Inwoner uit Bloemendaal

Sinds juli 2016 is er bij mij sprake van een forse toename van oorsuizingen, althans oorsuizingen is niet geheel correct, want het stoorsignaal komt niet binnen via het oor (ofwel via de oorschelp) maar het geluid openbaart zich ergens in de buurt van het gehoororgaan (voor zover ik kan vaststellen) maar komt dus op een andere manier binnen.

Nu ben ik hier al langer mee bekend en ook het verschijnsel dat ‘het’ toeneemt zodra ik gebruik maak van een draadloos apparaat, zoals een I-Pad. Ondanks klachten bij het inslapen (je probeert het te negeren) was er mee te leven. Sinds juli 2016 constateer ik een enorme toename in intensiviteit van het signaal. Het is dus beduidend harder en het lijkt er ook op alsof meerdere signalen tegelijkertijd met elkaar in conflict zijn. Het volume fluctueert overigens, maar valt niet terug naar het ‘aanvaardbare’ niveau van voorheen.

Mijn vriendin weet nu eindelijk wat het betekent, want ook zij wordt nu ‘getrakteerd’ op deze stoorsignalen, welke overigens zowel binnen- als buiten waarneembaar zijn. Ik woon in Bloemendaal, maar dit ‘nieuwe’ signaal heb ik ook in Haarlem en Amsterdam mogen ‘horen’. Kortom, er is iets wezenlijk gewijzigd in deze regio en wellicht ook in de rest van Nederland, maar daar kan ik niet over oordelen.

Mijn vraag: Bent u op de hoogte van wijzigingen, activiteiten in deze regio. Wordt er geëxperimenteerd met een groter vermogen, hogere snelheid, meer hotspots of i.d. Mocht dat zo zijn, welke instantie wordt dan geïnformeerd en waar kan men klagen; de vraag is overigens of dat überhaupt enige zin heeft.

Ik weet dat vrijwel geheel Nederland onder een lappendeken van G4 ligt en dat men mogelijk gaat experimenteren met G5 in Groningen. Al met al een onvoorstelbare gang van zaken. Te bedenken dat er destijds moeilijk werd gedaan over Radio Veronica (het schip); dat betrof één bescheiden middengolfzender. En nu wordt heel Nederland en de rest van de wereld volgezet met deze zeer schadelijke en wellicht zelfs dodelijke apparatuur. De democratie heeft het nakijken. Er spelen vanzelfsprekend zeer grote commerciële belangen en deze zijn volstrekt bepalend. Mogelijk is er zelfs nog een andere verborgen agenda, maar daar durf ik niet eens aan te denken.

Naam bekend bij StopUMTS

Klik hier voor het totaaloverzicht van ervaringen van inwoners.