Bijeenkomst werkgroep 17 oktober

Vandaag was er weer een inspirerende bijeenkomst van de werkgroep Stralingsbewust Zuid-Kennemerland. Wij zijn heel blij dat Roy Zonnenberg (zie foto) onze werkgroep komt versterken. Hij heeft vanuit zijn diverse innovatieve projecten in de circulaire economie veel te maken gehad met gemeenten en politiek. Een mooi aanvulling op onze kennis en ervaringen.

Als werkgroep willen wij op een constructieve manier zorgen voor adequate voorlichting rondom straling in onze regio. Daarbij willen wij via samenwerking zoeken naar mogelijke verbeteringen/alternatieven. Zo is Roy bijvoorbeeld bezig met een LiFi-project. LiFi is de technologie die de draadloze verzending van data via licht (lampen) mogelijk maakt. Dat zou dus een mooi alternatief voor wifi kunnen zijn. Klinkt hoopgevend!

In de tussentijd gaan wij door met onze voorlichting rondom de huidige zendtechniek. De aankomende Raadsmarkt is met name gericht op gemeenteraadsleden. Daarnaast willen wij ook graag (huis)artsen en specialisten gaan voorlichten over de gezondheidseffecten van straling en hen mogelijke oplossingen aanreiken, zodat ze dit mee kunnen nemen in hun behandelplan.

Ook scholen en kinderdagverblijven zijn een belangrijke doelgroep. Steeds meer onderwijs gaat via iPads, wifi, digitale schoolborden, etc. Hierdoor verblijven kinderen al op zeer jonge leeftijd langdurig in omgevingen met veel straling. Maar kinderen zijn nog in hun lichamelijke groeifase en dat willen we natuurlijk zo min mogelijk verstoren.

Verder zien wij ook een noodzaak tot voorlichting van alle inwoners. Wij merken dat er nog veel onwetendheid rondom straling is. Er kan een hoop ellende voorkomen worden als mensen op een bewuste en weloverwogen manier omgaan met de digitale techniek.

Wij willen dan ook graag diverse informatiebrochures/folders gaan maken, maar daarnaast zouden wij ook voorlichtingsbijeenkomsten kunnen gaan organiseren voor specifieke doelgroepen. Om dit soort activiteiten te kunnen financieren, zullen we wel op zoek moeten gaan naar inkomsten.

We zullen in ieder geval bij de gemeente een verzoek gaan indienen of zij onze activiteiten willen ondersteunen via een subsidie (voor sociale en maatschappelijke initiatieven). Waarschijnlijk moeten we dan wel een stichting oprichten voor onze activiteiten. Wij gaan alvast onderzoeken welke stappen wij daarvoor moeten zetten.

Daarnaast hebben wij alvast een bankrekening geopend, zodat mensen die ons werk belangrijk vinden ons financieel kunnen ondersteunen via een vrijwillige donatie. Inmiddels hebben wij ook een ‘partneraccount’ geregeld bij Succesboeken.nl en Bol.com. Als mensen een boek kopen via onze website, dan ontvangen wij een kleine commissie. Dit zijn wellicht geen grote inkomsten, maar alle beetjes helpen.

Uiteraard zullen wij nu ook meer de publiciteit gaan opzoeken, zodat onze initiatieven kunnen worden opgepakt en ondersteund. Gezondheid is uiteindelijk het belangrijkste dat er is. Dus mocht je ons willen helpen of financieel willen ondersteunen, dan horen wij graag van je!

Silvia Belgraver