Welkom

Welkom op de website van een groep stralingsbewuste inwoners uit de regio Zuid-Kennemerland (gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort).

Missie

Via deze website willen wij onze zorgen over de steeds hogere stralingsniveaus kenbaar maken aan alle gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland. Daarnaast willen wij de gemeenten en alle inwoners informeren over wat straling nu eigenlijk is, wat de gevolgen hiervan voor onze gezondheid kunnen zijn en welke maatregelen genomen kunnen worden. Wij willen bereiken dat de gemeenten hun zorgplicht voor hun inwoners serieus nemen door te zorgen voor stralingsbewust beleid. Zodat we samen kunnen bouwen aan een gezonde toekomst voor ons allemaal!

Werkgroep

De leden van de werkgroep hebben ieder vanuit hun eigen invalshoek bijgedragen aan de totstandkoming van de Raadsmarkt. Zo heeft Erika de Blij tijdens een hoorzitting over de plaatsing van een zendmast uitgebreid haar zorgen en ervaringen gedeeld met de gemeente Haarlem. Vera Verhagen heeft (namens 65 inwoners) ingesproken bij de commissie Beheer van de gemeente Haarlem en het idee aangedragen om een Raadsmarkt te organiseren. Dit naar voorbeeld van de Raadsinformatiebijeenkomst over zendmasten die op 12 januari 2017 in Utrecht heeft plaatsgevonden. En Silvia Belgraver heeft het gemeentebestuur van Heemstede geïnformeerd over de gezondheidseffecten van straling en voorgesteld dat Heemstede zich aansluit bij de Raadsmarkt van Haarlem. Daarnaast heeft Silvia deze website bedacht en gemaakt. Roy Zonnenberg adviseert de werkgroep vanuit zijn vele project-ervaringen in de circulaire economie.

In de persoonlijke ervaringsverhalen valt meer te lezen over de stralingservaringen van de werkgroepleden en andere inwoners. Wil je ook je ervaring delen, dan is dit van harte welkom.

Raadsmarkt

Op initiatief van de politieke partij Trots Haarlem heeft de gemeente Haarlem op 29 november 2017 een Raadsmarkt (voorlichtingsbijeenkomst) georganiseerd rondom het thema straling van zendmasten en mogelijke gezondheidseffecten voor inwoners. Wij zijn verheugd dat ook de gemeenten Heemstede, Bloemendaal en zelfs Voorschoten hierbij vertegenwoordigd waren. Daarnaast was er een grote opkomst van geïnteresseerde inwoners.

Het doel van de Raadsmarkt was om de gemeenteraadsleden zo breed mogelijk te informeren over het onderwerp straling, zodat er in de toekomst weloverwogen beslissingen genomen kunnen worden en er passend beleid binnen de regio Zuid-Kennemerland kan worden vastgesteld. Zie de pagina Raadsmarkt voor een kort verslag, het programma, een brochure met een uitgebreide samenvatting, alle gehouden presentaties en een krantenartikel uit het Haarlems Dagblad over de Raadsmarkt.

Initiatiefvoorstel

Als vervolg op de Raadsmarkt heeft Trots Haarlem op 25 januari 2018 het initiatiefvoorstel ‘Haarlem Stralend Gezond‘ ingediend. De inhoud gaat o.a. over betere voorlichting vanuit de gemeente en GGD aan inwoners, huisartsen en scholen, het vergoeden van afschermmaterialen vanuit de WMO, het uitbreiden van de eisen op basis waarvan een vergunning voor een zendmast wordt afgegeven en het nadenken over de komst van de 5G-technologie en de mogelijke gevolgen hiervan voor de gemeente en haar inwoners. Sander van den Raadt heeft het voorstel op donderdag 15 februari 2018 tijdens de raadsvergadering gepresenteerd. Het is de bedoeling dat er nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen wordt gestemd over dit voorstel.

Gemeenteraadsverkiezingen

Op woensdag 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Een belangrijk moment waarop we kunnen kiezen voor politieke partijen die onze gezondheid serieus nemen en die daadwerkelijk iets willen doen aan een stralingsbewust beleid.

Wij hebben op 21 februari 2018 alle lokale politieke partijen in de gemeente Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort gevraagd naar hun standpunt inzake beleid rondom de almaar toenemende straling van draadloze technologieën. Daarnaast willen wij graag weten of zij de adviezen van de Raad van Europa uit Resolutie 1815 ondersteunen. Binnenkort zullen wij op de pagina Gemeenteraadsverkiezingen de standpunten van de lokale partijen publiceren. Wij willen dit graag inzichtelijk maken, zodat stralingsbewuste inwoners op basis van deze visies hun stemkeuze kunnen maken.

Website

De informatie die wij als werkgroep verzameld hebben willen wij via deze website graag delen met de gemeenteraadsleden en alle inwoners. Zo valt op deze website te lezen wat straling is, welke gezondheidseffecten dit kan hebben, hoe de blootstellingsnormen tot stand zijn gekomen en wat er gedaan kan worden aan het beperken van straling.

Daarnaast is er ook een overzicht van een aantal wetenschappelijke onderzoeken, belangrijke politieke documenten en een overzicht waar de zendmasten staan in de regio Zuid-Kennemerland. Voor meer informatie verwijzen wij naar de links, boeken, artikelen en video’s.

Een van de taken van de gemeenten is de bescherming van haar inwoners. Wij verwijzen dan ook graag naar dit overzicht met voorbeelden van wat de gemeente zelf kan doen. Wij hopen dat alle gemeenteraadsleden hiermee hun kennis zullen verbreden.

Wij roepen de gemeenten hierbij op om zelf verantwoordelijkheid te nemen
voor het welzijn van hun inwoners en te zorgen voor stralingsbewust beleid.


Elke waarheid doorloopt drie stadia:
Eerst wordt ze belachelijk gemaakt;
Dan wordt ze hevig bestreden;
Tenslotte wordt ze als vanzelfsprekend aangenomen.

Arthur Schopenhauer, Duitse filosoof