Welke politieke partijen zijn stralingsbewust in regio Haarlem?

Op woensdag 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Een belangrijk moment waarop we kunnen kiezen voor politieke partijen die onze gezondheid serieus nemen en die daadwerkelijk iets willen doen aan een stralingsbewust beleid.

Wij hebben op 21 februari 2018 alle lokale politieke partijen in de gemeente Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort gevraagd naar hun standpunt inzake beleid rondom de almaar toenemende straling van draadloze technologieën. Op de pagina Lokale Politieke Partijen Zuid-Kennemerland hebben wij deze standpunten verzameld, zodat stralingsbewuste inwoners op basis van deze visies hun stemkeuze kunnen maken. Gebruik je stem dus wijs!

Uit de standpunten kun je duidelijk opmaken welke partijen serieus naar de problematiek willen kijken, en op zijn minst de intentie hebben om er iets aan te willen doen, en de partijen die elke verantwoordelijkheid gewoon blindelings afschuiven op de landelijke overheid.

Landelijke overheid loopt ernstig achter

De landelijke overheid heeft al regelmatig bewezen dat zij ernstig achter loopt in de beleidsvorming rondom belangrijke gezondheidskwesties. Van bijvoorbeeld asbest is jarenlang ontkent dat dit schadelijke gezondheidseffecten zou kunnen hebben, terwijl we nu wel allemaal asbest professioneel moeten laten verwijderen omdat gebleken is dat het overheidsstandpunt toch niet het juiste standpunt was. En de schadelijke gezondheidseffecten van roken zijn, ondanks de vele vroegtijdige waarschuwingen, pas tientallen jaren later erkend door de overheid. En al die tijd hebben inwoners onnodig gezondheidsschade opgelopen.

Er zijn inmiddels vele duizenden wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat straling wel degelijk schadelijke biologische effecten heeft en dat het allerlei lichaamsfuncties verstoort. Er zijn ook al diverse dringende waarschuwingen van groepen van wetenschappers en artsen die de overheden oproepen tot het nemen van voorzorgsmaatregelen. Waarschuwingen die het buitenland wel al heeft opgepakt. De Raad van Europa heeft hier zelfs beleidsadviezen voor gegeven, welke de Nederlandse overheid volkomen negeert. Blijkbaar heeft de overheid andere belangen dan onze gezondheid.

De gemeente heeft ook een verantwoordelijkheid

Het is uiteraard belangrijk dat er landelijk meer bewustwording komt en er gezonder nationaal beleid word vastgesteld. Maar dat ontslaat de gemeenten natuurlijk niet van hun zorgplicht voor haar inwoners. Diverse gemeenten worden nu al geconfronteerd met allerlei smart city-toepassingen, zoals de ‘slimme’ lantaarnpalen met wifi, camera’s en sensoren, en ‘slimme’ verkeerslichten die met behulp van wifi het verkeer efficiënter moeten gaan regelen. Dat klinkt allemaal handig, maar dit heeft wel tot gevolg dat inwoners met steeds meer straling worden geconfronteerd, wat wel degelijk gezondheidseffecten heeft. Dit probleem gaat straks met de komst van 5G alleen nog maar groter worden.

Gelukkig zijn er ook verstandige gemeenten, zoals de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Deze gemeente heeft vorige week na een informatie-avond besloten om de aanbesteding van lantaarnpalen niet uit te breiden met smart city-toepassingen, omdat zij de gezondheid van haar inwoners wel serieus neemt. Zij houden de regie in eigen hand. Lees hier de samenvatting. Hulde voor deze gemeente! Er zijn allerlei zaken die de gemeenten wel degelijk zelf kunnen oppakken. Wij hebben dit alvast op een rijtje gezet, zie de pagina Wat kan de gemeente doen.

Gebruik je stem wijs!

Kortom, straling is wel degelijk een onderwerp dat ook op gemeenteniveau opgepakt kan (en moet) worden. Dus als je wilt dat er regionaal aandacht komt voor de gezondheidseffecten van straling, lees de standpunten van de politieke partijen dan goed door en maak een weloverwogen keuze voor een stralingsbewuste partij. Stemmen voor de gemeente heeft tenslotte veel meer invloed op je dagelijkse leven dan stemmen op de landelijke overheid. Nu is het moment om invloed uit te oefenen in jouw woonomgeving.