CDA Heemstede pleit voor 5G-vrij bos. Nu nog een stralingsarme woon- en werkomgeving…

Na diverse brieven aan de gemeente, begint er nu toch wat te bewegen in Heemstede. De gemeente heeft op 9 september een aantal vragen gesteld aan de overheid naar aanleiding van de internetconsultatie over de uitrol van 5G. En op 4 oktober stond er een groot artikel in het Haarlems Dagblad waarin te lezen viel dat CDA Heemstede ervoor pleit om het Groenendaalse Bos in Heemstede 5G-vrij te houden. “Het mobiele bereik in het Heemsteedse bos Groenendaal is slecht en dat is goed. Gevoelig voor straling of niet, het lijkt mij goed als er plekken blijven waar je even onbereikbaar kan zijn”, aldus Oscar Boeder van CDA Heemstede.

Illustratie: Freek Kroon

Een mooie eerste stap, want bossen zijn belangrijke plekken om als stralingsgevoelig persoon nog te kunnen ontspannen en herstellen. Bomen houden straling tegen, dus dat zijn fijne plekken om te zijn. En zeker nu het nabijgelegen Nationaal Park Zuid-Kennemerland een “Smart” Park is geworden, is het belangrijk dat er ook stralingsarme natuurgebieden in deze regio blijven bestaan.

Maar daarnaast zullen er uiteraard nog veel meer stralingsarme plekken moeten komen, want je wilt als stralingsgevoelig persoon natuurlijk ook ergens wonen, leven en werken. Lees “CDA Heemstede pleit voor 5G-vrij bos. Nu nog een stralingsarme woon- en werkomgeving…” verder

Alle gemeenten per brief geïnformeerd over kritiek van 20-tal gemeenten op wetsvoorstel verplichte medewerking uitrol 5G

Een 20-tal gemeenten heeft kritisch gereageerd op het Wetsvoorstel Implementatie Telecomcode. Dit blijkt uit de reacties op de internetconsultatie Telecomcode die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in de zomerperiode heeft gehouden en die op 9 september jl. werd afgesloten. Het nieuwe wetsvoorstel beoogt voorwaarden te creëren waaronder 5G soepel kan worden uitgerold. De vraag is echter of bij invoering van de wetswijzigingen gemeenten nog kunnen voldoen aan hun publieke taak.

Let’s Talk About Tech heeft de belangrijkste zorgen en bezwaren van gemeenten op een rij gezet en deze per brief met alle Burgemeesters, Wethouders en Gemeenteraadsleden gedeeld. Lees “Alle gemeenten per brief geïnformeerd over kritiek van 20-tal gemeenten op wetsvoorstel verplichte medewerking uitrol 5G” verder

Ruim duizend mensen demonstreren in Den Haag tegen 5G

Gisteren vond de Landelijke Demonstratie Stop 5G plaats in Den Haag. Ruim duizend mensen kwamen uit het hele land om aan de overheid kenbaar te maken dat ze het onverantwoord vinden om 5G uit te rollen terwijl er nog vrijwel geen onderzoek is gedaan naar de gezondheidsrisico’s van 5G.

Er werd vanaf het Centraal Station een route gelopen waarna er op het Lange Voorhout een manifestatie was waar diverse sprekers de gezondheidseffecten en de gevolgen voor onze privacy belichten. De overheid werd opgeroepen om burgers te beschermen door het voorzorgsprincipe toe te passen en geen 5G uit te rollen. Je kunt hier de video’s van de sprekers bekijken of lees deze sfeerimpressie. Staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) vond het niet belangrijk genoeg om op te komen dagen. Lees “Ruim duizend mensen demonstreren in Den Haag tegen 5G” verder

Informatieavond & Protestactie tegen 5G in Maastricht

Vorige maand is in Maastricht de eerste 5G-verbinding in Nederland tot stand gebracht. Het eerste basisstation maakt gebruik van een testlicentie op de 3,5 GHz frequentie. Veel Maastrichtenaren maken zich zorgen over de gezondheidsrisico’s en willen helemaal geen 5G in hun stad.

De groep ‘Maastricht Stralingsinfo‘ heeft daarom op woensdag 21 augustus een informatieavond georganiseerd om de gemeente en inwoners van Maastricht te informeren over de gezondheidsrisico’s van 5G. Drie sprekers gaven informatie over de gezondheidseffecten van straling, wat je zelf kunt doen om blootstelling aan straling te beperken en vooral ook waarom de overheid toch zo graag 5G wil uitrollen. Wordt met 5G niet het paard van Troje binnengehaald?

Foto: Santos

Naar aanleiding van deze informatieavond is er veel ongerustheid ontstaan onder burgers en politiek. De gemeenteraad heeft de groep Maastricht Stralingsinfo, samen met 100 inwoners, vervolgens uitgenodigd om zich te laten informeren over de gevaren van 5G. Daaraan voorafgaand vond er een protestactie plaats tegen de uitrol van 5G in Maastricht. Lees er onderstaand meer over.
Lees “Informatieavond & Protestactie tegen 5G in Maastricht” verder

7 Redenen tegen 5G – Zullen we het toch maar niet doen?

Inmiddels hebben er al 352 mensen openbaar hun reactie ingediend op de internetconsultatie over het Wetsvoorstel Implementatie Telecomcode. Daarin valt onder andere te lezen dat de Rijksoverheid de gemeenten voortaan wil gaan verplichten om mee te werken aan de uitrol van 5G. En ze willen de wet gaan wijzigen om er voor te zorgen dat het plaatsen van de small cells niet geweigerd kan worden vanwege de volksgezondheid. Zorgelijke ontwikkelingen. Zie ook ons eerdere bericht daarover.

Marjolein Mol uit Haarlem verdiepte zich in de materie en kwam tot 7 redenen waarom 5G geen goed idee is. Deze heeft zij inmiddels als reactie op de internetconsultatie ingediend. En ze heeft het document ook gelijk naar 16 (lokale) organisaties en clubs gestuurd om te zorgen voor meer bewustwording.

Het document is een interessante opsomming geworden, die wij hier graag met je willen delen (zie ook de geraadpleegde bronnen onder aan het bericht). Wellicht is dit gelijk een mooie inspiratie om zelf ook je reactie in te dienen. De overheid vraagt om onze mening, dus laten we die vooral ook geven! Reageren kan nog tot 9 september. Onderstaand 7 redenen tegen 5G. Lees “7 Redenen tegen 5G – Zullen we het toch maar niet doen?” verder

EU dwingt Nederland tot invoering van de 5G Telecomwet

Of we er nu op zitten te wachten of niet, snel ‘5G’ internet komt eraan en zal vanaf volgend jaar over het land worden uitgerold, te beginnen met enkele grote steden en proefprojecten als het Johan Cruijffstadion in Amsterdam. Via frequentieveilingen zullen de te gebruiken frequentiebanden onder de providers worden verdeeld. Het Europees parlement heeft lidstaten daartoe verplicht en in de komende Telecommunicatiewet wordt een en ander geregeld. Op dit ogenblik is er een inspraakronde voor belanghebbenden.

In eerste instantie zal gebruik gemaakt worden van de opstelpunten van 4G zenders en wordt met relatief lage frequenties tot 2600 MHz gestart omdat die een groot doordringingsvermogen hebben. Enig wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijke gezondheidseffecten van 5G toepassingen ontbreekt. Het blijft dus afwachten in hoeverre de mens problemen zal krijgen bij de ingebruikname van de nieuwe zendertypen. Lees “EU dwingt Nederland tot invoering van de 5G Telecomwet” verder

Hoe zit dat nu met die internetconsultatie over de Telecomcode?

Diverse mensen vragen zich af waar die internetconsultatie van de overheid over het ‘Wetsvoorstel Implementatie Telecomcode’ nu ineens vandaan komt.

Wilma de Jong heeft zich verdiept in de materie en onderstaand een toelichting geschreven over de achtergrond van deze consultatie. Ze reikt ook interessante literatuur aan voor degenen die zich er verder in willen verdiepen. Maar het belangrijkste is uiteraard dat je ook jouw reactie geeft op deze internetconsultatie. Lees “Hoe zit dat nu met die internetconsultatie over de Telecomcode?” verder

Wetsvoorstel verplichte uitrol 5G – Jouw reactie is nu nodig!

De overheid heeft op 16 juli een concept wetsvoorstel gepubliceerd waarin te lezen valt dat zij gemeenten willen gaan verplichten om mee te werken aan de uitrol van 5G. Via een internetconsultatie kan iedereen nog tot en met 9 september reageren op dit voornemen.

Met het wetsvoorstel wil de overheid o.a. de uitrol van 5G makkelijker gaan maken, maar ondertussen wordt de volksgezondheid nog steeds niet serieus genomen. Er is geen enkel onderzoek waaruit blijkt dat 5G veilig is voor onze gezondheid. Terwijl er al heel veel wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar straling van 2G, 3G en 4G, waaruit wel degelijk gezondheids­risico’s zijn gebleken. Dat zijn alarmerende signalen die de overheid steeds maar weer negeert. Het ‘koploper willen zijn’ en de economische belangen worden belangrijker gevonden.

Als we niets doen, dan hangt straks ook jouw hele leefomgeving vol met 5G-antennes. Dus doe ook mee aan deze internetconsultatie en geef ook jouw reactie op dit wetsvoorstel via deze link. Lees “Wetsvoorstel verplichte uitrol 5G – Jouw reactie is nu nodig!” verder

Terugblik op 5G-debat Tweede Kamer en demonstratie

Op 4 juli vond op de valreep van het zomerreces dan toch nog het debat in de Tweede Kamer plaats over de uitrol van 5G. Blijkbaar hebben alle acties, demonstraties, brieven en de overhandiging van de landelijke petitie effect gehad want zeven van de acht sprekers van de diverse politieke partijen noemden in het debat het onderwerp Gezondheidsrisico’s. Een aantal politici gaf ook aan vele mails en reacties van burgers hierover ontvangen te hebben.

Helaas wapperde staatssecretaris Mona Keijzer de meeste argumenten gelijk weer van tafel, dus het blijft wel belangrijk om te zorgen dat we de Kamerleden blijven informeren dat de werkelijkheid toch echt anders is dan wat er wordt voorgespiegeld. Onderstaand een terugblik op de demonstratie en op wat er in het Kamerdebat werd besproken.

Lees “Terugblik op 5G-debat Tweede Kamer en demonstratie” verder

Landelijke Demonstratie STOP 5G op 9 september in Den Haag


Kom naar de landelijke demonstratie op 09-09-2019 in Den Haag en demonstreer mee tegen 5G!

Neem vrij en kom deze maandag de politiek wakker schudden!
Tijd: 12.00 – 14.30 uur

Programma

12.00 uur: Verzamelen op de Koekamp/centraal park, schuin tegenover Den Haag CS. Let op: dit is aan de Laan van Reagan en Gorbatsjov, niet te verwarren met de Koekamplaan of hertenkamp verderop. Er is een parkeergarage ‘Interparking’ bij het eindpunt en niet ver van het startpunt.

12.30 uur: Start van de loop. De route is: Korte Voorhout, Toernooiveld, Lange Vijverberg, Kneuterdijk en lange deel Lange Voorhout. (Klik op afbeelding voor grotere weergave.)

13.15 tot 14.30 uur: Manifestatie op het brede deel van het Lange Voorhout. Dit is ter hoogte van ‘Onze Ambassade’ dat op de hoek zit van het Lange Voorhout en het Toernooiveld. Hier zullen sprekers o.a. de gezondheidseffecten en de gevolgen voor privacy belichten. Tevens hebben wij staatssecretaris Mona Keijzer uitgenodigd om een informatiemap in ontvangst te komen nemen. Uiteraard verwachten wij ook de pers.

Een grote opkomst is nu cruciaal voor een massaal protest tegen schending van:

1. Het recht op Gezondheid

249 Erkende wetenschappelijke experts stellen dat de huidige limieten voor 2G, 3G en 4G burgers niet genoeg beschermen tegen korte termijn risico’s zoals oorpijn, hoofdpijn, slaapproblemen en hartproblemen en tegen lange termijn risico’s zoals een toename van onvruchtbaarheid, Alzheimer en kanker. Na de uitrol van 5G verwacht men een toename van bovenstaande en voorziet men ernstige schade aan de huid, zoals huidkanker. Met 20.000 satellieten in de ruimte en duizenden zenders op de grond zal er voor burgers weinig tot geen stralingsvrije plek meer zijn. Voor de toenemende groep mensen met ernstige klachten heeft dit dramatische gevolgen. Voor meer info over dit onderwerp: http://www.eerlijkoverstraling.nl

2. Het recht op Privacy

De gigantische hoeveelheden data die beschikbaar komen door het Internet of Things zullen eindigen in handen van de hoogste bieder. Verschillende apparaten van jou en anderen die ongemerkt informatie over je opslaan en gebruikt worden door o.a. het bedrijfsleven, de banken, zorgverzekeraars en overheden. Dit is een ernstige schending van ons recht op privacy. Voor meer info over dit onderwerp: http://www.5gnee.nl

3. Het recht op Democratie

De EU verplicht Nederland 5G uit te rollen. Daar bovenop komt staatssecretaris Keijzer met een wetsvoorstel dat regelt dat gemeenten geen inspraak meer krijgen in het plaatsen van antennes. Daarmee wordt de gemeentelijke democratie in het antennebeleid gewoon opgeheven. Hierover zal binnenkort in de Tweede Kamer gestemd worden. Deze ondemocratische vorm van “top down” beslissingen vraagt om massaal protest!

4. Het recht op Bescherming van het leefmilieu

Er zijn grote zorgen bij boeren uit het 5G testgebied in Groningen en Friesland over het welzijn van koeien en verdwijnen van de vogelpopulatie in de regio. Er zijn zorgen van burgers over bomenkap om 5G mogelijk te maken. Biologen noemen straling als één van de mogelijke oorzaken van de massale bijensterfte.

Kom in actie voordat de eerste frequentieveiling die de start van 5G mogelijk maakt en dit najaar gepland staat een feit is.

Zet Nederland op de kaart met een groot protest tegen 5G in Den Haag, net als Brussel, Florence, Rome, Bern en diverse staten in Amerika dat succesvol hebben gedaan!

Graag aanmelden via deze link, zodat we een indicatie hebben over het aantal demonstranten.

Tijdens de demonstratie

Dit betreft een vreedzame demonstratie en wij verwachten:
– Respect naar anderen
– Geen troep maken
– Geen overlast veroorzaken

We willen positieve aandacht om burgers en politiek bewust te maken van onze zorgen.

Afspraken met de politie:
– Spandoeken, borden e.d. zullen niet zijn voorzien van dikke stokken.
– Teksten/uitingen zullen niet discriminerend, beledigend of opruiend zijn.
– Geen gezichtsbedekking in de vorm van sjaals, helm / bivakmuts e.d.

Wat mag wel? Spandoeken (met dunne latjes), kartonnen borden (mits ook met dunne latjes) en uitingen van protest op kleding. Er kunnen namen of foto’s meegedragen worden van mensen die vanwege EHS niet mee kunnen demonstreren. Paraplu’s mogen ook meegenomen worden. Vanuit de organisatie zullen er aan alle demonstranten Stop 5G-stickers uitgedeeld worden op de startplek die goed op kleding geplakt kan worden.

Oproep: Voor een demonstratie is het nodig dat ongeveer 10% van de demonstranten een bandje om hun arm draagt, zodat de politie indien nodig een aanspreekpunt heeft. Wij zijn dan ook op zoek naar mensen die zo’n bandje willen dragen (wat wij verstrekken bij de startplek). En we zoeken mensen die ons na afloop willen helpen bij het opruimen van de manifestatie plek. Je kunt je hiervoor aanmelden via het mailadres demonstratie@5gdenhaag.nl.

Tot maandag 9 september!

Werkgroep Landelijke Demonstratie 5G Den Haag
Lees hier het Persbericht

Deze landelijke demonstratie wordt ondersteund door:

www.stopumts.nl
www.letstalkabouttech.nl
www.zeeuwsplatformstralingsrisico.nl
www.verminder-electrosmog.nl
www.SOSstraling.nl
www.stralingsbewust.info
www.cpld.nl
www.stichtingehs.nl
www.wearechange.nl
www.5gnee.nl