Welkom

Welkom op de website van een groep stralingsbewuste inwoners uit de regio Zuid-Kennemerland (gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort). Via deze website willen wij onze zorgen over de steeds hogere stralingsniveaus kenbaar maken aan alle gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland. Daarnaast willen wij de gemeenten en alle inwoners informeren over wat straling nu eigenlijk is, wat de gevolgen hiervan voor onze gezondheid kunnen zijn en welke maatregelen genomen kunnen worden. Wij willen bereiken dat de gemeenten hun zorgplicht voor hun inwoners serieus nemen door te zorgen voor stralingsbewust beleid. Zodat we samen kunnen bouwen aan een gezonde toekomst voor ons allemaal!

Gemeenteraadsverkiezingen

Op woensdag 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Een belangrijk moment waarop we kunnen kiezen voor politieke partijen die onze gezondheid serieus nemen en die daadwerkelijk iets willen doen aan een stralingsbewust beleid.

Wij hebben op 21 februari 2018 alle lokale politieke partijen in de gemeente Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort gevraagd naar hun standpunt inzake beleid rondom de almaar toenemende straling van draadloze technologieën. Daarnaast willen wij graag weten of zij de adviezen van de Raad van Europa uit Resolutie 1815 ondersteunen. Op de pagina Gemeenteraadsverkiezingen hebben wij deze standpunten verzameld, zodat stralingsbewuste inwoners op basis van deze visies hun stemkeuze kunnen maken. Gebruik je stem dus wijs!

Helaas blijken veel partijen te wijzen naar de landelijke overheid die ‘het beleid maar moet regelen’. Maar de Rijksoverheid heeft al meermaals bewezen ernstig achter de feiten aan te lopen. De schadelijke gezondheidseffecten van bijvoorbeeld asbest en roken zijn, ondanks de vele waarschuwingen, pas tientallen jaren later erkend door de overheid. De vergelijkingen met straling zijn treffend. Naar aanleiding van de diverse appèls van groepen van artsen en wetenschappers, die al jarenlang waarschuwen voor de gezondheidseffecten en oproepen tot het nemen van voorzorgsmaatregelen, zijn er in het buitenland wel al vele maatregelen getroffen. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de Nederlandse overheid haar kop in het zand blijft steken.

Het is uiteraard belangrijk dat er landelijk meer bewustwording komt en er gezonder nationaal beleid word vastgesteld. Maar dat ontslaat de gemeenten natuurlijk niet van hun zorgplicht voor haar inwoners. Er is veel wat de gemeenten wel degelijk zelf kunnen doen. Wij hebben dit ook al voor de raadsleden op een rijtje gezet. Zie de pagina Wat kan de gemeente doen.

Raadsmarkt en Initiatiefvoorstel

Op initiatief van de politieke partij Trots Haarlem heeft de gemeente Haarlem op 29 november 2017 een Raadsmarkt (voorlichtingsbijeenkomst) georganiseerd rondom het thema straling van zendmasten en mogelijke gezondheidseffecten voor inwoners. Wij zijn verheugd dat ook de gemeenten Heemstede, Bloemendaal en zelfs Voorschoten hierbij vertegenwoordigd waren. Daarnaast was er een grote opkomst van geïnteresseerde inwoners.

Het doel van de Raadsmarkt was om de gemeenteraadsleden zo breed mogelijk te informeren over het onderwerp straling, zodat er in de toekomst weloverwogen beslissingen genomen kunnen worden en er passend beleid binnen de regio Zuid-Kennemerland kan worden vastgesteld. Zie de pagina Raadsmarkt voor een kort verslag, het programma, een brochure met een uitgebreide samenvatting, alle gehouden presentaties en een krantenartikel uit het Haarlems Dagblad over de Raadsmarkt.

Als vervolg op de Raadsmarkt heeft Trots Haarlem op 25 januari 2018 het Initiatiefvoorstel ‘Haarlem Stralend Gezond’ ingediend. De inhoud gaat o.a. over betere voorlichting vanuit de gemeente en GGD aan inwoners, huisartsen en scholen, het vergoeden van afschermmaterialen vanuit de WMO, het uitbreiden van de eisen op basis waarvan een vergunning voor een zendmast wordt afgegeven en het nadenken over de komst van de 5G-technologie en de mogelijke gevolgen hiervan voor de gemeente en haar inwoners. Helaas heeft het initiatiefvoorstel het niet gehaald. De motie ‘Zend goede informatie over straling’ is wel aangenomen. Lees hier de laatste ontwikkelingen.

5G/Smart Cities

Na 4G komt nu ook de 5e generatie van draadloze communicatie (5G) er aan. Het 5G-netwerk zal met name gebruikt gaan worden voor het Internet of Things (draadloze communicatie tussen apparaten, zoals gegevensuitwisseling met beveilingscamera’s, sensors, slimme lantaarnpalen/verkeerslichten, koelkasten, wasmachines, zelfrijdende auto’s, etc.). Door 5G zal de blootstelling aan straling voor alle mensen substantieel verhoogd worden. Het komt ook bovenop de straling van 2G, 3G, 4G en wifi die momenteel al actief is. Van elektromagnetische straling is inmiddels al bewezen dat het schadelijk is voor mensen en hun leefomgeving.

Voor dit 5G-netwerk zullen veel hogere frequenties worden gebruikt dan de huidige zendantennes. Omdat dit millimetergolven betreft werkt deze technologie alleen over korte afstanden. Hierdoor zullen er heel veel nieuwe zendantennes nodig zijn. Dit zal resulteren in antennes om de 10 tot 12 huizen (bevestigd aan bijvoorbeeld lantaarnpalen). Inmiddels vinden er in Groningen al proeven plaats met dit 5G-netwerk. Eind 2019 worden de 5G-frequenties geveild. Er wordt naar gestreefd om in 2020 een volledig functionerend 5G-netwerk actief te laten zijn. Maar waar kan de stralingsgevoelige mens straks nog wonen en leven?

Het 5G-netwerk wordt ingevoerd zonder dat er wetenschappelijk onderzoek is verricht naar de biologische gezondheidseffecten hiervan en zonder dat er reële veiligheidslimieten zijn vastgesteld. Op 13 september 2017 heeft een groep van 186 wetenschappers uit 36 landen in een appèl de Europese Unie dringend gewaarschuwd voor de gevaren van 5G. Zij verzoeken de EU om te stoppen met 5G totdat onafhankelijk is vastgesteld dat dit niet schadelijk is.

De invoering van 5G is dan ook te beschouwen als het grootste biologische experiment op de mensheid ooit, zonder precies te weten wat de lange termijn-gevolgen hiervan zullen zijn voor de gezondheid van mens, dier en natuur. Zie voor meer informatie o.a. onze nieuwsberichten van 20 september 2017 en 31 december 2017.

Website

De informatie die wij als werkgroep verzameld hebben willen wij via deze website graag delen met de gemeenteraadsleden en alle inwoners. Zo valt op deze website te lezen wat straling is, welke gezondheidseffecten dit kan hebben, hoe de blootstellingsnormen tot stand zijn gekomen, een aantal persoonlijke ervaringsverhalen van inwoners en wat er gedaan kan worden aan het beperken van straling.

Daarnaast is er ook een overzicht van een aantal wetenschappelijke onderzoeken en belangrijke politieke documenten. Voor meer informatie verwijzen wij naar de links, boeken, artikelen en video’s.

Een van de taken van de gemeenten is de bescherming van haar inwoners. Wij verwijzen dan ook graag naar dit overzicht met voorbeelden van wat de gemeente zelf kan doen. Wij hopen dat alle gemeenteraadsleden hiermee hun kennis zullen verbreden.

Wij roepen de gemeenten hierbij op om zelf verantwoordelijkheid te nemen
voor het welzijn van hun inwoners en te zorgen voor stralingsbewust beleid.


Elke waarheid doorloopt drie stadia:
Eerst wordt ze belachelijk gemaakt;
Dan wordt ze hevig bestreden;
Tenslotte wordt ze als vanzelfsprekend aangenomen.

Arthur Schopenhauer, Duitse filosoof