende auto’s.

Bron: Haarlems Dagblad van 16-02-2018: Slimste weg van Nederland

En hoe zit het met onze gezondheid?

Er worden in dit artikel van het Haarlems Dagblad allerlei voordelen en handige toepassingen genoemd, maar er valt weer geen enkel woord te lezen over de gevolgen van nog veel meer wifi-straling voor onze gezondheid. De economische belangen en het ‘gemak’ staan weer voorop. Verder houden de meeste beleidsmakers liever de oogkleppen op voor de ‘ongemakkelijke waarheid’.

Hoeveel meer mensen moeten er nog klachten gaan krijgen voordat er wel serieus naar de (lange termijn) gezondheidseffecten gekeken gaat worden? Wij zijn als mensheid nog nooit eerder in de geschiedenis aan zoveel straling blootgesteld. De hoeveelheid mensen die hier wel degelijk gezondheidsklachten door ervaren groeit nog elke dag. En hoe kunnen stralingsgevoelige mensen straks nog reizen? Wegen zijn toch bedoeld voor ons allemaal?

Wat doet gemeente Haarlem?

Op 15 februari heeft Sander van den Raadt namens Trots Haarlem het initiatiefvoorstel ‘Haarlem Stralend Gezond‘ gepresenteerd aan de gemeenteraad in Haarlem. Hierin wordt o.a. gevraagd na te denken over hoe we de openbare ruimte ook toegankelijk kunnen houden voor stralingsgevoelige mensen en om na te denken over de mogelijke gevolgen van de 5G-technologie voor de gemeente en haar inwoners. Hopelijk heeft de gemeenteraad het lef om serieus naar deze problematiek te kijken.

Naar verwachting zal er nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen gestemd gaan worden over dit initiatiefvoorstel. Wij zullen de standpunten van de politieke partijen rondom dit onderwerp verzamelen en binnenkort op deze website plaatsen. Je kunt er dan met jouw stem voor zorgen dat er door onze gemeente wel stralingsbewust beleid gemaakt gaat worden.

Silvia Belgraver

Haarlemmers stappen naar de rechter vanwege zendmast

Ruim dertig buurtbewoners spannen een kort geding aan tegen de gemeente Haarlem, omdat er een zendmast op enkele tientallen meters van hun huis wordt geplaatst. “Waarom moeten wij eerst ziek worden, voordat de mast verplaatst wordt?”De bewoners zijn bang dat zij ziek worden van de straling die de zendmast zou afgeven. De mast wordt geplaatst naast de velden van de Haarlemse voetbalclub United Davo, die aan een woonwijk grenst. Een opmerkelijke keuze, vinden buurtbewoners, die zich zorgen maken om de gezondheid van hun kinderen.

De vergunning voor het plaatsen van de mast is door de gemeente al afgegeven. Of de voetbalclub hiervoor toestemming heeft gegeven, is onduidelijk. Buurtbewoner Alex van Eijck is woedend. De mast komt vlakbij zijn huis te staan. “Er is hier 300 meter verderop een prachtige plek waar die uitstekend kan staan. Waarom moeten wij eerst ziek worden, voordat de mast verplaatst wordt?”

Volgens de actievoerders zou de mast bij de plas Put van Vink in Heemstede worden neergezet. Daar wisten buurtbewoners de plaatsing te voorkomen. “En nu zadelt de gemeente ons ermee op”, vertelt een buurtbewoner. “Ik ben behoorlijk boos, ja!”, geeft de vrouw toe, terwijl ze met een groep medestanders richting de voetbalvelden loopt. Daarnaast is de buurt boos, omdat zij door de gemeente Haarlem helemaal niet zijn ingelicht over de plaatsing van de mast. De gemeente op haar beurt meent dat ze zich aan de regels houdt.

Op dit moment ligt bij het college van burgemeester en wethouders van Haarlem een initiatiefvoorstel van de lokale partij Trots Haarlem, om telefoonmasten verder van de bewoonde wereld af te plaatsen. “Wat ons betreft hoeft de zendmast nergens te komen. De veiligheid van de bewoners staat voorop”, zegt fractieassistent Albert Keevel, die ook bij het protest aanwezig was.

Omdat de buurtbewoners zich niet gehoord voelen door de gemeente, stappen zij nu dus naar de rechter. Vorig jaar maakten het bestuur van het Haarlemse Coornhert Lyceum en bewoners van de Zandvoorter Allee in Haarlem-Zuid een soortgelijke situatie mee. De zendmast werd daar uiteindelijk weggehaald.

Het kort geding vindt op donderdag 8 maart plaats.

Bron: NH Nieuws 08-02-2018 (met korte filmopname)

Zie voor meer informatie over deze actiegroep de pagina Acties in Zuid-Kennemerland.

Slimme of toch liever domme lantaarnpalen?

Steeds meer gemeenten buigen zich over de vraag of zij slimme lantaarnpalen in hun regio willen plaatsen. Dit zijn lantaarnpalen met extra functionaliteiten zoals wifi, camera’s en sensoren om de luchtkwaliteit, geluidsoverlast en verkeersdrukte te meten. Daarnaast worden zij alvast geschikt gemaakt om op een later moment te kunnen gebruiken voor 5G, de nieuwe generatie zendtechnologie die vanaf 2020 uitgerold zal gaan worden voor het Internet of Things (draadloze communicatie tussen apparaten onderling).

Ook in de gemeente Utrechtse Heuvelrug staat dit onderwerp nu op de gemeente-agenda. De huidige lantaarnpalen zijn aan vervanging toe en de gemeente wil er nu gelijk slimme lantaarnpalen van maken. Maar is dat nu wel zo slim?

Actiegroep Stralen doen we liever zelf

Een groep inwoners uit deze gemeente heeft zich verenigd onder de naam ‘Stralen doen we liever zelf’ en wil dat de gemeente het besluit hierover uitstelt. Zij maken zich zorgen over de volksgezondheid omdat zij hierdoor aan nog meer straling worden blootgesteld. Er is tenslotte steeds meer consensus dat dit toch echt niet gezond is.

De actiegroep heeft inmiddels vragen gesteld aan het college van B&W en de gemeenteraad. Zolang niet is aangetoond dat straling onschadelijk is, moet toch op zijn minst het voorzorgsprincipe gerespecteerd worden. Aldus Marnix Lamers die als woordvoerder van de actiegroep optreedt. Zij hebben op 10 januari een petitie opgestart en in een week tijd waren er al 737 handtekeningen van medestanders verzameld. Deze zijn inmiddels aangeboden aan de gemeente.

Op 16 januari hebben een aantal mensen van de actiegroep een interview gegeven op Radio 90FM. Hierin hebben zij hun zorgen duidelijk onder woorden gebracht. Via deze link kun je het interview beluisteren (32 min.).

Privacy

Naast de gevolgen van straling voor onze gezondheid ziet de actiegroep als ander belangrijk bezwaar tegen de slimme lantaarnpalen dat het de privacy van inwoners schendt.  Want wat gebeurt er met alle camerabeelden? Wie heeft er straks toegang toe? Wie is eigenaar van deze data? Geeft de gemeente geen bevoegdheden uit handen aan partijen met commerciële belangen? Willen wij als inwoners wel dat wij overal te pas en te onpas gefilmd gaan worden? We lezen tenslotte vrijwel wekelijks dat er weer een organisatie is gehackt en dat de informatie ‘op straat ligt’. Hier zal toch echt eerst zorgvuldig over nagedacht moeten gaan worden.

Zie ook deze twee recente artikelen van De Groene Amsterdammer waarin wordt gewaarschuwd voor de gevolgen van smart cities voor onze privacy: Smart cities lopen grote kans de privacywetgeving te schenden en De muren hebben sensoren. En ook het programma Tegenlicht van de VPRO vraagt zich in haar uitzending over Slimme steden af welke prijs de burger betaalt voor deze ambitieuze technologische droom.

Politiek zit nu met het verzet in haar maag

Op 18 januari is het onderwerp besproken in de raadsvergadering van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De politiek zit nu met het verzet tegen 5G in haar maag. Als de gemeenteraad bij de besluitvorming op 8 februari niet duidelijk aangeeft dat 5G en wifi op de nieuwe lantaarnpalen ongewenst is, dan kan daar bij de gunning van de opdracht niet meer op worden teruggekomen.

De gemeente ziet het komende raadsdebat in zekere zin als een achterhoedegevecht. Wethouder Henk Veldhuizen (CDA) wees erop, dat de uitrol van 5G landelijk wordt geregeld met een plaatsingsplan. ,,We kunnen wel 5G op onze lantaarnpalen verbieden, maar niet dat er in Utrechtse Heuvelrug een 5G netwerk komt”, aldus de wethouder.

Maar dat is natuurlijk geen reden om dan maar met z’n allen passief achterover te leunen. Dat is juist een extra reden om deze problematiek openbaar bespreekbaar te maken en onze zorgen bij de landelijke overheid aan te kaarten!

Deze kwestie speelt in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, maar dit onderwerp komt straks natuurlijk in veel meer gemeentes aan de orde.

Silvia Belgraver

‘Eerlijk over Straling’ op de Nationale GezondheidsBeurs

Wat een prachtige uiting van verbondenheid en samenwerking! Vorige week is het initiatief ontstaan om op de Nationale GezondheidsBeurs in Utrecht een stand te huren, waar diverse stralingsbewuste mensen en organisaties gezamenlijk eerlijke informatie gaan geven over straling. Door samenwerking bereik je tenslotte meer dan alleen.

Het idee is ontstaan in een besloten facebookgroep voor stralingsbewuste mensen. Als de landelijke overheid ons niet juist informeert, dan moeten wij daar zelf maar voor gaan zorgen. Het enthousiasme was zo groot dat binnen 10 uur tijd (!) het aanzienlijke bedrag voor de huur van de stand al bijeen was gebracht. Een grote hoeveelheid mensen wilde niet alleen geld bijdragen, maar ook nog belangeloos meehelpen en aanwezig zijn op de beurs om onze medemensen van eerlijke informatie te voorzien. Mooi om te zien dat zoiets ook tot stand kan komen vanuit eensgezindheid onder de mensen zelf.

Het geld is bijeen en de stand is gehuurd. Van donderdag 1 februari tot en met zondag 4 februari is iedereen van harte welkom bij stand D 50 (zie hier de plattegrond van de GezondheidsBeurs). Heb je vragen over de mogelijke gezondheidseffecten van straling of wil je tips wat je zelf in je eigen huis of leven kunt doen om straling te beperken, kom dan vooral even bij onze gezamenlijke stand langs.

Zie ook deze introductievideo over de stand Eerlijk over Straling (01:29 min).

Onderstaand het volledige persbericht. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken is ook jouw hulp welkom. Je kunt dit bericht delen en verspreiden via je eigen netwerk, de regionale pers, regionale en landelijke politieke partijen, de gemeenteraad, huisartsen en scholen. Het gaat hier tenslotte om de gezondheid van ons allemaal!

Persbericht

‘Eerlijk over Straling’ op de Nationale Gezondheidsbeurs in Utrecht

Straling is overal. En het kan en mag wel wat minder.

Ook als je straling niet waarneemt, laat het je lichaam zeker niet onberoerd. Met alle zendende apparatuur en zoveel elektrische voorzieningen rondom je, is de stralingsbelasting tegenwoordig wel heel hoog. Dat veroorzaakt elektrostress en kan effect hebben op je gezondheid. Met de ontwikkeling van het Internet of Things en de geplande uitrol van 5G zal de elektrostress nog verder toenemen.

Straling beïnvloedt onze leefomgeving, maar is een onderbelichte milieufactor. Er zijn talloze aanwijzingen gevonden in duizenden wetenschappelijke onderzoeken voor een verband met een breed scala aan ziekten. Denk aan vage klachten (SOLK), hoofdpijn, slapeloosheid, oorsuizingen, maar ook aan neurologische klachten, onvruchtbaarheid, hartproblemen, kanker, enz. Het bewijs is nog niet volledig geaccepteerd, maar die aanwijzingen voor schade aan gezondheid doen je beseffen dat het echt tijd is om voorzichtig met straling om te gaan.

Steeds vaker komt het onderwerp “straling & gezondheidsrisico’s” in het nieuws, zowel in de krant als op TV. Recent stelde Tweede Kamerlid Maurits von Martels (CDA) vragen hierover aan Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. De behandeling hiervan loopt nog.

Onder het motto ‘Eerlijk over Straling’ voeren de organisaties Verminder-Electrosmog, Stichting EHS (Elektro Hyper Sensitiviteit), Stop UMTS, Stop-Overdosis-Straling, de CPLD vereniging, Stralingsbewust Zuid-Kennemerland en Zeeuws Platform Stralingsrisico gezamenlijk campagne voor een veilig, stralingsbewust leven.

Het initiatief daartoe werd ‘s avonds 25 januari jl. genomen in een “besloten Facebook-groep van stralingsgevoeligen en stralingsbewusten”, waarbij binnen 10 uur (!) via crowdfunding het aanzienlijke bedrag voor deze beursdeelname werd ingezameld.

Onder het motto ‘Eerlijk over Straling’ geven we op deze Nationale Gezondheidsbeurs van 1 t/m 4 februari in stand D 50 (sectie Health) eerlijke informatie over straling en tips hoe je die in je directe omgeving kunt verminderen.

Wij stellen het op prijs als u uw lezers wilt informeren en hopen u op onze stand te mogen verwelkomen!

Meer informatie ook via www.eerlijkoverstraling.nl met linken naar de deelnemende organisaties:

www.stichtingehs.nl, www.verminder-electrosmog.nl, www.SOSstraling.nl, www.stopumts.nl, www.cpld.nl, www.stralingsbewustzuidkennemerland.nl, www.zeeuwsplatformstralingsrisico.nl.

Hier kun je het Persbericht als PDF-bestand downloaden of gebruik onderstaande sociale media-knoppen. Bedankt voor je hulp!

Fotoserie Ziek van straling

Vaak worden ze voor gek versleten: mensen die beweren dat ze niet goed worden van zendmasten en wifi. Fotograaf Koen Verheijden zocht ze op.

Slapeloosheid, oorsuizen, een opgejaagd gevoel, allergieën, hoofdpijn, dodelijke vermoeidheid. Het is slechts een greep uit de klachten die duizenden Nederlanders toeschrijven aan de straling waaraan ze worden blootgesteld. Ze hebben EHS, wat staat voor elektrohypersensitiviteit, ofwel overgevoeligheid voor straling.

Straling komt van hoogspanningsmasten en apparaten met een stekker, die zogeheten laagfrequente elektromagnetische velden vormen. Moeilijker, want vrijwel onmogelijk te omzeilen, is de straling door draadloze communicatie, zoals wifi, gsm, umts en lte (van 3G en 4G). Er komen in sneltempo steeds meer hoogfrequente elektromagnetische velden bij – zijn er nog plaatsen zónder wifi?

Mensen met EHS zeggen bijna nergens heen te kunnen zonder van slag te raken of ziek te worden. Ze melden zich bij de huisarts, die dan braaf ‘solk’ noteert: somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klacht. Bij de overheid kloppen ze vergeefs aan voor het behoud of het inrichten van stralingsvrije zones. Ze voelen zich niet serieus genomen door de Gezondheidsraad, die meent dat de straling van draadloze communicatie niet schadelijk is met de geldende blootstellingslimieten.

Terwijl bewoners van zogenaamde ‘witte’ gebieden schreeuwen om volledige zendmastdekking, zoeken mensen met EHS juist dekking tegen diezelfde straling. Ze verhuizen, dragen beschermende kleding, verpakken hun huis in folie of slapen onder een klamboe van zilverdraad. Ondertussen raken ze geïsoleerd en weten ze zich geen raad.

Hij is 31 maar voelt zich 85

Rik Bodewes is 31, maar hij voelt zich soms 85. Zo’n elf jaar geleden begonnen zijn klachten, toen de bibliotheek waar hij vaak kwam wifi kreeg. Met de intrede van 4G en sterke routers ging het snel bergafwaarts met hem. Hij is heel snel moe, heeft zere spieren, kan niet tot rust komen, ervaart een drukkend gevoel op zijn hart en problemen met zijn spijsvertering. In de kamer die hij huurt in Drunen, slaapt hij onder een stralingwerende klamboe. Meestal draagt hij beschermende kleding. Rik heeft geen baan, want zelfs voor simpel, zittend werk ontbreekt het hem aan energie. Hij gaat naar de dagbesteding. Een computer heeft hij wel. Bedraad, natuurlijk.

Hoofdpijn van wifistralen

Zo ziet Dinette Keulen (52) eruit als ze boodschappen doet. Over haar hoed ligt gaas van roestvrij-staal. Onder haar kleren draagt ze een zelfgenaaide blouse en een broek van katoen verweven met koper en zilver. Allemaal om zoveel mogelijk straling te weren, want van tien minuten wifi krijgt ze twee uur hoofdpijn. Voorheen woonde Dinette in Haarlem. Daar worstelde ze jarenlang binnens- en buitenshuis met hoofdpijn, onrust, een ‘raar’ hoofd, branderige ogen en meer akeligs. Nadat ze het verband had gelegd tussen haar malheur, een zendmast en de wifi van de nieuwe onderburen, heeft ze de ‘stralende’ stad verlaten. Op het Friese platteland is minder straling en vindt ze rust. Ze voelt zich een stralingsvluchteling.

In een zilveren kooi van Faraday

Twee klamboes met zilverdraad moeten Henk de Moei (64) beschermen tegen de hoogfrequente elektromagnetische straling van een umts-mast. Op de vloer ligt stralingswerend doek. In 2012 kreeg Henk last van vermoeidheid, slapeloosheid en meer klachten die zich niet lieten verklaren. Na eindeloos zoeken en meten kwam hij tot de conclusie dat het moest komen door die nieuwe telefoniemast. Verhuizen zou een oplossing zijn, maar Henk woont dicht bij het station van Utrecht en op loopafstand van het centrum. In de bibliotheek leest hij zijn mail. Dus blijft Henk leven en slapen op tienhoog, in zijn zilveren ‘kooi van Faraday’ die straling weert.

Een hartslag van 240

De hoogsensitieve Wally Verboog (60) uit Werkhoven merkte dertig jaar geleden al dat ze gevoelig is voor straling door draadloze communicatie. En daar is met wifi en 4G alleen maar meer van gekomen. Als ze eraan wordt blootgesteld, krijgt ze spiertrekkingen, piepende oren, gebonk in haar hoofd en voelt ze haar energie afnemen. Bij een ‘overdosis’ krijgt ze een hartslag van 240, waartegen geen pil helpt. Om zichzelf te beschermen, draagt Wally een zelfgemaakte blouse en hoofddoek van zilverweefsel. De stof kost 100 euro per vierkante meter, maar houdt wel 95 procent van de straling tegen. Ook in huis gebruikt ze veel van de stof. Daar zijn de muren bovendien bewerkt met carbonverf en een aluminium weefsel.

De verhuizing loste niets op

Brieven aan de gemeente en de woningcorporatie, rechtzaken; het mag niet baten. Maria van Tongeren (71) vindt geen gehoor voor haar verhaal dat ze al vijftien jaar gek wordt van hoogfrequente elektromagnetische velden. Oorsuizen, (kop)pijn en krampen in maag en buik: niemand zorgt ervoor dat de straling afneemt. Het is vechten tegen de bierkaai en ze is ten einde raad. Verhuizen van hartje Amsterdam naar Zaanstad heeft geen oplossing gebracht, geld voor een ander huis heeft ze niet; alles is opgegaan aan stralingswerende maatregelen. Eén zijde van haar huis is van boven tot onder afgeplakt met aluminiumfolie. Maria kan geen kant op, want overal komt meer straling in plaats van minder. Ze ziet geen uitweg.

Ook in de kerk is straling

Jan Janszen (77) woont al meer dan negen jaar in een caravan op het terrein bij een boer in Zeewolde. Hij had het goed voor elkaar, in een mooie flat met nieuwe spulletjes. Maar hij woonde er nog maar net of hij kreeg rare klachten: slapeloosheid, zere spieren, opgezette slijmviezen, duizeligheid. Door de zendmasten op het dak, denkt hij. Nu komt hij alleen nog in de flat om te douchen en de was te doen. Eenmaal terug in zijn met folie afgeplakte caravan heeft hij dagen nodig om bij te komen. Hij slijt zijn dagen met de Bijbel lezen. Naar de kerk kan hij niet meer, want ook daar is wifi. Wat Jan betreft trekken ze overal de stekker uit, en anders dan maar bij hem.

Fotoserie van Koen Verheijden
Bron: AD 14 januari 2018

Op 3 februari 2018 is deze fotoserie bekroond met een Zilveren Camera. De serie heeft de derde prijs gewonnen in de categorie Documentair Nationaal.

5G komt er in sneltrein-vaart aan, maar is onze gezondheid dan niet belangrijk?

We staan al weer op de drempel van 2018 en de 5G-pilots, proeftuinen, slimme lantaarnpalen en smart cities rukken op. Allemaal prachtige verhalen over supersnel internet en al het gemak dat 5G ons gaat brengen. Maar waarom hebben de overheid, de politiek en de gemeenten het niet over de gezondheidseffecten van deze enorme toename van straling die op ons af komt? Er zijn inmiddels meer dan genoeg wetenschappelijke bewijzen dat dit schadelijk is. Zij hebben toch een zorgplicht voor hun inwoners? Gezondheid is toch veel belangrijker dan nog sneller internet en nog slimmere apparaten en toepassingen?

Wat is er gebeurd rondom 5G in het jaar 2017?

Begin 2017 is er in Noord-Groningen gestart met een proeftuin om 5G-toepassingen te testen. De thema’s van de 5 pilots zijn: landbouw, zorg, energie, verkeer & logistiek en leefomgeving. Zij testen niet de techniek, maar wat je ermee kunt doen. Zoals het gebruik voor drones, virtual/augmented reality, allerlei toepassingen met internet of things, zelfrijdende auto’s en slimme ambulances. Om de techniek verder te kunnen ontwikkelen, willen de fabrikanten namelijk nu al weten wat de markt en gebruikers later met 5G gaan doen. Het onderwerp gezondheid kom ik nergens tegen, maar dat zou toch juist pilot nummer 1 moeten zijn? De initiatiefnemer is de Economic Board Groningen, zij hebben duidelijk geen gezondheidsbelangen.

In februari heeft Amsterdam alvast aangekondigd 5G te willen inzetten bij het EK voetbal in 2020 in het gebied rondom de Amsterdam Arena. En in september heeft T-Mobile op het Amsterdamse Leidseplein de eerste 5G-antenne van Nederland al in gebruik genomen. Een twijfelachtige primeur.

De 5G-antenne bestaat uit 64 kleine zendantennes (‘Massive MIMO’). De mast verwerkt 6x meer gegevens dan de huidige antennes. Ze verspreiden de mobiele data als een soort zoeklicht, waardoor de dekking veel effectiever is. Die technologie is speciaal gemaakt voor drukke locaties, zoals pleinen, stadions en winkelcentra. Zie bovenstaande afbeelding van T-Mobile.

In september werd ook bekend dat Hamburg en Venetië de twee Europese test-steden voor 5G gaan worden. De Europese Unie investeert 7,7 miljoen euro in dit project. Venetië zal de toeristische functies gaan testen en Hamburg de industriële functies. Het testen zal tot juni 2019 plaats vinden en zal in 2020 landelijk uitgerold worden. En welke stad gaat de gezondheidseffecten testen?

In november kondigde de gemeente Den Haag aan dat zij samen met Eneco gaat starten met het installeren van slimme lantaarnpalen in Scheveningen. Aan de masten worden sensoren, camera’s en wifi-netwerken gekoppeld. Zodat de luchtkwaliteit, geluidsoverlast en verkeersdrukte kan worden gemeten, maar ook als signalering van vrije parkeerplaatsen en als oplaadpunt voor elektrische auto’s. Er zullen tussen de 500 en 800 slimme masten (‘smart city hubs’) worden geplaatst. Ook de gemeente Utrechtse heuvelrug heeft er voor gekozen om binnenkort slimme lantaarnpalen te gaan plaatsen. De lantaarnpalen worden alvast voorbereid voor toekomstig gebruik van 5G.

In november werd in de Tweede Kamer een motie van VVD, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks aangenomen waarin de partijen het Ministerie van Economische Zaken opdroegen om een of meerdere steden van Nederland aan te wijzen als ‘teststad’ voor 5G. Staatssecretaris Mona Keijzer zei in gesprek te gaan met geïnteresseerde steden. De Tweede Kamer wil gaan experimenteren met het 5G-netwerk en Enschede is een van de kanshebbers. Ook Eindhoven en Amsterdam zijn kandidaat-steden. De 5G-trein dendert gewoon door.

De gezondheidseffecten van 5G

Door 5G en het Internet of Things zal de blootstelling aan straling voor alle mensen substantieel verhoogd worden. Het komt bovenop de straling van 2G, 3G, 4G en wifi die momenteel al actief is. Van elektromagnetische straling is inmiddels al bewezen dat het schadelijk is voor mensen en hun leefomgeving.

In september heeft een groep van 186 wetenschappers uit 36 landen de Europese Unie dringend gewaarschuwd voor de gevaren van 5G. Zij hebben de Europese Unie verzocht om te stoppen met 5G totdat onafhankelijk is vastgesteld dat dit niet schadelijk is voor onze gezondheid. Zie ook mijn eerdere bericht hierover. De waarschuwing is even kort in de aandacht geweest bij o.a. Editie NL, maar daarna gaat iedereen weer door alsof er niets aan de hand is.

In november heeft Maurits von Martels (CDA) nog wel kamervragen gesteld aan de staatsecretaris, maar helaas kwamen daar alleen de standaard antwoorden op. Terwijl er inmiddels toch echt al ruim 14.000 wetenschappelijke onderzoeken zijn, welke expliciet de gezondheidsrisico’s van straling aantonen, ook als deze straling ruim onder ‘de norm’ ligt. Het gaat daarbij naast het thermische effect, vooral om het biologische effect van straling. Jammer dat onze politiek zich blijft baseren op eenzijdige en onvolledige informatie.

Het buitenland als voorbeeld

In het buitenland nemen ze het voorzorgsprincipe wel serieus. In december werd bijvoorbeeld bekend gemaakt dat er in Frankrijk vanaf september 2018 een totaalverbod komt op het gebruik van mobiele telefoons op lagere en middelbare scholen (ook tijdens de pauzes). Bovendien gaat de Franse overheid de bevolking beter informeren over goed gebruik van mobiele telefonie en de noodzaak tot het nemen van voorzorgsmaatregelen. Zie ook deze compilatie van maatregelen die ze in het buitenland wel nemen. Daar kan Nederland een voorbeeld aan nemen.

Stralingsgevoeligheid en 5G

Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met de gevolgen van elektromagnetische straling. De meeste mensen zijn zich alleen nog niet bewust van de effecten. Maar stralingsgevoelige mensen ondervinden nu wel al in hun dagelijkse leven ernstige hinder van straling. Zie bijvoorbeeld deze ervaringsverhalen.

Voor de 5G-netwerken worden veel hogere frequenties gebruikt dan de huidige zendantennes. Omdat dit millimetergolven betreft werkt deze technologie alleen over korte afstanden. Hierdoor zullen er heel veel nieuwe zendantennes nodig zijn. Dit zal resulteren in antennes om de 10 tot 12 huizen (bevestigd aan bijvoorbeeld lantaarnpalen).

Dat betekent dat het met name voor stralingsgevoelige mensen steeds lastiger wordt om nog mee te doen aan de maatschappij, aangezien de straling dan letterlijk overal is. Waar kunnen stralingsgevoelige Nederlanders straks dan nog wonen en leven? Nu al zien steeds meer stralingsgevoelige Nederlanders zich gedwongen om te emigreren naar Frankrijk, Portugal of Hongarije, omdat het in Nederland onleefbaar voor hen is geworden. En dan is 5G nog niet eens uitgerold.

Een hoop vragen. Hopelijk kunnen we in 2018 gezamenlijk gezondere oplossingen vinden.

Silvia Belgraver

Brochure samenvatting presentaties rondom straling en gezondheid

Wij hebben vanuit onze werkgroep inmiddels een zeer informatieve brochure gemaakt met een samenvatting van de gehouden presentaties tijdens de Raadsmarkt (informatiebijeenkomst) over Zendmasten & Gezondheid op 29 november 2017. Het doel hiervan is dat de gemeenteraadsleden en andere geïnteresseerden e.e.a. nog eens kunnen nalezen. De brochure kun je hier downloaden.

Wij waren blij dat naast gemeente Haarlem ook Heemstede, Bloemendaal en zelfs Voorschoten aanwezig waren. Het was wel jammer dat de gemeente Zandvoort niet vertegenwoordigd was. Straling van zendmasten heeft tenslotte ook effect op de inwoners van Zandvoort. Uiteraard waren zij wel uitgenodigd voor deze Raadsmarkt. Wij hopen dan ook dat zij wel mee willen werken aan het tot stand komen van gezamenlijk beleid voor de regio Zuid-Kennemerland rondom zendmasten en de mogelijke gezondheidseffecten van straling voor inwoners. Als regio sta je tenslotte sterker dan als losse gemeente.

Een ander punt dat wij toch graag willen vermelden is dat wij de spreker namens de GGD Kennemerland en de spreker namens de gemeente Haarlem afdeling Vergunningen, niet mochten filmen en niet mochten fotograferen. Verder kregen wij na afloop te horen dat wij de presentaties van de GGD Kennemerland en van het Antennebureau van de Rijksoverheid niet mochten publiceren op onze website. Wij vinden dit opmerkelijk aangezien dit publieke taken betreft, waarvoor openbaarheid van bestuur zou moeten gelden.

Wat dan wel weer leuk is om te vertellen is dat een gemeenteraadslid uit Haarlem aangaf dat dit de beste Raadsmarkt van het jaar was. De reden hiervoor was volgens hem dat de standpunten van de diverse sprekers zo ver uit elkaar lagen dat je daardoor ‘gedwongen’ werd om er over na te denken hoe het nu echt zit. Meestal zijn Raadsmarkten meer gericht op consensus, waardoor het wat nietszeggender wordt, aldus het raadslid.

De politieke partij Trots Haarlem heeft aangegeven om met ons in gesprek te willen over mogelijke vervolgstappen. Dat juichen wij uiteraard toe. Wij houden jullie op de hoogte!

Zie ook ons eerdere nieuwsbericht naar aanleiding van deze Raadsmarkt.

Verslag bijeenkomst Zendmasten & Gezondheid gemeente Haarlem

Afgelopen woensdag heeft de gemeente Haarlem een informatiebijeenkomst voor gemeenteraadsleden (Raadsmarkt) georganiseerd rondom het thema straling van zendmasten en mogelijke gezondheidseffecten voor inwoners. Wij zijn verheugd dat ook de gemeenten Heemstede, Bloemendaal en zelfs Voorschoten hierbij vertegenwoordigd waren. Daarnaast was er een grote opkomst van geïnteresseerde inwoners.

Ondanks ons speciale verzoek kon de wifi in de raadzaal helaas niet uitgezet worden tijdens deze bijeenkomst. Erg jammer, want hierdoor konden er een aantal stralingsgevoelige mensen niet aanwezig zijn tijdens deze bijeenkomst. Dat maakte gelijk ook weer duidelijk dat stralingsgevoelige mensen worden buitengesloten van deelname aan de samenleving.

De avond startte met de persoonlijke ervaringsverhalen van Vera Verhagen en Erika de Blij (inwoners uit Haarlem). Zij brachten treffend in beeld wat stralingsgevoeligheid betekent en wat dit voor verstrekkende gevolgen heeft. Daarna kwam het Antennebureau aan het woord met de uitspraak dat er volgens de gezondheidsraad geen wetenschappelijk bewijs is van schadelijke effecten van straling. Niet lang daarna stormde er een (stralingsgevoelige) inwoner boos de zaal uit en riep ‘leugenaar’. Als je leven zo indringend verstoord wordt door straling, dan is het ook moeilijk om aan te moeten horen dat dit niet schadelijk zou zijn. Je voelt je dan niet serieus genomen.

Vervolgens vertelde een gemeenteambtenaar hoe het vergunningenbeleid in Haarlem in elkaar zat, waaruit bleek dat de gemeente maar weinig te zeggen heeft v.w.b. de plaatsing van zendmasten. Dit is vooral een landelijke aangelegenheid. En de GGD vertelde dat er maar weinig stralingsklachten bij hen gemeld zijn. Dit laat maar weer zien dat het belangrijk is dat mensen zich ook daadwerkelijk bij de GGD melden met hun klachten, omdat de problematiek anders buiten beeld blijft.

Bioloog en fysioloog Dr. Hugo Schooneveld (tevens adviseur van de stichting EHS) gaf daarna in zijn presentatie aan dat er wel degelijk biologische gezondheidseffecten zijn en onderbouwde dit met een aantal concrete onderzoeksresultaten. Er is in de laatste jaren een aantal epidemiologische studies verricht naar de relaties tussen intensiteit van blootstelling aan straling en het optreden van klachten; de uitslag was steeds dat de klachten gemiddeld ernstiger waren naarmate men dichter bij de zendmast woonde. Die conclusies zijn niet onomstreden omdat krachtige commerciële ondernemingen zoals de elektronische industrieën, mobiele operators en internetproviders door lobby en tegenonderzoek de argumenten probeerden onderuit te halen. Het wordt tijd dat overheden zich bewust worden van de gevaren van zendmaststraling en van elektromagnetische velden in het algemeen.

De avond werd afgesloten met een bevlogen presentatie van Rob Verboog (SOS straling). Zijn vrouw is al jarenlang extreem stralingsgevoelig, waardoor hij inmiddels veel ervaring heeft met medische en overheidsinstanties. Volgens hem is straling een ‘sluipmoordenaar’. Veel mensen weten nog niet dat hun gezondheidsklachten door straling worden veroorzaakt én hun artsen ook niet, omdat de meeste artsen in Nederland niet bekend zijn met de risico’s van (overdosis) straling. Hij roept de raadsleden op om de standaard overheidsmantra “Het is niet aangetoond dat straling gevaarlijk is en de straling is ruim onder de norm” te negeren. Inmiddels zijn er ruim 14.000 wetenschappelijke onderzoeken, welke expliciet de gezondheidsrisico’s van straling aantonen, ook als deze straling ruim onder “de norm” ligt. Het gaat daarbij naast het thermische effect, vooral om het biologische effect van straling. Tenslotte deed hij een beroep op de raadsleden om actief aan de slag te gaan met de tips en adviezen die op deze avond zijn gegeven.

Tijdens de bijeenkomst werden er vele doortastende vragen gesteld door de raadsleden. Goed om te ervaren dat ze het onderwerp serieus nemen. Na afloop was er de mogelijkheid om tijdens de borrel met elkaar in gesprek te gaan. Er zijn een hoop contacten gelegd en er is veel informatie uitgewisseld. Al met al was het een interessante en succesvolle bijeenkomst.

Het Haarlems Dagblad was ook aanwezig bij de Raadsmarkt en heeft er op 1 december 2017 dit artikel over geschreven: ‘Straling van zendmasten: ziekmakend?’ Binnenkort zullen wij zelf ook een wat uitgebreider verslag van de Raadsmarkt op deze website zetten. Het programma van deze avond en alle gehouden presentaties (pdf-bestanden) staan wel alvast op de pagina over de Raadsmarkt. Degenen die de Raadsmarkt hebben moeten missen kunnen e.e.a. daar nalezen.

Wij willen de gemeente Haarlem, de aanwezige raadsleden & wethouders en alle sprekers hartelijk danken voor het mogelijk maken van deze interessante Raadsmarkt. Daarnaast willen wij hierbij ook alle andere geïnteresseerden bedanken voor hun komst naar deze informatiebijeenkomst.

Uiteraard gaan wij als werkgroep verder met vervolgstappen. Wij zullen jullie o.a. via de nieuwsbrief op de hoogte houden van de ontwikkelingen!

Werkgroep Stralingsbewust Zuid-Kennemerland

N.B. Je kunt je op onze website ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Vandaag in Editie NL: Maakt wifi ziek?

Wat goed dat er op de landelijke televisie aandacht wordt besteed aan Elektro Hyper Sensitiviteit (EHS), oftewel stralingsgevoeligheid. Een kort item, maar toch weer een stapje verder in het bewustwordingsproces.

Er wordt verteld dat EHS betekent dat mensen heel gevoelig zijn voor laagfrequente elektromagnetische velden van bijvoorbeeld elektriciteit of voor radiofrequente straling van zendmasten, wifi en mobiele telefoons. Voor mensen die hier last van hebben, kunnen de gevolgen groot zijn.

Alice heeft bij straling bijvoorbeeld last van duizelingen, bloeddrukdaling, hartkloppingen, spierkrampen en oorsuizen. Zij en haar man hebben hun hele huis moeten aanpassen. Zie ook het artikel dat het AD op 16 november heeft geplaatst over de ervaringen van Alice.

De GGD zoekt nu uit hoeveel Nederlanders er aan EHS lijden. Volgens hen moeten de klachten van mensen die hier aan lijden serieuzer genomen worden. Fred Woudenberg van de GGD Amsterdam geeft aan dat ze mensen willen helpen als zij bijvoorbeeld hulp zoeken bij een arts. De GGD kan dan aan die arts helpen uitleggen wat EHS nu precies is.

In Nederland zijn er naar schatting 850.000 mensen met EHS. Het blijft een schatting want EHS is geen erkende ziekte. Fred Woudenberg geeft aan dat al het wetenschappelijk onderzoek nog niet met een duidelijk antwoord is gekomen of de klachten komen van de angst voor straling of door de straling zelf. Of door nog iets anders.

De interviewster vraagt aan Alice of het niet ‘tussen haar oren zit’; of ze het niet zelf heeft ‘gecreëerd’ door er bang voor te zijn. Alice geeft aan dat het bij haar juist omgekeerd begon. Zij wist eerst helemaal niet dat straling zulke effecten kon hebben en dat ze daar zo op kon reageren. Pas toen ze dat hoorde en maatregelen nam ging het beter. Ze zijn blij met wat de GGD doet, maar ze hopen vooral dat er in de toekomst stralingsvrije gebieden komen.

Goed om te zien dat het onderwerp serieus werd genomen in dit nieuwsitem van Editie NL. Er zijn inmiddels echter al heel veel onderzoeken die uitwijzen dat er wel degelijk schadelijke biologische effecten zijn van straling, zie hier. Op woensdag 29 november komt dr. Hugo Schooneveld (bioloog en fysioloog) vertellen over deze biologische effecten tijdens de Raadsmarkt in Haarlem. Wil je daar zelf ook bij aanwezig zijn, dan ben je van harte welkom! Toegang is gratis.

De uitzending van Editie NL is  hier terug te zien (vanaf 7:07 min.).

CDA stelt vragen aan Tweede Kamer over straling en stralingsgevoeligheid

Maurits von Martels (Kamerlid CDA) heeft op 9 november 2017 schriftelijke kamervragen gesteld aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over elektromagnetische velden en elektrohypersensitiviteit.

Hulde aan het CDA voor het stellen van vragen in de Tweede Kamer!
Wij zijn heel benieuwd naar de antwoorden. Onderstaand de gestelde vragen:

Vraag 1: Bent u ermee bekend dat in Nederland geen of weinig voorzorgsmaatregelen worden genomen ten aanzien van elektromagnetische straling in vergelijking tot andere landen? ¹

Vraag 2: Hoe geeft u invulling aan het advies van de Gezondheidsraad om de blootstelling aan mobiele telefonie zo laag als redelijkerwijs mogelijk te houden en de effecten te blijven onderzoeken? ²

Vraag 3: Ziet u mogelijkheden om richtlijnen te geven om elektromagnetische straling redelijkerwijs zo laag mogelijk te houden? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4: Wordt in het beleid betreffende elektromagnetische velden rekening gehouden met onderzoeken waaruit blijkt dat elektromagnetische velden naast opwarming van weefsel ook andere schadelijke biologische effecten op celniveau kunnen veroorzaken? Zo ja, op welke wijze?

Vraag 5: Is er sprake van een toename van elektrohypersensitiviteit in Nederland? Welke gegevens zijn hierover bekend?

Vraag 6: Bent u, met het oog op het rapport “Meewegen van gezondheid in het omgevingsbeleid” van de Gezondheidsraad dat adviseert om bij complexe en onzekere risico’s belanghebbenden te betrekken, bereid een inspanning te doen om belanghebbenden weer aan tafel te krijgen bij het kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid door het platform meer bij hun wensen aan te laten sluiten? ³

Voetnoten:

¹ M. Redmayne, “International policy and advisory response regarding children’s exposure to radio frequency electromagnetic fields (RF-EMF)”, in Electromagnetic Biology and Medicine, 19 augustus 2015, zie deze PDF.

² Gezondheidsraad, Mobile phones and cancer: Part 3. Update and overall conclusions from epidemiological and animal studies, zie deze link.

³ Gezondheidsraad, Meewegen van gezondheid in omgevingsbeleid. Evenwichtig en rechtvaardig omgaan met risico’s en kansen, 20 juli 2016, zie deze link.