Links

Overheid algemeen

Antenneregister – plattegrond met alle zendinstallaties van het Antennebureau van de Rijksoverheid

Kennisplatform EMV – platform van de overheid over elektromagnetische velden en gezondheid

Nederlandse Frequentiespectrum – overzicht van indeling frequenties in Nederland van het Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken

Ervaringsdeskundigheid / Burgerinitiatieven

Stichting Elektro Hypersensitiviteit (EHS) – onafhankelijk kenniscentrum op het gebied van elektrogevoeligheid, ondersteunen mensen met gevoeligheid voor straling, verzamelen klachten en ervaringen, uitwisselen van kennis met andere organisaties

StopUMTS.nl – informatiebron over vrijwel alles wat met de blootstelling van planten, dieren en mensen aan elektromagnetische velden te maken heeft, nieuwsberichten van over de hele wereld (met database), voorlichting, (eigen) ervaringen en overleg met diverse organisaties

StopOverdosisStraling.nu – ervaringsdeskundigen Wally en Rob geven veel informatie over de gezondheidseffecten van straling, leveren een bijdrage aan meer bewustwording van de risico’s en hoe deze te beperken en roepen op tot actie

Beperkdestraling.org – groep van burgers die zich zorgen maakt over de exponentiële toename van de stralingsniveau’s waaraan de bevolking wordt blootgesteld en zelf het initiatief heeft genomen om  mede-burgers in te lichten over de gezondheidsrisico’s en hen aan te zetten tot een voorzichtig gebruik

WirelessInfo.nl– samenwerkingsverband van een groep ouders, leraren en wetenschappers; zij geven informatie over de relatie tussen gezondheidsklachten en straling en wijzen bedrijven, overheden en instellingen op het feit dat de gevaren van draadloze technologie worden onderschat

Verminder Electrosmog – informatie en berichten over straling; interessante nieuwsbrief

Vereniging ElektroHyperSensitiviteit (VEHS) Vlaanderen – vereniging van vrijwilligers die erkenning en maatregelen willen voor mensen die lijden aan EHS

Petitie Actiegroep Verminder Electrosmog – “Ik wil dat de Nederlandse overheid mijn gezondheid serieus gaat nemen. Dit betekent voor mij dat het redelijke voorzorgsbeginsel van 10 microwatt (= 100.000 x lager dan de huidige HF stralingsnorm) gaat worden toegepast, het gebruik van Wi-Fi op openbare plaatsen niet wordt gestimuleerd, maar naar gezondere alternatieven wordt gezocht. Eerlijke voorlichting over straling en stralingsrisico’s gegeven wordt via GGD, huisartsen, brochures, Postbus 51 of Sire spots e.a. kanalen en bovenal dat er geen 5G netwerk mag komen vóórdat al de schadelijke effecten t/m 4G in kaart zijn gebracht en uitgebreid afgewogen en geëvalueerd door alle betrokkenen. Economische belangen mogen geen reden zijn om de volksgezondheid op het spel te zetten.”
Je kunt deze actie nog steeds ondersteunen. Er zijn inmiddels 12.179 ondertekenaars (stand per 4 april 2018).

Facebook groepen: Straling en Zo (landelijk platform met ruim 2.300 leden om kennis en ervaring te delen) en Last van een Zendmast Haarlem (regionaal platform om gezamenlijk actie te ondernemen richting de plaatselijke politiek; onderdeel van een nationaal burgerinitiatief waaraan verschillende gemeenten deelnemen).

White Spots app – Met deze app kun je een visualisatie zien van mobiele en Wifi-netwerken. De normaal onzichtbare ‘cloud’ wordt op deze manier zichtbaar. In de VR Modus kun je de signalen overal om je heen zien. Daarnaast kun je je onderdompelen in (360 graden) video’s met verhalen van mensen die zonder internet of technologie leven.

LiFi (draadloos internet via licht)

LiFi.nl – website met veel algemene informatie over de LiFi-technologie

LiFi white paper, de toekomst van het internet – korte samenvatting van het fenomeen LiFi

TED-talk van Harald Haas – demonstratie uit 2015 over de werking van LiFi met een LED-lamp, zonnecel en laptop als ontvanger (7 minuten)

Video van Allo Docteurs – toepassing van LiFi-apparatuur in beeld gebracht bij een ziekenhuis in Perpignan, Frankrijk (3 minuten)

Global LiFi Congress – Europees congres over LiFi op 8 en 9 februari 2018 in Parijs. De wetenschappelijke en professionele wereld komen daar samen om ideeën te delen en de weg te plaveien voor de toekomst van LiFi.

Wifi-vrij

Stralingsarme verblijfsplaatsen – overzicht verzameld door stichting EHS, versie 21-09-2017

WifiVrij.nl – website met stralingsarme campings, huisjes, hotels en andere verblijfsplaatsen

Wifi-vrije scholen – kaart met overzicht van wifi-vrije scholen

Links op andere pagina’s van deze website

Boeken
Artikelen
Video’s