Dankwoord

We starten graag met een dankwoord.

Wij willen met name Sander van den Raadt en Albert Keevel van de politieke partij Trots Haarlem én de gemeente Haarlem bedanken voor het in gang zetten en organiseren van de Raadsmarkt over het onderwerp zendmasten.

Daarnaast hebben wethouder Sebastiaan Nieuwland en beleidsmedewerker Ruben Visser van de gemeente Heemstede er voor gezorgd dat ook de gemeenten Bloemendaal en Zandvoort mee doen aan deze Raadsmarkt. Hierdoor is het nu een voorlichtingsbijeenkomst voor de hele regio Zuid-Kennemerland geworden.

Als inwoners zijn wij erg verheugd dat onze zorgen rondom de steeds hoger wordende stralingsniveaus serieus genomen worden en dat de gemeenteraadsleden zich willen verdiepen in deze materie. Hopelijk kunnen we er samen voor zorgen dat er op een bewustere manier wordt omgegaan met straling.

Binnenkort verschijnt op deze pagina meer informatie, houdt de nieuwspagina dus in de gaten.