Acties in Zuid-Kennemerland

Recente acties rondom plaatsing zendmasten

Wij verzamelen deze informatie over acties van burgers en actiegroepen in de regio Zuid-Kennemerland om te laten zien dat er nog een hoop te verbeteren valt in de communicatie en samenwerking tussen telecomproviders, gemeenten en burgers. Wij hopen met deze weergave een signaal af te geven dat het plaatsingsproces beter kan en ook beter moet.

Wat kan er verbeterd worden?

  • De telecomprovider is verplicht om uitgebreid onderzoek te doen naar mogelijk geschiktere alternatieve locaties voor nieuwe zendmasten. De gemeente kan hier een pro-actieve houding in aannemen.
  • Er mogen geen zendmasten geplaatst worden vlakbij locaties waar baby’s, kinderen en andere kwetsbare mensen langdurig verblijven. Zoals bij kinderdagverblijven, scholen, ziekenhuizen, verzorgingshuizen voor ouderen, etc.
  • De telecomprovider moet zorgen voor tijdige en duidelijke informatie aan de betreffende buurtbewoners over de voorgenomen plaatsing van een zendmast. Deze informatie moet simpel leesbaar zijn voor iedereen (bij voorkeur in meerdere talen vanwege onze multiculturele samenleving). De gemeente moet actief toezien op nakoming hiervan.
  • De gemeenten en met name de betreffende buurtbewoners moeten actief betrokken worden bij het hele plaatsingsproces. Iedereen begrijpt dat de masten ergens geplaatst moeten worden, maar wel in overleg met de betrokkenen. Vaak hebben zij zelf al goede alternatieve locaties bedacht.

Acties Elders in het land

Wij krijgen op onze website regelmatig vragen van mensen over actie-platforms elders in het land. Op de pagina Acties Elders in het land hebben wij deze verzameld. Hier vind je onder andere informatie over diverse actiegroepen en voorlichtingsbijeenkomsten.

Daarnaast hebben wij voorbeeldbrieven, posters en flyers, facebookgroepen en petities verzameld ter inspiratie voor degenen die zelf in actie willen komen. Ook jouw aanvullingen zijn welkom. Hier kun je anderen weer mee op ideeën brengen/helpen. Je kunt dit doorgeven via ons contactformulier.


Waardeer je onze website?
Via een donatie kun je meehelpen om ons werk en deze website voort te zetten.
Klik hier voor meer informatie en voor de donatieknop. Alvast bedankt voor je hulp!