Wat voor gezondheidsklachten kun je krijgen van straling?

Wanneer we het over straling hebben, dan hebben we het over straling die wordt veroorzaakt door alle draadloze apparatuur. Mobiele telefoons, tablets, en laptops leggen bij het bellen en gebruik van internet contact met het wifi netwerk of een zendmast. Hierbij ontstaan radiofrequente magnetische golven en ontstaan radiofrequente velden. Dit wordt straling genoemd. De straling is het sterkst rondom een bron zoals een mobiele telefoon of een zendmast. Straling kan onder meer het lichaam opwarmen maar je kunt er nog meer klachten van krijgen.

Klachten ten gevolge van radiofrequente velden

Klachten die door mensen worden omschreven waarvan zij vermoeden dat het wordt veroorzaakt door straling zijn: huidproblemen, concentratieproblemen, vermoeidheid, misselijkheid, duizeligheid, hoofdpijn en slaapstoornissen, maar ook koude handen en voeten. Deze klachten worden met name genoemd door mensen die dichtbij een zendmast wonen. Serieus valide wetenschappelijk onderzoek over het verband tussen de klachten en de straling ontbreekt. Er is weinig bekend over de lange termijn effecten van straling. Serieuze problemen kunnen ontstaan bij mensen met pacemakers, wanneer zij in contact komen met de hoge straling dan kan de pacemaker storen. Het risico geldt met name in nabijheid van mobiele telefoons op minder dan 15 centimeter afstand. Informatie over de gevoeligheid van een pacemaker is te verkrijgen bij de producent.

Klachten ten gevolge van het 5G netwerk

Het 5G netwerk is in aantocht en belooft tien keer sneller internet. Om het 5G netwerk goed te laten werken moeten er meer zendmasten worden gebouwd. Daar de gevolgen van straling voor de lange termijn onbekend zijn, maken veel mensen zich zorgen over deze ontwikkeling. In Nederland wonen duizenden mensen die benoemen dat zij gevoelig zijn voor straling. Deze groep wordt steeds groter en het betreffen mensen die bewust omgaan met straling. Zij maken zich met name zorgen over het warmte effect van de straling en zijn bang dat dit cellen en DNA kapot maakt, net zoals de magnetron doet bij het opwarmen van voedsel. Naar de overige biologische effecten is echter nauwelijks onderzoek gedaan. De Europese Unie negeert de biologische effecten mogelijk onder druk van de industrie en rolt het 5G netwerk uit zolang er geen keihard bewijs bestaat voor de nadelige effecten.