Nieuws

Motie Antennebeleid Weesp unaniem aangenomen; nu onze regio nog

Op 14 juni is de motie Duurzaam Antennebeleid unaniem aangenomen door de gemeenteraad in Weesp. Wat een geweldig nieuws! Steeds meer gemeentes zijn stralings­bewust aan het worden. Nu onze eigen regio nog…

Het initiatief van de motie in Weesp is genomen door GroenLinks en de motie is ingediend door GroenLinks, PvdA, CDA en VVD. Wij zijn zelf vanuit Stralingsbewust Zuid-Kennemerland vorige week toevallig net op gesprek geweest bij GroenLinks in Heemstede. Het zou mooi zijn als de beide GroenLinks-fracties met elkaar optrekken en kennis & ervaring met elkaar gaan delen.  “Motie Antennebeleid Weesp unaniem aangenomen; nu onze regio nog” verder lezen

Informatiebijeenkomst nieuw transformatorstation Rijsenhout

Liander en Tennet organiseren op dinsdag 26 juni van 19.00 tot 21.00 uur een informatie­bijeenkomst over hun voornemen om een nieuw transformator­station te realiseren in het gebied rond de rijksweg A4 tussen Hoofddorp en Rijsenhout.

De bewonersgroep ‘Rijsenhout zegt Nee’ is teleurgesteld dat deze informatie-avond een eenzijdig karakter lijkt te hebben. Zij willen dat er openheid van zaken wordt gegeven over de mogelijke locaties en dat zij betrokken worden bij het besluitvormingsproces. Zij roepen de gemeente en de netbeheerders dan ook op om gezamenlijk met elkaar in gesprek te gaan op deze avond. Zodat er tot een voor alle betrokken partijen aanvaardbare keuze gekomen kan worden.

“Informatiebijeenkomst nieuw transformatorstation Rijsenhout” verder lezen

16 juni: Internationale EHS-dag

Wereldwijd is 16 juni uitgeroepen tot de eerste internationale EHS-dag. Mensen met elektrohypersensitiviteit (EHS) kunnen in deze tijd niet meer volwaardig deelnemen aan de samenleving. In vrolijk geel en met ludieke acties vragen zij daarom overal ter wereld aandacht voor EHS en voor de verdere risico’s van de huidige enorme stralingsbelasting voor de gezondheid.

In Nederland hebben meer dan 500.000 mensen onverklaarde gezondheids­klachten. Het is heel goed mogelijk dat straling daarbij een van de oorzaken is. Heeft u ook dergelijke gezondheids­problemen, check dan uw klachten op de website van Stichting EHS en pas de tips van de flyer ‘Leef Stralingsbewust, Verminder de Stralingsbelasting, Voorkom Elektrostress’ toe om de stralingsbelasting op eenvoudige wijze te verminderen. Download de folder. “16 juni: Internationale EHS-dag” verder lezen

Ubiquity: recensies en filmvertoningen vanaf 14 juni

De indrukwekkende film over stralingsgevoeligheid Ubiquity heeft de afgelopen weken volop in de aandacht gestaan in de diverse media. Onderstaand een overzicht van een aantal recensies en interviews en een overzicht van waar de film de komende week te bekijken valt. “Ubiquity: recensies en filmvertoningen vanaf 14 juni” verder lezen

Op gesprek bij GroenLinks Heemstede

GroenLinks Heemstede houdt woord. Als vervolg op een eerdere belofte mochten wij afgelopen maandag bij hen op gesprek komen tijdens de fractievergadering. De raadsleden hebben onze signaleringen serieus genomen en wij hopen nu dat zij dit ook gaan vertalen naar stralingsbewust gemeentebeleid. “Op gesprek bij GroenLinks Heemstede” verder lezen

Kinderen al op jonge leeftijd bijziend

Vorige week las ik het artikel van de NOS “Kwart 13-jarigen bijziend, onderzoekers waarschuwen voor telefoongebruik.” Het nog lopende onderzoek van het Erasmus MC onder duizenden kinderen in Rotterdam laat zien dat wanneer kinderen/jongeren te lang op een klein beeldscherm kijken, dit schadelijk is voor de ogen. Dit geldt overigens ook voor volwassenen, maar kinderogen zijn nog in ontwikkeling.

Het raakte me. Niet alleen vanuit mijn professie als orthopedagoge, maar ook als mens die ziet hoe de techniek met een sneltreinvaart voortschrijdt. Dat is mooi aan de ene kant, maar heftig aan de andere kant. We ervaren op verschillend vlak dat dingen niet eerst uitgetest worden op mogelijk schadelijke gevolgen voor de gezondheid met alle gevolgen van dien. Zo ook met digitale technieken. “Kinderen al op jonge leeftijd bijziend” verder lezen

Internationale dag van Elektrohyper­sensitiviteit: 16 juni

Zaterdag 16 juni is uitgeroepen tot Internationale dag van Elektrohypersensitiviteit (stralings­gevoeligheid) met activiteiten in diverse landen. Iedereen die stralingsgevoelig is en andere betrokkenen worden uitgenodigd om op 16 juni kleding in de kleur ‘kanarie-geel‘ te dragen en deze kleur verder op zoveel mogelijk manieren te gebruiken om iedereen actief te informeren over de milieuaandoening Elektrohyper­sensitiviteit (EHS).

Kanariegeel

Waarom kanariegeel? Geel is de kleur van de aloude waarschuwende kanarie in de kolenmijnen. Want als die kwetsbare vogeltjes stopten met zingen, hadden ze door giftige gassen waarschijnlijk het loodje gelegd. Dan was het voor de mijnwerker zaak zelf zo snel mogelijk te vluchten en een veilige ruimte te zoeken. Mensen met EHS zien zich vaak als die kanarie: lang voordat ieder ander problemen ervaart, raakt de EHS-er van zijn stuk. Maar het gevaar dreigt voor iedereen. “Internationale dag van Elektrohyper­sensitiviteit: 16 juni” verder lezen

Ubiquity: Straling overal om ons heen

Gisteren is de film Ubiquity in Nederland in première gegaan in EYE Filmmuseum in Amsterdam. Het is een prachtige, maar ook indringende film geworden die duidelijk weergeeft wat straling voor verstrekkende gevolgen op je leven kan hebben als je overgevoelig bent voor elektromagnetische velden (straling). De zaal zat helemaal vol, dus aan belangstelling geen gebrek.

Ubiquity betekent ‘alom aanwezig’. Een bijzonder treffende omschrijving voor de straling die inmiddels inderdaad overal om ons heen is. Er valt bijna niet meer aan te ontkomen; overal zijn smartphones, wifi-routers, zendmasten, hoogspanningslijnen, etc. En dat is een levensgroot probleem als je overgevoelig bent voor straling. Helaas is dit een groeiende groep mensen. “Ubiquity: Straling overal om ons heen” verder lezen

Beslissing over 3,5GHz-band in Noord-Nederland komt eind dit jaar

De beslissing over het gebruik van de 3,5GHz-band voor 5g in Noord-Nederland valt eind dit jaar. Dat heeft verantwoordelijk staatssecretaris Mona Keijzer laten weten aan de Tweede Kamer. Ze komt met een aantal oplossingen om providers toch 5g te laten aanbieden via 3,5GHz.

Boven de rode lijn mag 5g niet op 3,5GHz. TNO zal in de komende tijd de mogelijke alternatieven onderzoeken en als de resultaten van dat onderzoek er zijn, zal Keijzer een beslissing nemen, schrijft ze in de Kamerbrief. “Beslissing over 3,5GHz-band in Noord-Nederland komt eind dit jaar” verder lezen