Let’s Talk about Tech: Een geslaagd event in het Natlab in Eindhoven

Vorig jaar hebben we de werkgroep Stralingsbewust Zuid-Kennemerland opgericht met deze website als zichtbaar resultaat. Maar net toen het creëren van stralingsbewustzijn in onze regio een beetje op trekken aan een dood paard begon te lijken, hervonden we onze inspiratie in de oprichting van LET’S TALK ABOUT TECH samen met zes andere elektrogevoelige vrouwen, uit andere regio’s, die ook al een aanzienlijke politieke, juridische en vormgevende staat van dienst op het stralingsfront hadden. We wilden maar één ding: bewustzijn creëren en samen met beleidsmakers en maatschappelijke organisaties oplossingen zoeken voor de risico’s van de al maar toenemende straling van de draadloze technologieën. Niet door te klagen in de vorm van ‘weg met al die stralende zendmasten en wifi’, maar door met betrokkenen in gesprek te gaan en samen te werken aan veilige, humane en duurzame oplossingen.

Afgelopen zaterdag was onze officiële aftrap met een special event voor 110 genodigden uit onze doelgroep in het voormalig Natlab (natuurkundig laboratorium) van Philips in Eindhoven; de stad van de techniek. Tijdens de inleiding maakte Mirjam het publiek bewust van de straling van hun smartphone door de vraag wie er wist dat in de handleiding van de telefoon staat dat je die minstens op anderhalve centimeter van je lichaam moet houden.

Daarna begonnen we met de vertoning van een deel van Ubiquity, de film van Bregtje van der Haak over het leven van stralingsgevoeligen die 22 oktober a.s. ook op de TV zal worden uitgezonden. Je zag daarin hoe Anouk, een van ons, zich als elektrogevoelige moeder van een jong gezin staande hield na de plaatsing van een zendmast die veel straling in haar huis veroorzaakte. Hoe ze zich daartegen moest afschermen met de beruchte aluminiumfolie en welke invloed dat allemaal had op haar man en drie kinderen. Voorlopig geen smartphone voor de oudste die zichtbaar ontevreden was met deze boodschap. Je zag ook hoe Anouk in de gemeenteraad moedig en goed onderbouwd haar zorgen kenbaar maakte. Net als velen van ons dat in de eigen gemeente hebben gedaan.

Na de filmfragmenten vertelde Mirjam dat zij, na een buurtactie tegen de zendantennes in de kerktoren van de Utrechtse wijk Lombok, een raadsinformatieavond had georganiseerd bij de gemeente Utrecht. Daarop volgend kreeg zij voor elkaar dat er een motie werd aangenomen waarin de gemeente verklaarde burgers te zullen betrekken bij de plaatsing van masten en dat hun gezondheidsklachten door straling voortaan serieus zullen worden genomen.

Toen kwam als klap op de vuurpijl Nanny gehuld in haar stralingswerende pak dat ze moet dragen om zonder al te veel klachten een tijdje buiten over straat te kunnen lopen. Ze vertelde hoe daarop gereageerd werd door mensen, maar ook hoe ze met dergelijke ‘Alien-look’ pakken op de Dutch Design Week het gevaar van straling in beeld heeft gebracht. Een student van de Design Academy, die ook in het publiek zat, is er inmiddels op afgestudeerd. Toen ze het pak op toneel uittrok kon iedereen zien dat ze een leuke, expressieve en intelligente jonge vrouw was en zeker niet iemand die zich aanstelde. Zij is iemand die, net als steeds meer mensen, gevoelig is geworden voor deze overal aanwezige straling. Zonder peperdure en beperkende stralingswerende kleding kan zij steeds moeilijker deelnemen aan het sociaal maatschappelijk leven.

Door een foutje in de techniek waardoor de hoofdfilm niet wilde starten kwam nu eerst het verhaal van Martine bij de Reclame Code Commissie. Als juridisch adviseur verdedigde ze daar haar zaak die ze had aangespannen tegen de reclame op de TV waarin peuters hun opa een kusje gaven via een tablet waardoor ze blootgesteld worden aan een dosis straling die zelfs de officiële SAR limiet overschrijdt. Jammer dat door dit technische foutje het bijbehorende beeld niet getoond kon worden zoals bij de andere spreeksters.

Na de pauze was Generation Zapped dan toch opgestart. Deze documentaire brengt alle aspecten van straling van draadloze apparaten in beeld en is met meerdere internationale prijzen bekroond. Diverse wetenschappers lieten daarin zien dat talloze onderzoeken uitwijzen dat straling leidt tot allerhande biologische schade.

De film laat ook goed zien hoe hoog de straling is in allerlei situaties en dat het stralingsniveau waaraan onze kinderen worden blootgesteld op moderne scholen giga hoog is. Met een router en wel 30 tablets die allemaal aan staan in een klaslokaal zitten kinderen dagelijks urenlang in een omgeving met veel straling. Met bedrade verbindingen zou dit prima op te lossen zijn. En verder indrukwekkende ervaringsverhalen van bijv. een dame die haar man verloren heeft aan een hersentumor precies op de plek waar hij zijn mobiel tegen het oor hield.

Omdat het programma door onder meer de storing nogal was uitgelopen was de tijd voor het geplande debat achteraf eigenlijk veel te kort. Maar onderwerpen als stralingswerende materialen, WMO-vergoeding en de stand van de wetenschap konden toch nog besproken worden. Geweldig was het om van een projectmanager van de VNG, die aanwezig was op het event, te horen dat zij het onderwerp bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wil aankaarten.

Na het debat hebben wij ons allemaal voorgesteld en hebben wij ons manifest, dat groot op het scherm was geprojecteerd, aangeboden aan Mary-Ann Schreurs. Zij is voormalig wethouder van Innovatie en Design, Cultuur en Duurzaamheid in Eindhoven en was enige maanden terug nog te zien in Buitenhof. Zij vroeg een daverend applaus voor ons event en prees ons in een prachtige speech zo’n beetje de hemel in. Maar nog veel belangrijker, ze wil het onderwerp in Europa ter sprake brengen en ons betrekken in de Dutch Design Week.

Tijdens de borrel hebben we nog nagepraat en goede ideeën uitgewisseld. Diverse gasten boden ons hun medewerking en donaties aan.

Wat betreft onze regio Zuid-Kennemerland: Hulde aan de fractievoorzitter van Trots Haarlem, Sander van den Raadt, die ondanks pijn en het missen van zijn auto door een aanrijding de vorige dag de flinke reis naar Eindhoven heeft getrotseerd om toch aanwezig te kunnen zijn. Hij wil graag helpen om de samenwerking tussen gemeenten te verbeteren door een lijst van bruikbare vragen voor het indienen van moties samen te stellen die onderling uitgewisseld kunnen worden. Maar ook om te helpen in Haarlem een dergelijk evenement te organiseren.

Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde presentatie die ontegenzeglijk veel heeft losgemaakt en nieuwe wegen voor ons opent.

Vera Verhagen

Lees ook: artikel over het event in het Eindhovens Dagblad van 8 september 2018