Landelijke Demonstratie STOP 5G op 9 september in Den Haag

Op 9 september 2019 vindt de Landelijke Demonstratie STOP 5G plaats in Den Haag. We willen dat de overheid de uitrol van 5G stopt vanwege de ernstige gezondheidsschade die de straling van 5G zal veroorzaken. Staatssecretaris Mona Keijzer beweert dat 5G veilig is, maar volgens de Gezondheidsraad is 5G niet getest op risico’s voor de gezondheid.

Doe ook mee en meld je aan voor deze landelijke demonstratie!

Waarom demonstreren?

Wij zijn zeer bezorgd over de gezondheidseffecten die de uitrol van 5G zal veroorzaken. Wij, als burgers worden zonder dat we daar enige zeggenschap over hebben opgezadeld met een nieuwe technologie, waarbij de gevolgen voor onze privacy niet te overzien zijn en wij de schadelijke gevolgen voor de gezondheid niet kennen. We hebben geen vrije keus en daarom is uitrol van 5G ondemocratisch.

Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, stelt dat 5G veilig is. 5G is echter niet getest op risico’s voor de gezondheid aldus de Gezondheidsraad. Wel stelt de Gezondheidsraad dat er onder de zogenaamde ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) blootstellingslimieten voor 3G en 4G geen gevaar is voor de gezondheid, terwijl vele buitenlandse wetenschappers die limieten verouderd en onveilig noemen. Er zijn duizenden artikelen en wetenschappelijke studies die de schadelijke effecten van de straling van elektromagnetische velden (EMV) door het huidige 3G en 4G mobiele netwerk aantonen.

De internationale oproep om 5G op aarde en in de ruimte te stoppen is nu (7 juni) al 110.091 maal ondertekend door wetenschappers, artsen, milieuorganisaties en burgers uit 187 landen.

Om 5G te installeren zullen overal extra antennes geplaatst worden, zoals in lantaarnpalen en bushokjes. Waar blijft dan nog plek voor de mensen die nu al ziek zijn geworden door 3G en 4G? Want met 5G zullen er nergens meer stralingsarme gebieden zijn. De gezondheid van ons allen staat op het spel!

Risico’s van 5G

Omdat de straling van 5G door de hogere frequenties niet ver in ons lichaam doordringt, wordt de stralingsabsorptie in de huid erg sterk. Om 5G te realiseren zullen ook de blootstellingslimieten aanzienlijk verhoogd moeten worden. Verwacht wordt daarom dat blootstelling aan 5G permanente huidproblemen, ontstekingen en afstervingsverschijnselen zal veroorzaken evenals andere ernstige problemen, zoals melanomen (kwaadaardige huidkanker).

Wat gaan we doen?

We zullen om 12.00 uur verzamelen op de Koekamp tegenover het Centraal Station van Den Haag. Daarna zal er een route gelopen worden waarin wij op vreedzame doch ludieke wijze ons geluid aan omstanders laten horen. Het plan is om aan bewindspersonen een informatiemap te overhandigen.

Dus kom net als in Brussel, Florence, Rome, Bern en diverse staten in Amerika in actie en meld je aan via deze link zodat we een indicatie hebben over het aantal demonstranten.

De overheid kan niet om ons heen als we ons massaal laten horen!

De Werkgroep Landelijke Demonstratie 5G Den Haag

Deze landelijke demonstratie wordt ondersteund door:
www.stopumts.nl
www.letstalkabouttech.nl
www.zeeuwsplatformstralingsrisico.nl
www.verminder-electrosmog.nl
www.SOSstraling.nl
www.stralingsbewust.info
www.cpld.nl