Welkom

Welkom op de website van een groep stralingsbewuste inwoners uit de regio Zuid-Kennemerland (gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort).

Missie

Via deze website willen wij onze zorgen over de steeds hogere stralingsniveaus kenbaar maken aan alle gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland. Daarnaast willen wij de gemeenten en alle inwoners informeren over wat straling nu eigenlijk is, wat de gevolgen hiervan voor onze gezondheid kunnen zijn en welke maatregelen genomen kunnen worden. Wij willen bereiken dat de gemeenten hun zorgplicht voor hun inwoners serieus nemen door te zorgen voor stralingsbewust beleid. Zodat we met zijn allen kunnen bouwen aan een gezondere toekomst!

Werkgroep

De leden van de werkgroep hebben ieder vanuit hun eigen invalshoek bijgedragen aan de totstandkoming van de Raadsmarkt. Zo heeft Erika de Blij tijdens een hoorzitting over de plaatsing van een zendmast uitgebreid haar zorgen en ervaringen gedeeld met de gemeente Haarlem. Vera Verhagen heeft (namens 65 inwoners) ingesproken bij de commissie Beheer van de gemeente Haarlem en het idee aangedragen om een Raadsmarkt te organiseren. Dit naar voorbeeld van de Raadsinformatiebijeenkomst over zendmasten die op 12 januari in Utrecht heeft plaatsgevonden. En Silvia Belgraver heeft het gemeentebestuur van Heemstede geïnformeerd over de gezondheidseffecten van straling en voorgesteld dat Heemstede zich aansluit bij de Raadsmarkt van Haarlem. Daarnaast heeft Silvia deze website bedacht en gemaakt. Roy Zonnenberg adviseert de werkgroep vanuit zijn vele project-ervaringen in de circulaire economie.

In de persoonlijke ervaringsverhalen valt meer te lezen over de stralingservaringen van de werkgroepleden en andere inwoners. Wil je ook je ervaring delen, dan is dit van harte welkom.

Raadsmarkt

Op initiatief van de politieke partij Trots Haarlem (ondersteund door de Actiepartij, GroenLinks en de SP) heeft de gemeente Haarlem op woensdag 29 november 2017 een Raadsmarkt (voorlichtingsbijeenkomst) georganiseerd rondom het thema straling van zendmasten en mogelijke gezondheidseffecten voor inwoners. Wij zijn verheugd dat ook de gemeenten Heemstede, Bloemendaal en zelfs Voorschoten hierbij vertegenwoordigd waren. Daarnaast was er een grote opkomst van geïnteresseerde inwoners.

Het doel van de Raadsmarkt was om de gemeenteraadsleden zo breed mogelijk te informeren over het onderwerp straling, zodat er in de toekomst weloverwogen beslissingen genomen kunnen worden en er passend beleid binnen de regio Zuid-Kennemerland kan worden vastgesteld.

Wij hebben vanuit onze werkgroep een informatieve brochure gemaakt met een uitgebreide samenvatting van de presentaties die gehouden zijn tijdens de Raadsmarkt. De brochure Raadsmarkt Zendmasten & Gezondheid kun je hier downloaden (pdf-bestand). Degenen die de Raadsmarkt hebben moeten missen kunnen e.e.a. in deze brochure nalezen. Eventuele vragen hierover kunnen gesteld worden via onze contactpagina. Alle gehouden presentaties (pdf-bestanden) staan op de pagina over de Raadsmarkt.

Het Haarlems Dagblad was ook aanwezig bij de Raadsmarkt en heeft er op 1 december 2017 dit artikel over geschreven: ‘Straling van zendmasten: ziekmakend?’

Wij willen de gemeente Haarlem, de aanwezige raadsleden & wethouders en alle sprekers hartelijk danken voor het mogelijk maken van deze interessante Raadsmarkt. Daarnaast willen wij hierbij ook alle andere geïnteresseerden bedanken voor hun komst naar deze informatiebijeenkomst.

Website

De informatie die wij als werkgroep verzameld hebben willen wij via deze website graag delen met de gemeenteraadsleden. Zo valt op deze website te lezen wat straling is, welke gezondheidseffecten dit kan hebben, hoe de blootstellingsnormen tot stand zijn gekomen en wat er gedaan kan worden aan het beperken van straling.

Daarnaast is er ook een overzicht van een aantal wetenschappelijke onderzoeken, belangrijke politieke documenten en een overzicht waar de zendmasten staan in de regio Zuid-Kennemerland. Voor meer informatie verwijzen wij naar de links, boeken, artikelen en video’s.

Een van de taken van de gemeenten is de bescherming van haar inwoners. Wij verwijzen dan ook graag naar dit overzicht met voorbeelden van wat de gemeente zelf kan doen. Wij hopen dat alle gemeenteraadsleden hiermee hun kennis zullen verbreden.

Wij roepen de gemeenten hierbij op om zelf verantwoordelijkheid te nemen
voor het welzijn van hun inwoners en te zorgen voor stralingsbewust beleid.


Elke waarheid doorloopt drie stadia:
Eerst wordt ze belachelijk gemaakt;
Dan wordt ze hevig bestreden;
Tenslotte wordt ze als vanzelfsprekend aangenomen.

Arthur Schopenhauer, Duitse filosoof

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone