Motie Antennebeleid Weesp unaniem aangenomen; nu onze regio nog

Op 14 juni is de motie Duurzaam Antennebeleid unaniem aangenomen door de gemeenteraad in Weesp. Wat een geweldig nieuws! Steeds meer gemeentes zijn stralings­bewust aan het worden. Nu onze eigen regio nog…

Het initiatief van de motie in Weesp is genomen door Christian Pfeiffer van GroenLinks en de motie is ingediend door GroenLinks, PvdA, CDA en VVD. Wij zijn zelf vanuit Stralingsbewust Zuid-Kennemerland vorige week toevallig net op gesprek geweest bij GroenLinks in Heemstede. Het zou mooi zijn als de beide GroenLinks-fracties met elkaar optrekken en kennis & ervaring met elkaar gaan delen. 

Voorafgaand aan deze motie heeft Anouk de Bont samen met andere inwoners van Weesp actie gevoerd tegen de verlenging van de vergunning voor de zendmast aan de Leeuwenveldseweg in Weesp. Anouk woont zelf in deze kinderrijke buurt en ervaart ernstige gezondheidsklachten van deze mast. Zij heeft de muren van de kamers in haar huis van stralingswerende verf moeten voorzien en voor haar ramen hangt stralingswerende vitrage om het nog enigszins leefbaar te houden. Dit heeft dus een behoorlijke impact op haar leven.

Naast diverse gesprekken met de gemeente en lokale politieke partijen heeft Anouk destijds ook een petitie opgestart:  ‘Geen zendmast aan de Leeuwenveldseweg’. Op 29 mei jl. heeft zij deze petitie met een lijst van 247 (!) ondertekenaars overhandigd aan burgemeester Van Bochove en wethouder Vos. Een foto en korte begeleidende tekst van deze overhandiging stonden zelfs op de voorpagina van het Weespernieuws van 30 mei.

De lokale politiek aldaar heeft het serieus opgepakt. Wij hopen dat ook regio Zuid-Kennemerland zich nu echt wil gaan inzetten voor de stralings­problematiek. In onderstaande tekst van de motie staan alvast een paar mooie startpunten:

Motie Duurzaam Antennebeleid Weesp

De raad van de gemeente Weesp, in openbare vergadering bijeen op 14 juni 2018,

Overwegende dat:

  • Het college in februari jl. een omgevingsvergunning heeft verleend voor het verlengen van de tijdelijke omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke antenne-installatie voor mobiele communicatie aan de Leeuwenveldseweg;
  • Daardoor commotie is ontstaan onder inwoners omdat zij hier niet bij betrokken zijn geweest en zij zich zorgen maken over de gezondheidseffecten van straling van zendmasten;
  • Weesp inspraak van bewoners bij besluiten over hun woon- en leefomgeving belangrijk vindt;

Constaterende dat:

  • Het gemeentelijk beleid inzake antenne-installaties voor mobiele communicatie berust op een voorstel van het college gedateerd 14 april 2000;
  • Er sinds die tijd een enorme ontwikkeling in mobiele telefonie en dataverkeer heeft plaatsgevonden;
  • in 2020 het 5G netwerk zal worden uitgerold;

Roept het college op:

  • om bij nieuwe aanvragen van (verlenging van) vergunningen om antenne-installaties (zendmasten) te plaatsen bewoners mee te nemen in het besluitvormingsproces waar deze masten geplaatst worden;
  • Hierbij het voorzorgsprincipe toe te passen om geen zendmasten nabij woningen toe te staan en de straling te minimaliseren met behoud van bereik, en met de providers in overleg te gaan om plekken te zoeken die zo weinig mogelijk conflict opleveren met bewoners;
  • Het gemeentelijk Antennebeleid te toetsen aan de huidige staat van ontwikkeling op telecommunicatiegebied en het huidige EU- en landelijke beleid zodat het actueel is voor de uitrol van het 5G netwerk.

en gaat over tot de orde van de dag.

Klik hier voor de getekende versie van de motie.