Welkom

Welkom op de website van een groep stralingsbewuste inwoners uit de regio Zuid-Kennemerland (gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort). Via deze website willen wij onze zorgen over de steeds hogere stralingsniveaus kenbaar maken aan alle gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland. Daarnaast willen wij de gemeenten en alle inwoners informeren over wat straling nu eigenlijk is, wat de gevolgen hiervan voor onze gezondheid kunnen zijn en welke maatregelen genomen kunnen worden. Wij willen bereiken dat de gemeenten hun zorgplicht voor hun inwoners serieus nemen door te zorgen voor stralingsbewust beleid. Zodat we samen kunnen bouwen aan een gezonde toekomst voor ons allemaal!

Nu ook landelijk

Op veler verzoek hebben wij onze regionale website nu ook in een landelijke variant uitgebracht: StralingsBewust.info. Deze nieuwe website is ingericht als algemeen verzamelpunt voor informatie en nieuwsberichten over straling uit heel Nederland. Op onze regionale website kunnen wij ons dan wat meer focussen op het regionale nieuws.

Recente nieuwsberichten

Op gesprek bij GroenLinks Heemstede

GroenLinks Heemstede houdt woord. Als vervolg op een eerdere belofte mochten wij op maandag 11 juni bij hen op gesprek komen tijdens de fractievergadering, waarbij tot onze verrassing ook een PvdA-raadslid aanwezig bleek te zijn. Wij hebben een half uur de tijd gekregen om hen te informeren over onze zorgen over de almaar toenemende straling en de gezondheidseffecten die dat heeft. De raadsleden hebben onze zorgen serieus genomen en zij gaan het onderwerp oppakken. Daar zijn wij dan ook heel blij mee. Wij hopen dat ook gemeente Heemstede een stralingsbewuste gemeente gaat worden. Lees meer…

Naar aanleiding van de motie Duurzaam Antennebeleid die in Weesp unaniem is aangenomen (zie hier) heeft de fractievoorzitter van GroenLinks Heemstede aangegeven het onderwerp na het zomerreces ook in Heemstede op te gaan pakken. Hopelijk  dan gelijk voor de hele regio Zuid-Kennemerland, zodat niet iedere gemeente het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Wij blijven het volgen.

Ubiquity: Straling overal om ons heen

Op zondag 3 juni is de film Ubiquity in Nederland in première gegaan in EYE Filmmuseum in Amsterdam. Het is een prachtige, maar ook indringende film van 82 minuten geworden die duidelijk weergeeft wat straling voor verstrekkende gevolgen op je leven kan hebben als je overgevoelig bent voor elektromagnetische velden (straling). De zaal zat helemaal vol, dus aan belangstelling geen gebrek.

Ubiquity betekent ‘alom aanwezig’. Een bijzonder treffende omschrijving voor de straling die inmiddels inderdaad overal om ons heen is. Er valt bijna niet meer aan te ontkomen; overal zijn smartphones, wifi-routers, zendmasten, hoogspanningslijnen, etc. En dat is een levensgroot probleem als je overgevoelig bent voor straling. Helaas is dit een groeiende groep mensen.

Klik hier voor meer informatie over de inhoud van de film.  De afgelopen maand was de film in diverse bioscopen in het land te zien. De film is momenteel alleen nog vanuit huis te bekijken voor € 8,50 via picl. Wil je zelf bij jou in de buurt op een stralingsarme locatie een filmvertoning organiseren, met bijvoorbeeld aansluitend een debat, dan kan dat. Lees er meer over in dit bericht. De film wordt op 24 oktober door de VPRO op televisie uitgezonden.

Wifi-rollators in Haarlem?

Op Haarlem105 valt te lezen dat de non-profit organisatie 023DOEN deze zomer wifi-rollators in gaat zetten bij evenementen. In deze rollator zit een hotspot waar je met een snelle 4G-verbinding het internet op kan. Het is bedoeld om ouderen en jongeren met elkaar in contact te brengen.

Helaas is dit weer een voorbeeld van een initiatief dat ongetwijfeld goede bedoelingen heeft, maar waar niet is nagedacht over de gevolgen van wifi-straling op onze gezondheid. Zowel basisschoolkinderen als ouderen vallen in de groep kwetsbare mensen. En door wifi in een rollator te installeren zit je dus zelf midden in de wifi-straling. Hoe dichter je bij de bron bent, hoe sterker de straling is. Hier is duidelijk sprake van een kennistekort. Hoog tijd voor een voorlichtingsgesprek met de initiator Bart Landheer. En waarom grijpt de gemeente Haarlem hier eigenlijk niet in? Lees meer…

Klik hier voor het totaaloverzicht van al onze nieuwsberichten.

5G en Smart Cities

Na 4G komt nu ook de 5e generatie van draadloze communicatie (5G) er aan. Het 5G-netwerk zal met name gebruikt gaan worden voor het Internet of Things (draadloze communicatie tussen apparaten, zoals gegevensuitwisseling met beveilingscamera’s, sensors, slimme lantaarnpalen/verkeerslichten, koelkasten, wasmachines, zelfrijdende auto’s, etc.). Door 5G zal de blootstelling aan straling voor alle mensen substantieel verhoogd worden. Het komt ook bovenop de straling van 2G, 3G, 4G en wifi die momenteel al actief is. Van elektromagnetische straling is inmiddels al bewezen dat het schadelijk is voor mensen en hun leefomgeving.

Het 5G-netwerk wordt ingevoerd zonder dat er wetenschappelijk onderzoek is verricht naar de biologische gezondheidseffecten hiervan en zonder dat er reële veiligheidslimieten zijn vastgesteld. Op 13 september 2017 heeft een groep van 186 wetenschappers uit 36 landen in een appèl de Europese Unie dringend gewaarschuwd voor de gevaren van 5G. Zij verzoeken de EU om te stoppen met 5G totdat onafhankelijk is vastgesteld dat dit niet schadelijk is. Zie ook onze pagina over 5G en Smart Cities.

Onze Website

De informatie die wij als werkgroep verzameld hebben willen wij via deze website graag delen met de gemeenteraadsleden en alle inwoners. Zo valt op deze website te lezen wat straling is, welke gezondheidseffecten dit kan hebben, hoe de blootstellingsnormen tot stand zijn gekomen, een aantal persoonlijke ervaringsverhalen van inwoners en wat er gedaan kan worden aan het beperken van straling.

Daarnaast is er ook een overzicht van een aantal wetenschappelijke onderzoeken en belangrijke politieke documenten. Voor meer informatie verwijzen wij naar de links, boeken, artikelen en video’s.

Een van de taken van de gemeenten is de bescherming van haar inwoners. Wij verwijzen dan ook graag naar dit overzicht met voorbeelden van wat de gemeente zelf kan doen. Wij hopen dat alle gemeenteraadsleden hiermee hun kennis zullen verbreden.

Wij roepen de gemeenten hierbij op om zelf verantwoordelijkheid te nemen
voor het welzijn van hun inwoners en te zorgen voor stralingsbewust beleid.