Welkom

Welkom op de website van een groep stralingsbewuste inwoners uit de regio Zuid-Kennemerland (gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort).

Missie

Via deze website willen wij onze zorgen over de steeds hogere stralingsniveaus kenbaar maken aan alle gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland. Daarnaast willen wij de gemeenten en alle inwoners informeren over wat straling nu eigenlijk is, wat de gevolgen hiervan voor onze gezondheid kunnen zijn en welke maatregelen genomen kunnen worden. Wij willen bereiken dat de gemeenten hun zorgplicht voor hun inwoners serieus nemen door te zorgen voor stralingsbewust beleid. Zodat we met zijn allen kunnen bouwen aan een gezondere toekomst!

Werkgroep

De leden van de werkgroep hebben ieder vanuit hun eigen invalshoek bijgedragen aan de totstandkoming van de Raadsmarkt. Zo heeft Erika de Blij tijdens een hoorzitting over de plaatsing van een zendmast uitgebreid haar zorgen en ervaringen gedeeld met de gemeente Haarlem. Vera Verhagen heeft (namens 65 inwoners) ingesproken bij de commissie Beheer van de gemeente Haarlem en het idee aangedragen om een Raadsmarkt te organiseren. Dit naar voorbeeld van de Raadsinformatiebijeenkomst over zendmasten die op 12 januari in Utrecht heeft plaatsgevonden. En Silvia Belgraver heeft het gemeentebestuur van Heemstede geïnformeerd over de gezondheidseffecten van straling en voorgesteld dat Heemstede zich aansluit bij de Raadsmarkt van Haarlem. Daarnaast heeft Silvia deze website bedacht en gemaakt. Roy Zonnenberg adviseert de werkgroep vanuit zijn vele project-ervaringen in de circulaire economie.

In de persoonlijke ervaringsverhalen valt meer te lezen over de stralingservaringen van de werkgroepleden en andere inwoners. Wil je ook je ervaring delen, dan is dit van harte welkom. Wij zoeken met name nog ervaringsverhalen uit de gemeenten Bloemendaal en Zandvoort.

Raadsmarkt

Op initiatief van de politieke partij Trots Haarlem, organiseert de gemeente Haarlem een Raadsmarkt (voorlichtingsbijeenkomst) rondom het thema straling van zendmasten en mogelijke gezondheidseffecten voor inwoners. Wij zijn verheugd dat ook de gemeenten Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort hierbij aanwezig zullen zijn.

Het doel van de Raadsmarkt is om de gemeenteraadsleden zo breed mogelijk te informeren over het onderwerp straling, zodat er in de toekomst weloverwogen beslissingen genomen kunnen worden en er passend beleid binnen de regio Zuid-Kennemerland kan worden vastgesteld.

De Raadsmarkt vindt plaats op woensdag 29 november 2017 van 19.30 tot 21.30 uur in het stadhuis van Haarlem. Bekijk hier het programma voor deze avond. Publiek is van harte welkom (toegang is gratis).

Website

Graag willen we de informatie die we als werkgroep verzameld hebben delen met de gemeenteraadsleden. We hebben besloten om dit niet via papier of mail te doen, maar middels deze website. Zo valt op deze website te lezen wat straling is, welke gezondheidseffecten dit kan hebben, hoe de blootstellingsnormen tot stand zijn gekomen en wat er gedaan kan worden aan het beperken van straling.

Daarnaast is er ook een overzicht van een aantal wetenschappelijke onderzoeken, belangrijke politieke documenten en een overzicht waar de zendmasten staan in de regio Zuid-Kennemerland. Voor meer informatie verwijzen wij naar de links, boeken, artikelen en video’s.

Een van de taken van de gemeenten is de bescherming van haar inwoners. Wij verwijzen dan ook graag naar dit overzicht met voorbeelden van wat de gemeente zelf kan doen. Wij hopen dat alle gemeenteraadsleden hiermee hun kennis zullen verbreden.

Wij roepen de gemeenten hierbij op om zelf verantwoordelijkheid te nemen
voor het welzijn van hun inwoners en te zorgen voor stralingsbewust beleid.


Elke waarheid doorloopt drie stadia:
Eerst wordt ze belachelijk gemaakt;
Dan wordt ze hevig bestreden;
Tenslotte wordt ze als vanzelfsprekend aangenomen.

Arthur Schopenhauer, Duitse filosoof

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone