Welkom

Welkom op de website van een groep stralingsbewuste inwoners uit de regio Zuid-Kennemerland (gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort). Via deze website willen wij onze zorgen over de steeds hogere stralingsniveaus kenbaar maken aan alle gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland. Daarnaast willen wij de gemeenten en alle inwoners informeren over wat straling nu eigenlijk is, wat de gevolgen hiervan voor onze gezondheid kunnen zijn en welke maatregelen genomen kunnen worden. Wij willen bereiken dat de gemeenten hun zorgplicht voor hun inwoners serieus nemen door te zorgen voor stralingsbewust beleid. Zodat we samen kunnen bouwen aan een gezonde toekomst voor ons allemaal!

Nu ook landelijk

Op veler verzoek hebben wij onze regionale website nu ook in een landelijke variant uitgebracht: StralingsBewust.info. Deze nieuwe website is ingericht als algemeen verzamelpunt voor informatie en nieuwsberichten over straling uit heel Nederland. Op onze regionale website kunnen wij ons dan wat meer focussen op het regionale nieuws.

Recente nieuwsberichten

Het stralende dakterras

De hoogste parkeerplaatsen van garage de Kamp zijn omgetoverd tot een leuke trendy horeca gelegenheid waar je uitkijkt over ons prachtige Haarlem. Naast dit spectaculaire uitzicht waren wij reuze benieuwd naar de hoeveelheid straling die de zendmast op slechts een paar meter afstand van de eerste tafels zou afgeven. De panelen hangen zo laag dat je ze bijna kunt aanraken en een ervan is gericht op een deel van het terras. Dat voelden we alle drie; Erika en ik als druk op de borst en onze keel, alsof je tegen een muur oploopt, en Silvia werd er dizzy van. Niet zo gek want mijn electrosmog meter gaf soms wel een veldsterkte van 55.000 microwatt/m2 aan.

Een gesprekje met de serveerster, die wel benieuwd was wat wij met die meter deden, leerde dat het personeel veel last van hoofdpijn heeft tijdens het werk. Ze denken dat dat door het nogal felle daglicht komt maar wij achten het waarschijnlijker dat de zendmast de boosdoener is. Ze schrijven net als de meeste mensen klachten als hoofdpijn, slaapproblemen, hartkloppingen, oorsuizen, tintelingen en duizeligheid aan van alles toe behalve aan de straling van hun smartphone, wifi of een zendmast. Gelukkig weten wij wel dat we ziek worden van zoveel straling en kunnen we maatregelen nemen om ons ertegen te beschermen of weg te blijven van plekken als deze.

Eigenlijk is het toch te gek voor woorden dat die al maar toenemende straling ons tot een soort paria’s maakt terwijl alle anderen zonder dat te weten worden blootgesteld aan enorme gezondheidsrisico’s. Het zou ons gemeentebestuur sieren als ze ook eens wat aandacht hadden voor de schaduwkant van altijd en overal online. Lees meer…

De volksgezondheid is blijkbaar niet belangrijk

Staatssecretaris Mona Keijzer heeft het Actieplan Digitale Connectiviteit inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin valt te lezen dat Nederland hard aan het werk moet om digitale koploper te blijven. Om dat te realiseren komt er o.a. een dekkingsplicht van 98% van de oppervlakte van elke gemeente van Nederland met een minimale datasnelheid. Er blijven daardoor bijna geen stralingsarme woonplekken meer over. Voor de economische en commerciële belangen is goed gezorgd, maar de gevolgen voor de volksgezondheid worden nog steeds niet serieus genomen.

In het 48 pagina’s tellende actieplan is er welgeteld één alinea  opgenomen over de vele zorgen die via de openbare internetconsultatie zijn geuit over de risico’s voor de volksgezondheid. En om de burgers te beschermen tegen deze bedreiging is er één actiepunt vastgesteld, namelijk om de normen die al worden toegepast nu ook officieel vast te leggen. Een internetconsultatie lijkt zo toch meer op een formaliteit, dan op het echt serieus nemen van dringende signaleringen van burgers. Lees meer…

Op gesprek bij GroenLinks Heemstede

GroenLinks Heemstede houdt woord. Als vervolg op een eerdere belofte mochten wij op maandag 11 juni bij hen op gesprek komen tijdens de fractievergadering, waarbij tot onze verrassing ook een PvdA-raadslid aanwezig bleek te zijn. Wij hebben een half uur de tijd gekregen om hen te informeren over onze zorgen over de almaar toenemende straling en de gezondheidseffecten die dat heeft. De raadsleden hebben onze zorgen serieus genomen en zij gaan het onderwerp oppakken. Daar zijn wij dan ook heel blij mee. Wij hopen dat ook gemeente Heemstede een stralingsbewuste gemeente gaat worden. Lees meer…

Naar aanleiding van de motie Duurzaam Antennebeleid die op 14 juni in Weesp unaniem is aangenomen (zie hier) heeft de fractievoorzitter van GroenLinks Heemstede aangegeven het onderwerp na het zomerreces ook in Heemstede op te gaan pakken. Hopelijk  dan gelijk voor de hele regio Zuid-Kennemerland, zodat niet iedere gemeente het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Wij blijven het volgen.

Klik hier voor het totaaloverzicht van al onze nieuwsberichten.

5G en Smart Cities

Na 4G komt nu ook de 5e generatie van draadloze communicatie (5G) er aan. Het 5G-netwerk zal met name gebruikt gaan worden voor het Internet of Things (draadloze communicatie tussen apparaten, zoals gegevensuitwisseling met beveilingscamera’s, sensors, slimme lantaarnpalen/verkeerslichten, koelkasten, wasmachines, zelfrijdende auto’s, etc.). Door 5G zal de blootstelling aan straling voor alle mensen substantieel verhoogd worden. Het komt ook bovenop de straling van 2G, 3G, 4G en wifi die momenteel al actief is. Van elektromagnetische straling is inmiddels al bewezen dat het schadelijk is voor mensen en hun leefomgeving.

Het 5G-netwerk wordt ingevoerd zonder dat er wetenschappelijk onderzoek is verricht naar de biologische gezondheidseffecten hiervan en zonder dat er reële veiligheidslimieten zijn vastgesteld. Op 13 september 2017 heeft een groep van 186 wetenschappers uit 36 landen in een appèl de Europese Unie dringend gewaarschuwd voor de gevaren van 5G. Zij verzoeken de EU om te stoppen met 5G totdat onafhankelijk is vastgesteld dat dit niet schadelijk is. Zie ook onze pagina over 5G en Smart Cities.

Onze Website

De informatie die wij als werkgroep verzameld hebben willen wij via deze website graag delen met de gemeenteraadsleden en alle inwoners. Zo valt op deze website te lezen wat straling is, welke gezondheidseffecten dit kan hebben, hoe de blootstellingsnormen tot stand zijn gekomen, een aantal persoonlijke ervaringsverhalen van inwoners en wat er gedaan kan worden aan het beperken van straling.

Daarnaast is er ook een overzicht van een aantal wetenschappelijke onderzoeken en belangrijke politieke documenten. Voor meer informatie verwijzen wij naar de links, boeken, artikelen en video’s.

Een van de taken van de gemeenten is de bescherming van haar inwoners. Wij verwijzen dan ook graag naar dit overzicht met voorbeelden van wat de gemeente zelf kan doen. Wij hopen dat alle gemeenteraadsleden hiermee hun kennis zullen verbreden.

Wij roepen de gemeenten hierbij op om zelf verantwoordelijkheid te nemen
voor het welzijn van hun inwoners en te zorgen voor stralingsbewust beleid.