5G en Smart Cities

Na 4G komt nu ook de 5e generatie van draadloze communicatie (5G) er aan. Het 5G-netwerk zal met name gebruikt gaan worden voor het Internet of Things. Dit betekent dat nu ook allerlei apparaten draadloos met elkaar kunnen gaan communiceren, zoals gegevensuitwisseling met beveilingscamera’s, sensors, slimme lantaarnpalen/verkeerslichten, koelkasten, wasmachines, zelfrijdende auto’s, etc.

Voor dit 5G-netwerk zullen veel hogere frequenties worden gebruikt dan de huidige zendantennes. Omdat dit millimetergolven betreft werkt deze technologie alleen over korte afstanden. Hierdoor zullen er heel veel nieuwe zendantennes nodig zijn. Dit zal resulteren in antennes om de 10 tot 12 huizen (bevestigd aan bijvoorbeeld lantaarnpalen en in bushokjes).

Door 5G zal de blootstelling aan straling voor alle mensen substantieel verhoogd worden. Het komt ook bovenop de straling van 2G, 3G, 4G en wifi die momenteel al actief is. Van elektromagnetische straling is inmiddels al bewezen dat het schadelijk is voor mensen en hun leefomgeving. Op 13 september 2017 heeft een groep van 186 wetenschappers uit 36 landen in een appèl de Europese Unie dringend gewaarschuwd voor de gevaren van 5G. Zij verzoeken de EU om te stoppen met 5G totdat onafhankelijk is vastgesteld dat dit niet schadelijk is.

Inmiddels vinden er in Groningen al proeven plaats met dit 5G-netwerk. Eind 2019 worden de 5G-frequenties geveild. Er wordt naar gestreefd om in 2020 een volledig functionerend 5G-netwerk actief te laten zijn. Maar waar kan de stralingsgevoelige mens straks nog wonen en leven?

Recente ontwikkelingen rondom 5G

Begin 2017 is er in Noord-Groningen gestart met een proeftuin om 5G-toepassingen te testen. De thema’s van de 5 pilots zijn: landbouw, zorg, energie, verkeer & logistiek en leefomgeving. Zij testen niet de techniek, maar wat je ermee kunt doen. Zoals het gebruik voor drones, virtual/augmented reality, allerlei toepassingen met internet of things, zelfrijdende auto’s en slimme ambulances. Om de techniek verder te kunnen ontwikkelen, willen de fabrikanten namelijk nu al weten wat de markt en gebruikers later met 5G gaan doen. Het onderwerp gezondheid wordt nergens genoemd. De initiatiefnemer van 5Groningen is de Economic Board Groningen, zij hebben duidelijk geen gezondheidsbelangen.

In februari 2017 heeft Amsterdam alvast aangekondigd 5G te willen inzetten bij het EK voetbal in 2020 in het gebied rondom de Amsterdam Arena. En in september heeft T-Mobile op het Amsterdamse Leidseplein de eerste 5G-antenne van Nederland al in gebruik genomen. Een twijfelachtige primeur.

De 5G-antenne bestaat uit 64 kleine zendantennes (‘Massive MIMO’). De mast verwerkt 6x meer gegevens dan de huidige antennes. Ze verspreiden de mobiele data als een soort zoeklicht, waardoor de dekking veel effectiever is. Die technologie is speciaal gemaakt voor drukke locaties, zoals pleinen, stadions en winkelcentra. Zie bovenstaande afbeelding van T-Mobile.

In september 2017 werd ook bekend dat Hamburg en Venetië de twee Europese test-steden voor 5G gaan worden. De Europese Unie investeert 7,7 miljoen euro in dit project. Venetië zal de toeristische functies gaan testen en Hamburg de industriële functies. Het testen zal tot juni 2019 plaats vinden en zal in 2020 landelijk uitgerold worden. En welke stad gaat de gezondheidseffecten testen?

In november 2017 kondigde de gemeente Den Haag aan dat zij samen met Eneco gaat starten met het installeren van slimme lantaarnpalen in Scheveningen. Aan de masten worden sensoren, camera’s en wifi-netwerken gekoppeld. Zodat de luchtkwaliteit, geluidsoverlast en verkeersdrukte kan worden gemeten, maar ook als signalering van vrije parkeerplaatsen en als oplaadpunt voor elektrische auto’s. Er zullen tussen de 500 en 800 slimme masten (‘smart city hubs’) worden geplaatst. Ook de gemeente Utrechtse heuvelrug overwoog om slimme lantaarnpalen te laten plaatsen. Na bezwaar van inwoners en een informatiebijeenkomst voor raadsleden is besloten om  voorlopig geen zendapparatuur (4G, 5G, Wifi), camera’s, sensoren e.d. op de nieuwe straatlantaarns mogelijk te maken.

In november 2017 werd in de Tweede Kamer een motie van VVD, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks aangenomen waarin de partijen het Ministerie van Economische Zaken opdroegen om een of meerdere steden van Nederland aan te wijzen als ‘teststad’ voor 5G. Staatssecretaris Mona Keijzer zei in gesprek te gaan met geïnteresseerde steden. De Tweede Kamer wil gaan experimenteren met het 5G-netwerk en Enschede is een van de kanshebbers. Ook Eindhoven en Amsterdam zijn kandidaat-steden.

De gezondheidseffecten van 5G

Door 5G en het Internet of Things zal de blootstelling aan straling voor alle mensen substantieel verhoogd worden. Het komt bovenop de straling van 2G, 3G, 4G en wifi die momenteel al actief is. Van elektromagnetische straling is inmiddels al bewezen dat het schadelijk is voor mensen en hun leefomgeving.

In september 2017 heeft een groep van 186 wetenschappers uit 36 landen de Europese Unie dringend gewaarschuwd voor de gevaren van 5G. Zij hebben de Europese Unie verzocht om te stoppen met 5G totdat onafhankelijk is vastgesteld dat dit niet schadelijk is voor onze gezondheid. De waarschuwing is even kort in de aandacht geweest bij o.a. Editie NL, maar daarna gaat iedereen weer door alsof er niets aan de hand is.

In november 2017 heeft Maurits von Martels (CDA) nog wel kamervragen gesteld aan de staatsecretaris, maar helaas kwamen daar alleen de standaard antwoorden op. Terwijl er inmiddels toch echt al ruim 14.000 wetenschappelijke onderzoeken zijn, welke expliciet de gezondheidsrisico’s van straling aantonen, ook als deze straling ruim onder ‘de norm’ ligt. Het gaat daarbij naast het thermische effect, vooral om het biologische effect van straling. Jammer dat onze politiek zich blijft baseren op eenzijdige en onvolledige informatie.

Het buitenland als voorbeeld

In het buitenland nemen ze het voorzorgsprincipe wel serieus. In december 2017 werd bijvoorbeeld bekend gemaakt dat er in Frankrijk vanaf september 2018 een totaalverbod komt op het gebruik van mobiele telefoons op lagere en middelbare scholen (ook tijdens de pauzes). Bovendien gaat de Franse overheid de bevolking beter informeren over goed gebruik van mobiele telefonie en de noodzaak tot het nemen van voorzorgsmaatregelen. Zie ook deze compilatie van maatregelen die ze in het buitenland wel nemen. Daar kan Nederland een voorbeeld aan nemen.

Stralingsgevoeligheid en 5G

Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met de gevolgen van elektromagnetische straling. De meeste mensen zijn zich alleen nog niet bewust van de effecten. Maar stralingsgevoelige mensen ondervinden nu wel al in hun dagelijkse leven ernstige hinder van straling. Zie bijvoorbeeld deze blog van Judith Jobse en deze ervaringsverhalen van diverse inwoners.

Voor de 5G-netwerken worden veel hogere frequenties gebruikt dan de huidige zendantennes. Omdat dit millimetergolven betreft werkt deze technologie alleen over korte afstanden. Hierdoor zullen er heel veel nieuwe zendantennes nodig zijn. Dit zal resulteren in antennes om de 10 tot 12 huizen (bevestigd aan bijvoorbeeld lantaarnpalen), waarmee het in de directe leefomgeving van mensen terecht komt.

Dat betekent dat het met name voor stralingsgevoelige mensen steeds lastiger wordt om nog mee te doen aan de maatschappij, aangezien de straling dan letterlijk overal is. Waar kunnen stralingsgevoelige Nederlanders straks dan nog wonen en leven? Nu al zien steeds meer stralingsgevoelige Nederlanders zich gedwongen om te emigreren naar Frankrijk, Portugal of Hongarije, omdat het in Nederland onleefbaar voor hen is geworden. En dan is 5G nog niet eens uitgerold.

De invoering van 5G is dan ook te beschouwen als het grootste biologische experiment op de mensheid ooit, zonder precies te weten wat de lange termijn-gevolgen hiervan zullen zijn voor de gezondheid van mens, dier en natuur.

Meer informatie

Lees ook deze informatieve blog van dr. Hugo Schooneveld van 25 april 2018 – 5G komt er aan,  maar wanneer en kan het kwaad?

En zie onderstaande selectie van onze nieuwsberichten rondom het onderwerp 5G en Smart Cities:

Maatschappelijk draagvlak voor 5G is nihil (17-04-2018)
Gemeenten en burgers worden buiten spel gezet (31-03-2018)
Ministerie wil landelijke normen voor straling van zendmasten (30-03-2018)
Verkeerslichten nu al met wifi-antennes op de N205 bij Schiphol (17-02-2018)
Slimme of toch liever domme lantaarnpalen? (31-01-2018)
5G komt er in sneltrein-vaart aan, maar is onze gezondheid dan niet belangrijk? (31-12-2017)
Lifi, de nieuwe wifi (07-11-2017)
5G, een risico voor de volksgezondheid (20-09-2017)

Nederlandse proeftuin voor 5G:

Begin 2017 is er in Noord-Groningen gestart met een proeftuin om 5G-toepassingen te testen. De thema’s van de 5 pilots zijn: landbouw, zorg, energie, verkeer & logistiek en leefomgeving. Zij testen niet de techniek, maar wat je ermee kunt doen. Zoals het gebruik voor drones, virtual/augmented reality, allerlei toepassingen met internet of things, zelfrijdende auto’s en slimme ambulances. Om de techniek verder te kunnen ontwikkelen, willen de fabrikanten namelijk nu al weten wat de markt en gebruikers later met 5G gaan doen. Het onderwerp gezondheid wordt nergens genoemd.

De initiatiefnemer van 5Groningen is de Economic Board Groningen. Zij geven zelf aan dat zij met name de economische groei willen aanjagen, zij hebben dus geen gezondheidsbelangen. Zij werken in de proeftuin samen met deze partners: KPN, Agentschap Telecom, Vodafone, Ericsson, TNO, Huawei, Rijksuniversiteit Groningen, SURF (ICT in onderwijs) en Hanzehogeschool Groningen. 5Groningen organiseert regelmatig bijeenkomsten, de presentaties zijn op hun website gepubliceerd. Daarnaast brengen zij regelmatig een nieuwsbrief uit. Helaas blijkt hieruit dat er nog steeds geen enkele aandacht is voor de effecten op de gezondheid van mensen, dieren en de natuur.