Correspondentie

15-03-2018 Kort Verslag raadsvergadering met aangenomen moties gemeente Haarlem

15-03-2018 Motie Vreemd: Zend goede informatie over straling – aangenomen

15-03-2018 Motie Vreemd: Scherm af – niet aangenomen

06-03-2018 Informatienota College Preadvies Initiatiefvoorstel Haarlem Stralend Gezond

25-01-2018 Initiatiefvoorstel Trots Haarlem Haarlem Stralend Gezond

07-09-2017 Uitnodiging gemeenten Raadsmarkt 29 november 2017

11-07-2017 Brief van gemeente Heemstede deelname Raadsmarkt

04-07-2017 Brief van wethouder Botter over Raadsmarkt UMTS

07-06-2017 Brief van Silvia Belgraver aan gemeente Heemstede

02-03-2017 Verslag vergadering commissie beheer gemeente Haarlem, punt 2. Inspreken Vera Verhagen

02-03-2017 Video-opname van de vergadering commissie beheer Haarlem; het inspreken van Vera Verhagen is in beeld van 20:00 min. tot 28:40 min.

02-03-2017 Inspreektekst commissie beheer gemeente Haarlem Vera Verhagen

02-03-2017 Machtigingsformulier inspreken Vera Verhagen

14-02-2017 Uitslag stemming Antennebureau plaatsing zendmast Claus Sluterweg Haarlem

16-01-2017 Brief Vera Verhagen buurtbewoners

28-12-2016 Meetrapport van T-Mobile Claus Sluterweg Haarlem

16-11-2016 Aankondiging werkzaamheden T-Mobile Claus Sluterweg Haarlem

19-07-2016 Brief Vera Verhagen aan Raadsleden SP

26-04-2016 Vervolgbrief StopUMTS aan alle gemeenten

26-10-2015 Brief StopUMTS aan alle gemeenten

22-10-2015 Brief van Vera Verhagen aan gemeenteraad Haarlem