Sfeerimpressie landelijke demonstratie tegen 5G

“Demonstreren in Den Haag: wat een fun was dat. Mooie mensen ontmoet, mooie gesprekken gehad.

Niks geen bange burgers die niet goed voorgelicht zijn en gerustgesteld moeten worden, zoals de media de demonstranten neigt weg te zetten. Maar juist zeer goed ingelichte en bewuste mensen, die zich oprecht kunnen verbazen over de domheid en oppervlakkigheid rondom 5G.

Dus demonstreren we. Gebruiken we ons burgerrecht. En ondertussen ont-moeten we elkaar, hebben van hart tot hart leuke gesprekken, lachen, bewonderen elkaars geknutselde kunstwerkjes, maken leuke nieuwe connecties en gaan met een hart vol glimlachjes weer naar huis.

5G hebben wij niet nodig: wij kunnen op een andere manier draadloos verbinden.”

Van: Judith Jobse, http://www.5gculemborg.nl/

Maandag 9 september 2019 is er een stukje geschiedenis geschreven. Actiegroep 5G Den Haag heeft met ondersteuning van andere (stralings) bewuste organisaties een demonstratie tegen 5G gehouden. Meer dan 1000 burgers kwamen naar Den Haag om mee te doen aan dit protest.

Lees “Sfeerimpressie landelijke demonstratie tegen 5G” verder

9 september 2019: massaal protest tegen 5G in Den Haag

9 september 2019. Wat een dag!

Om uiting te geven aan hun ernstige bezwaren protesteerden meer dan 1000 demonstranten tegen de voorgenomen uitrol van 5G, de vijfde generatie van ons mobiele netwerk. Het door Actiegroep 5G Den Haag georganiseerde protest richtte zich op de schending van:

  1. Het recht op Gezondheid.
  2. Het recht op Privacy.
  3. Het recht op Democratie.
  4. Het recht op Bescherming van het leefmilieu.

Na de protestmars volgde rond lunchtijd een manifestatie met meerdere sprekers op het Toernooiveld, op drie minuten loopafstand van het binnenhof. Politici waren uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en de organisatie wilde graag een informatiemap aan staatssecretaris Mona Keijzer overhandigen. Zij wees de uitnodiging echter af en ook andere politici lieten hun gezicht niet zien.

Lees “9 september 2019: massaal protest tegen 5G in Den Haag” verder

Ruim duizend mensen demonstreren in Den Haag tegen 5G

Gisteren vond de Landelijke Demonstratie Stop 5G plaats in Den Haag. Ruim duizend mensen kwamen uit het hele land om aan de overheid kenbaar te maken dat ze het onverantwoord vinden om 5G uit te rollen terwijl er nog vrijwel geen onderzoek is gedaan naar de gezondheidsrisico’s van 5G.

Er werd vanaf het Centraal Station een route gelopen waarna er op het Lange Voorhout een manifestatie was waar diverse sprekers de gezondheidseffecten en de gevolgen voor onze privacy belichten. De overheid werd opgeroepen om burgers te beschermen door het voorzorgsprincipe toe te passen en geen 5G uit te rollen. Je kunt hier een aantal video’s van de sprekers bekijken of lees deze sfeerimpressie. Staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) vond het niet belangrijk genoeg om op te komen dagen.

Lees “Ruim duizend mensen demonstreren in Den Haag tegen 5G” verder

Informatieavond & Protestactie tegen 5G in Maastricht

Vorige maand is in Maastricht de eerste 5G-verbinding in Nederland tot stand gebracht. Het eerste basisstation maakt gebruik van een testlicentie op de 3,5 GHz frequentie. Veel Maastrichtenaren maken zich zorgen over de gezondheidsrisico’s en willen helemaal geen 5G in hun stad.

De groep ‘Maastricht Stralingsinfo‘ heeft daarom op woensdag 21 augustus een informatieavond georganiseerd om de gemeente en inwoners van Maastricht te informeren over de gezondheidsrisico’s van 5G. Drie sprekers gaven informatie over de gezondheidseffecten van straling, wat je zelf kunt doen om blootstelling aan straling te beperken en vooral ook waarom de overheid toch zo graag 5G wil uitrollen. Wordt met 5G niet het paard van Troje binnengehaald?

Foto: Santos

Naar aanleiding van deze informatieavond is er veel ongerustheid ontstaan onder burgers en politiek. De gemeenteraad heeft de groep Maastricht Stralingsinfo, samen met 100 inwoners, vervolgens uitgenodigd om zich te laten informeren over de gevaren van 5G. Daaraan voorafgaand vond er een protestactie plaats tegen de uitrol van 5G in Maastricht. Lees er onderstaand meer over.
Lees “Informatieavond & Protestactie tegen 5G in Maastricht” verder

Hoe zit dat nu met die internetconsultatie over de Telecomcode?

Diverse mensen vragen zich af waar die internetconsultatie van de overheid over het ‘Wetsvoorstel Implementatie Telecomcode’ nu ineens vandaan komt.

Wilma de Jong heeft zich verdiept in de materie en onderstaand een toelichting geschreven over de achtergrond van deze consultatie. Ze reikt ook interessante literatuur aan voor degenen die zich er verder in willen verdiepen. Maar het belangrijkste is uiteraard dat je ook jouw reactie geeft op deze internetconsultatie. Lees “Hoe zit dat nu met die internetconsultatie over de Telecomcode?” verder

Wetsvoorstel verplichte uitrol 5G – Jouw reactie is nu nodig!

De overheid heeft op 16 juli een concept wetsvoorstel gepubliceerd waarin te lezen valt dat zij gemeenten willen gaan verplichten om mee te werken aan de uitrol van 5G. Via een internetconsultatie kan iedereen nog tot en met 9 september reageren op dit voornemen.

Met het wetsvoorstel wil de overheid o.a. de uitrol van 5G makkelijker gaan maken, maar ondertussen wordt de volksgezondheid nog steeds niet serieus genomen. Er is geen enkel onderzoek waaruit blijkt dat 5G veilig is voor onze gezondheid. Terwijl er al heel veel wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar straling van 2G, 3G en 4G, waaruit wel degelijk gezondheids­risico’s zijn gebleken. Dat zijn alarmerende signalen die de overheid steeds maar weer negeert. Het ‘koploper willen zijn’ en de economische belangen worden belangrijker gevonden.

Als we niets doen, dan hangt straks ook jouw hele leefomgeving vol met 5G-antennes. Dus doe ook mee aan deze internetconsultatie en geef ook jouw reactie op dit wetsvoorstel via deze link. Lees “Wetsvoorstel verplichte uitrol 5G – Jouw reactie is nu nodig!” verder

Demonstratie & Debat Tweede Kamer over 5G op donderdag 4 juli. Kom je ook?

LET OP: De Demonstratie en het Debat over de uitrol van 5G zijn verschoven van woensdag 3 juli naar donderdag 4 juli!


Op donderdag 4 juli om 16.00 uur vindt het Debat over de uitrol van 5G plaats in de Tweede Kamer. Voorafgaand aan het debat zal er vanaf 15.00 uur een demonstratie plaats vinden om aan de politiek te laten weten dat we geen uitrol van 5G willen zolang niet wetenschappelijk is bewezen dat dit veilig is. Maak jij je ook zorgen over de uitrol van 5G en wil jij ook dat de overheid het voorzorgsprincipe toepast? Kom dan donderdag mee demonstreren op de Hofplaats in Den Haag! Je kunt je aanmelden voor deze actie via deze link.
Lees “Demonstratie & Debat Tweede Kamer over 5G op donderdag 4 juli. Kom je ook?” verder

Landelijke petitie STOP 5G ingediend bij de Tweede Kamer

Gisteren is in Den Haag de landelijke petitie Stop 5G overhandigd aan de Tweede Kamer. De petitie, die door ruim 18.000 mensen is ondertekend, roept de overheid op om het voorzorgsprincipe toe te passen en 5G niet uit te rollen. Er is nog geen enkel onderzoek dat aantoont dat 5G veilig is voor de volksgezondheid, terwijl uit de vele duizenden onderzoeken naar de effecten van 2G, 3G en 4G wel degelijk schadelijke gezondheidseffecten zijn gebleken. Alle reden dus om het voorzorgsprincipe toe te passen.

En hulde voor de actiegroepen en demonstranten die de hittegolf gisteren hebben getrotseerd om op te komen voor de nationale volksgezondheid! Lees “Landelijke petitie STOP 5G ingediend bij de Tweede Kamer” verder

Congres 5G: The Trojan Horse

De Melkweg in Amsterdam presenteert op zondagavond 15 september van 19.00 tot 22.00 uur:

5G: THE TROJAN HORSE

In de nieuwe serie ‘Ultimate Science’ worden interessante, maar ook beladen onderwerpen als 5G, AI en Robotica, Solar Radiation Management en Verborgen Technologieën onder de loep genomen. Baanbrekende sprekers belichten vanuit wetenschappelijk onderzoek verschillende theorieën, die door de reguliere media doorgaans worden vermeden.

In deze eerste editie duiken we in de complexe materie omtrent 5G, het snelle nieuwe draadloze communicatienetwerk wat 4G zal opvolgen. En ook in de bijbehorende dilemma’s: Wat is het werkelijke verhaal achter 5G? Is 5G een wapen of niet? Wat is het Internet of Things en wat komt er daarna? Lees “Congres 5G: The Trojan Horse” verder

Landelijke Demonstratie STOP 5G op 9 september in Den Haag


Kom naar de landelijke demonstratie op 09-09-2019 in Den Haag en demonstreer mee tegen 5G!

Neem vrij en kom deze maandag de politiek wakker schudden!
Tijd: 12.00 – 14.30 uur

Programma

12.00 uur: Verzamelen op de Koekamp/centraal park, schuin tegenover Den Haag CS. Let op: dit is aan de Laan van Reagan en Gorbatsjov, niet te verwarren met de Koekamplaan of hertenkamp verderop. Er is een parkeergarage ‘Interparking’ bij het eindpunt en niet ver van het startpunt.

12.30 uur: Start van de loop. De route is: Korte Voorhout, Toernooiveld, Lange Vijverberg, Kneuterdijk en lange deel Lange Voorhout. (Klik op afbeelding voor grotere weergave.)

13.15 tot 14.30 uur: Manifestatie op het brede deel van het Lange Voorhout. Dit is ter hoogte van ‘Onze Ambassade’ dat op de hoek zit van het Lange Voorhout en het Toernooiveld. Hier zullen sprekers o.a. de gezondheidseffecten en de gevolgen voor privacy belichten. Tevens hebben wij staatssecretaris Mona Keijzer uitgenodigd om een informatiemap in ontvangst te komen nemen. Uiteraard verwachten wij ook de pers.

Een grote opkomst is nu cruciaal voor een massaal protest tegen schending van:

1. Het recht op Gezondheid

249 Erkende wetenschappelijke experts stellen dat de huidige limieten voor 2G, 3G en 4G burgers niet genoeg beschermen tegen korte termijn risico’s zoals oorpijn, hoofdpijn, slaapproblemen en hartproblemen en tegen lange termijn risico’s zoals een toename van onvruchtbaarheid, Alzheimer en kanker. Na de uitrol van 5G verwacht men een toename van bovenstaande en voorziet men ernstige schade aan de huid, zoals huidkanker. Met 20.000 satellieten in de ruimte en duizenden zenders op de grond zal er voor burgers weinig tot geen stralingsvrije plek meer zijn. Voor de toenemende groep mensen met ernstige klachten heeft dit dramatische gevolgen. Voor meer info over dit onderwerp: http://www.eerlijkoverstraling.nl

2. Het recht op Privacy

De gigantische hoeveelheden data die beschikbaar komen door het Internet of Things zullen eindigen in handen van de hoogste bieder. Verschillende apparaten van jou en anderen die ongemerkt informatie over je opslaan en gebruikt worden door o.a. het bedrijfsleven, de banken, zorgverzekeraars en overheden. Dit is een ernstige schending van ons recht op privacy. Voor meer info over dit onderwerp: http://www.5gnee.nl

3. Het recht op Democratie

De EU verplicht Nederland 5G uit te rollen. Daar bovenop komt staatssecretaris Keijzer met een wetsvoorstel dat regelt dat gemeenten geen inspraak meer krijgen in het plaatsen van antennes. Daarmee wordt de gemeentelijke democratie in het antennebeleid gewoon opgeheven. Hierover zal binnenkort in de Tweede Kamer gestemd worden. Deze ondemocratische vorm van “top down” beslissingen vraagt om massaal protest!

4. Het recht op Bescherming van het leefmilieu

Er zijn grote zorgen bij boeren uit het 5G testgebied in Groningen en Friesland over het welzijn van koeien en verdwijnen van de vogelpopulatie in de regio. Er zijn zorgen van burgers over bomenkap om 5G mogelijk te maken. Biologen noemen straling als één van de mogelijke oorzaken van de massale bijensterfte.

Kom in actie voordat de eerste frequentieveiling die de start van 5G mogelijk maakt en dit najaar gepland staat een feit is.

Zet Nederland op de kaart met een groot protest tegen 5G in Den Haag, net als Brussel, Florence, Rome, Bern en diverse staten in Amerika dat succesvol hebben gedaan!

Graag aanmelden via deze link, zodat we een indicatie hebben over het aantal demonstranten.

Tijdens de demonstratie

Dit betreft een vreedzame demonstratie en wij verwachten:
– Respect naar anderen
– Geen troep maken
– Geen overlast veroorzaken

We willen positieve aandacht om burgers en politiek bewust te maken van onze zorgen.

Afspraken met de politie:
– Spandoeken, borden e.d. zullen niet zijn voorzien van dikke stokken.
– Teksten/uitingen zullen niet discriminerend, beledigend of opruiend zijn.
– Geen gezichtsbedekking in de vorm van sjaals, helm / bivakmuts e.d.

Wat mag wel? Spandoeken (met dunne latjes), kartonnen borden (mits ook met dunne latjes) en uitingen van protest op kleding. Er kunnen namen of foto’s meegedragen worden van mensen die vanwege EHS niet mee kunnen demonstreren. Paraplu’s mogen ook meegenomen worden. Vanuit de organisatie zullen er aan alle demonstranten Stop 5G-stickers uitgedeeld worden op de startplek die goed op kleding geplakt kan worden.

Oproep: Voor een demonstratie is het nodig dat ongeveer 10% van de demonstranten een bandje om hun arm draagt, zodat de politie indien nodig een aanspreekpunt heeft. Wij zijn dan ook op zoek naar mensen die zo’n bandje willen dragen (wat wij verstrekken bij de startplek). En we zoeken mensen die ons na afloop willen helpen bij het opruimen van de manifestatie plek. Je kunt je hiervoor aanmelden via het mailadres demonstratie@5gdenhaag.nl.

Tot maandag 9 september!

Werkgroep Landelijke Demonstratie 5G Den Haag
Lees hier het Persbericht

Deze landelijke demonstratie wordt ondersteund door:

www.stopumts.nl
www.letstalkabouttech.nl
www.zeeuwsplatformstralingsrisico.nl
www.verminder-electrosmog.nl
www.SOSstraling.nl
www.stralingsbewust.info
www.cpld.nl
www.stichtingehs.nl
www.wearechange.nl
www.5gnee.nl