Raadsmarkt verzet naar 29 november

Na de zomervakantie is gebleken dat toch niet alle gemeenten aanwezig konden zijn op 27 september. Er is daarom besloten om de Raadsmarkt te verschuiven naar woensdagavond 29 november 2017. De gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort zullen dan allemaal aanwezig zijn. Het programma is inmiddels ook bekend.

Wij zijn zeer verheugd dat naast het Antennebureau, de gemeente (afdeling Vergunningen) en de GGD ook Hugo Schooneveld en Rob Verboog als spreker zijn uitgenodigd.

Dr. Hugo Schooneveld is bioloog van oorsprong. Hij heeft 34 jaar gewerkt als wetenschapper bij de Universiteit van Wageningen. Rond 1983 is hij zelf elektrogevoelig geworden. In 2007 heeft hij de Stichting Elektro Hypersensitiviteit (EHS) opgericht, waar hij nu nog steeds als adviseur werkzaam is. In 2014 heeft hij het ‘Elektrostress Handboek’ gepubliceerd.
De heer Schooneveld zal tijdens de Raadsmarkt spreken over de wetenschappelijk aangetoonde biologische effecten van straling.

Rob Verboog heeft een vrouw die al jarenlang ernstige gezondheidsklachten krijgt door straling, waardoor hij ook weet wat dit voor een partner betekent. Zij hebben veel ervaring met alle betrokken organisaties (medische circuit, GGD, gemeente, etc.). Daarnaast hebben zij de website Stop-Overdosis-Straling opgericht om mensen te waarschuwen voor de gezondheidseffecten van straling. De heer Verboog zal tijdens de Raadsmarkt spreken over de implicaties van het leven met EHS, het voorkomen van stralingsgerelateerde gezondheidsklachten en de (gewenste) rol van overheids- en medische instanties.

Verder zullen Vera Verhagen en Erika de Blij spreken over hun persoonlijke stralingservaringen als inwoners van de regio Zuid-Kennemerland.

De Raadsmarkt wordt georganiseerd om de gemeenteraadsleden zo breed mogelijk te informeren over zendmasten en de mogelijke gezondheidseffecten. De gemeente Haarlem heeft aangegeven dat publiek welkom is, zodat zij ook kunnen zien dat het onderwerp leeft bij inwoners.

Wij nodigen iedereen hierbij dan ook van harte uit om op 29 november aanwezig te zijn. Het belooft een hele interessante avond te worden!