Verslag bijeenkomst Zendmasten & Gezondheid gemeente Haarlem

Afgelopen woensdag heeft de gemeente Haarlem een informatiebijeenkomst voor gemeenteraadsleden (Raadsmarkt) georganiseerd rondom het thema straling van zendmasten en mogelijke gezondheidseffecten voor inwoners. Wij zijn verheugd dat ook de gemeenten Heemstede, Bloemendaal en zelfs Voorschoten hierbij vertegenwoordigd waren. Daarnaast was er een grote opkomst van geïnteresseerde inwoners.

Ondanks ons speciale verzoek kon de wifi in de raadzaal helaas niet uitgezet worden tijdens deze bijeenkomst. Erg jammer, want hierdoor konden er een aantal stralingsgevoelige mensen niet aanwezig zijn tijdens deze bijeenkomst. Dat maakte gelijk ook weer duidelijk dat stralingsgevoelige mensen worden buitengesloten van deelname aan de samenleving.

Presentaties en ervaringsverhalen

De avond startte met de persoonlijke ervaringsverhalen van Vera Verhagen en Erika de Blij (inwoners uit Haarlem). Zij brachten treffend in beeld wat stralingsgevoeligheid betekent en wat dit voor verstrekkende gevolgen heeft.

Daarna kwam het Antennebureau aan het woord met de uitspraak dat er volgens de gezondheidsraad geen wetenschappelijk bewijs is van schadelijke effecten van straling. Niet lang daarna stormde er een (stralingsgevoelige) inwoner boos de zaal uit en riep ‘leugenaar’. Als je leven zo indringend verstoord wordt door straling, dan is het ook moeilijk om aan te moeten horen dat dit niet schadelijk zou zijn. Je voelt je dan niet serieus genomen.

Vervolgens vertelde een gemeenteambtenaar hoe het vergunningenbeleid in Haarlem in elkaar zat, waaruit bleek dat de gemeente maar weinig te zeggen heeft v.w.b. de plaatsing van zendmasten. Dit is vooral een landelijke aangelegenheid. En de GGD vertelde dat er maar weinig stralingsklachten bij hen gemeld zijn. Dit laat maar weer zien dat het belangrijk is dat mensen zich ook daadwerkelijk bij de GGD melden met hun klachten, omdat de problematiek anders buiten beeld blijft.

Bioloog en fysioloog Dr. Hugo Schooneveld (tevens adviseur van de stichting EHS) gaf daarna in zijn presentatie aan dat er wel degelijk biologische gezondheidseffecten zijn en onderbouwde dit met een aantal concrete onderzoeksresultaten. Er is in de laatste jaren een aantal epidemiologische studies verricht naar de relaties tussen intensiteit van blootstelling aan straling en het optreden van klachten; de uitslag was steeds dat de klachten gemiddeld ernstiger waren naarmate men dichter bij de zendmast woonde. Die conclusies zijn niet onomstreden omdat krachtige commerciële ondernemingen zoals de elektronische industrieën, mobiele operators en internetproviders door lobby en tegenonderzoek de argumenten probeerden onderuit te halen. Het wordt tijd dat overheden zich bewust worden van de gevaren van zendmaststraling en van elektromagnetische velden in het algemeen.

De avond werd afgesloten met een bevlogen presentatie van Rob Verboog (SOS straling). Zijn vrouw is al jarenlang extreem stralingsgevoelig, waardoor hij inmiddels veel ervaring heeft met medische en overheidsinstanties. Volgens hem is straling een ‘sluipmoordenaar’. Veel mensen weten nog niet dat hun gezondheidsklachten door straling worden veroorzaakt én hun artsen ook niet, omdat de meeste artsen in Nederland niet bekend zijn met de risico’s van (overdosis) straling.

Hij roept de raadsleden dan ook op om de standaard overheidsmantra “Het is niet aangetoond dat straling gevaarlijk is en de straling is ruim onder de norm” te negeren. Inmiddels zijn er ruim 14.000 wetenschappelijke onderzoeken, welke expliciet de gezondheidsrisico’s van straling aantonen, ook als deze straling ruim onder “de norm” ligt. Het gaat daarbij naast het thermische effect, vooral om het biologische effect van straling. Tenslotte deed hij een beroep op de raadsleden om actief aan de slag te gaan met de tips en adviezen die op deze avond zijn gegeven.

Gemeenteraad

Tijdens de bijeenkomst werden er vele doortastende vragen gesteld door de raadsleden. Goed om te ervaren dat ze het onderwerp serieus nemen. Na afloop was er de mogelijkheid om tijdens de borrel met elkaar in gesprek te gaan. Er zijn een hoop contacten gelegd en er is veel informatie uitgewisseld. Al met al was het een interessante en succesvolle bijeenkomst.

Vervolg

Het Haarlems Dagblad was ook aanwezig bij de Raadsmarkt en heeft er op 1 december 2017 dit artikel over geschreven: ‘Straling van zendmasten: ziekmakend?’ Binnenkort zullen wij zelf ook een wat uitgebreider verslag van de Raadsmarkt op deze website zetten. Het programma van deze avond en alle gehouden presentaties (pdf-bestanden) staan wel alvast op de pagina over de Raadsmarkt. Degenen die de Raadsmarkt hebben moeten missen kunnen e.e.a. daar nalezen.

Wij willen de gemeente Haarlem, de aanwezige raadsleden & wethouders en alle sprekers hartelijk danken voor het mogelijk maken van deze interessante Raadsmarkt. Daarnaast willen wij hierbij ook alle andere geïnteresseerden bedanken voor hun komst naar deze informatiebijeenkomst.

Uiteraard gaan wij als werkgroep verder met vervolgstappen. Wij zullen jullie o.a. via de nieuwsbrief op de hoogte houden van de ontwikkelingen!

Werkgroep Stralingsbewust Zuid-Kennemerland

N.B. Je kunt je op onze website ook aanmelden voor de nieuwsbrief.